Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Rejestr Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN  Imiona: Marek
  Nazwisko: Bulwan
  WPIS do rejstru PTEiDRN: 11/15.06.2008 rok
  Nazwa firmy: MB-NIERUCHOMOŚCI MAREK BULWAN
  Kod pocztowy: 61-767
  Miejscowość: Poznań
  Ulica: ul. Masztalarska 6/4
  Województwo: wielkopolskie
  Działalność: Zarządzanie nieruchomościami. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Nadzory budowlane.
  Uprawnienia: Licencja Zarządcy Nieruchomości numer 1312. Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami numer 6176. Uprawnienia budowlane 34/99.
  Numer telefonu: 0 61 825 00 01
  Telefon komórkowy: 693 171 660
  Faks: 0 61 825 00 01
  Skype:

  My status

  marek.bulwan
  Ukończone szkolenia:
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN Sesja podwójna (Ściany) Poznań 17 - 18 maja 2008 rok. Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy.
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN Sesja potrójna (Dach) Łódź 14 – 15 czerwca 2008 rok. Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania Ekspertyzy, Opracowania , Opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie.
  • Seminarium PTEiDRN Warszawa 4 marca 2009 rok. Regulacja zawodów Rynku nieruchomości i ruch zawodowy na rynku nieruchomości wobec wyzwań kryzysu gospodarczego.
  • SESJA podwójna PAN PTEiDRN. 14-15 listopada 2009 Osada Karbówko k/ Torunia I. Geodezyjna dokumentacja nieruchomości w teorii i w praktyce dotyczące czytania map, w szczególności: Mapa ewidencji gruntów i budynków, Mapa d/c prawnych, Mapa zasadnicza, Podstawy prawne – instrukcje geodezyjne, Dokumentacja geodezyjna z pomiarów bezpośrednich,Ortofotomapy, Podstawy fotointerpretacji, Mapy glebowo- rolnicze, Mapy tematyczne. II.W szczególności. Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego. Cykle rynku nieruchomości a cykl koniunkturalny.Nieruchomość w oczach inwestora.Sytuacja na zagranicznych rynkach nieruchomości i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce. Scenariusze rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na przykładzie rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomości biurowych.
  • IV KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN- Warszawa 18 grudnia 2009r. Założenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami: * ustawa usługowa jako przyczynek do zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o "ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców" czy to koniec polskiego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami * zmiany dotyczące rzeczoznawców majątkowych, * zmiany dotyczące zarządców nieruchomości, * zmiany dotyczące pośredników. * postulaty weryfikacji zmian Niedozwolone klauzule umowne na rynku nieruchomości * pojęcie klauzuli abuzywnej, * rola UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, * działalność na rynku nieruchomości a klauzule niedozwolone, * omówienie ostatnich niedozwolonych postanowień umownych, * niedozwolone porozumienia na rynku nieruchomości. Standardy zawodowe a działalność na rynku nieruchomości. * procedury ustalania standardów a ich spójność z systemem prawa * omówienie wybranych standardów * nadinterpretacje standardów na przykładach Nowelizacja programów minimum a realizacja edukacyjnej roli studiów wyższych w zakresie kształcenia specjalistów rynku nieruchomości. * omówienie projektu nowelizacji programów, * oczekiwania i postulaty zmian.
  • Powszechna Akademia Nieruchomości DOBIESZKÓW 26-27 czerwca 2010 rok. Sesja podwójna. Praktyczne aspekty doradztwa na rynku nieruchomości. Narzędzia Internetowe obsługi obrotu nieruchomościami. Prezentacja portali obsługi rynku nieruchomości.
  • Smardzewice 23-24.10.2010 Prawo obrotu nieruchomościami w praktyce – nowe wyzwania dla profesjonalistów. Ograniczenia przedsiębiorczości na rynku nieruchomości. Perspektywy zawodów rynku nieruchomości.
  • V Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości – podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości. SPAŁA 11-12 grudnia 2010 REFORMA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. STANDARDY ZAWODOWE – CO DALEJ? PRZYSZŁOŚĆ ZAWODÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI. "ZERO PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO" – czy etyczne, czy legalne? ROLA ORGANIZACJI ZAWODOWYCH. OMÓWIENIE POWSZECHNEGO PORTALU POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI
  • Sesja podwójna Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN,Opalenica 14-15 maj 2011 r. „Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku – wszystko co powinieneś wiedzieć jako profesjonalista rynku nieruchomości." „Internet kluczem do sukcesu zawodów rynku nieruchomości." Numer programu w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury 4851
  • Osada Karbówko III 10-11 grudnia 2011r. Seminarium PAN PTEiDRN – VI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości. Służebność przesyłów w praktyce i orzecznictwie. Kryzys na rynku nieruchomości - przepis na przetrwanie. Formalne aspekty wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami.
  O sobie: Usługi związane z nieruchomościami wykonuję od 20 lat. Dzięki doświadczeniu i bardzo dobrej organizacji pracy oraz kontaktom w całej Polsce i innych krajach Europy oferuję profesjonalną realizację szerokiego wachlarza usług. Służę klientowi doradztwem udzielając cennych informacji związanych z transakcją, sposobem zarządzania i kosztami utrzymania nieruchomości. Pomagam w ocenie technicznej zastosowanej technologii, kosztów remontu lub modernizacji. MB-NIERUCHOMOŚCI posiada sprawdzone sposoby działania i stosuje efektywne rozwiązania pozwalające klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.
statystyka