Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN

„My uczestnicy Polskiego Rynku Nieruchomości: pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości dla podniesienia swojej wiedzy, profesjonalizmu obsługi rynku nieruchomości, w interesie naszych klientów podejmujemy trud i przyjemność nauki w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.”

Czym jest Akademia

  • To nowa propozycja programowa i intelektualna dla rynku nieruchomości.
  • To przedsięwzięcie edukacyjne i integracyjne jednoczące środowisko rynku nieruchomości na nowym poziomie.
  • To szkoła elit rynku nieruchomości budowanych dzięki edukacji.
  • To budowa więzi pomiędzy uczestnikami rynku nieruchomości opartej o sympatię i szacunek.
  • To „latający uniwersytet” specjalistów tego sektora gospodarki otwarty dla wszystkich posiadających uprawnienia lub licencje rzeczoznawcy, zarządcy, pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Korzyści

Chcemy, aby po ukończeniu naszego przedsięwzięcia edukacyjnego jego uczestnicy potrafili rozumnie funkcjonować z umiejętnościami eksperckimi doradców rynku nieruchomości. Żeby poczuli jedność powstałej nowej wspólnoty celów osób pracujących na rynku nieruchomości. Wspólnoty przyjaznej dla siebie, ambitnej, chroniącej jej członków, wybaczającej błędy i pomagającej w kłopotach.

Nowe umiejętności. Podczas spotkań odbywających się w kilku miastach adepci Akademii poznają tajniki i warsztat doradztwa, będą znali procedury przeprowadzania ciekawych projektów na rynku nieruchomości.

Wykładowcami są wybitni specjaliści tego rynku z każdego spotkania uczestnicy wywiozą znakomite materiały.

Organizacja

Jak to się będzie działo? Jak to się już dzieje? W ramach Akademii PTEiDRN odbywają się sesje szkoleniowe których cykl chcemy kończyć egzaminem i przyznaniem tytułem Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Nasz tytuł zdobywany jest nie dla uprawnień – jest symbolem dążenia do wiedzy.

Do zaliczenia potrzeba uczestnictwa w pięciu sesjach. Z reguły organizowane są podwójne sesje. Podczas naszych szkoleń wykładają tylko najlepsi specjaliści. Po uzyskaniu tytułu udział w kolejnych sesjach uprawnia do uzyskiwania kolejnych laurów.

Zainteresowane osoby po dokonaniu opłaty prosimy o zgłaszanie się mailem każdorazowo na poszczególne sesje na adres biuro@profesjonalista.net.

Formularze na poszczególne sesje będą dostępne na stronie www.profesjonalista.net. Informacje o poszczególnych sesjach i ich tematyce zamieszczamy na stronie Sesje.

Absolwenci PAN PTEiDRN oprócz otrzymania tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN i wpisu do Rejestru Doradców PTEiDRN osób uczących się na sesjach PTEiDRN doskonalących się zawodowo, otrzymują prawo posługiwania się Pieczęcią Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.
Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email