Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN

„My uczestnicy Polskiego Rynku Nieruchomości: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości dla podniesienia swojej wiedzy, profesjonalizmu obsługi rynku nieruchomości, w interesie naszych klientów podejmujemy trud i przyjemność nauki w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.”

Czym jest Akademia

  • To nowa propozycja programowa i intelektualna dla rynku nieruchomości.
  • To przedsięwzięcie edukacyjne i integracyjne jednoczące środowisko rynku nieruchomości na nowym poziomie.
  • To szkoła elit rynku nieruchomości budowanych dzięki edukacji.
  • To budowa więzi pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości opartej o sympatię i szacunek.
  • To „latający uniwersytet” specjalistów tego sektora gospodarki otwarty dla wszystkich posiadających uprawnienia lub licencje rzeczoznawcy, zarządcy, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Korzyści

Chcemy, aby po ukończeniu naszego przedsięwzięcia edukacyjnego jego uczestnicy potrafili rozumnie funkcjonować z umiejętnościami eksperckimi doradców rynku nieruchomości. Żeby poczuli jedność powstałej nowej wspólnoty celów osób pracujących na rynku nieruchomości. Wspólnoty przyjaznej dla siebie, ambitnej, chroniącej jej członków, wybaczającej błędy i pomagającej w kłopotach.

Nowe umiejętności. Podczas spotkań odbywających się w kilku miastach adepci Akademii poznają tajniki i warsztat doradztwa, będą znali procedury przeprowadzania ciekawych projektów na rynku nieruchomości.

Wykładowcami są wybitni specjaliści tego rynku z każdego spotkania uczestnicy wywiozą znakomite materiały.

Organizacja

Jak to się będzie działo? Jak to się już dzieje? W ramach Akademii PTEiDRN odbywają się sesje szkoleniowe których cykl chcemy kończyć egzaminem i przyznaniem tytułem Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Nasz tytuł zdobywany jest nie dla uprawnień – jest symbolem dążenia do wiedzy.

Do zaliczenia potrzeba uczestnictwa w pięciu sesjach. Z reguły organizowane są podwójne sesje. Podczas naszych szkoleń wykładają tylko najlepsi specjaliści. Po uzyskaniu tytułu udział w kolejnych sesjach uprawnia do uzyskiwania kolejnych laurów.

Zainteresowane osoby po dokonaniu opłaty prosimy o zgłaszanie się mailem każdorazowo na poszczególne sesje na adres biuro@profesjonalista.net.

Formularze na poszczególne sesje będą dostępne na stronie www.profesjonalista.net. Informacje o poszczególnych sesjach i ich tematyce zamieszczamy na stronie Sesje.

Absolwenci PAN PTEiDRN oprócz otrzymania tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN i wpisu do Rejestru Doradców PTEiDRN osób uczących się na sesjach PTEiDRN doskonalących się zawodowo, otrzymują prawo posługiwania się Pieczęcią Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email