O naszym PTEiDRN

Skąd przyszliśmy?

Stowarzyszenie założyło 19 grudnia 2003 roku 200 osób. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa.

Historyczna informacja o zakładaniu Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN wystosowana do specjalistów rynku nieruchomości.

Powołaliśmy organizację niezależną, która jest otwarta dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości – otwarta dla wszystkich głodnych wiedzy.

Zjazd Założycielski wybrał dziewiętnastoosobowy Komitet Założycielski, w skład którego weszli przedstawiciele członków założycieli z całego kraju. Komitet Założycielski spotkał się w Warszawie 13 stycznia 2004 roku dopełniając formalności.

I kadencja

W 19 listopada 2004 roku odbyło się pierwsze zebranie wyborcze na którym wybrano władze Stowarzyszenia na pierwszą kadencję; Zarząd w składzie Prezydent Zbigniew Kubiński, Wiceprezydent Andrzej Jakiel, Wiceprezydent Jarosław Krajewski, Skarbnik Grzegorz Biskupski, członek Marek Wachowski oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Krzysztof Pietras, Wiceprzewodniczący Bogusław Jęcek, członek Włodzimierz Kudraszew. Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali: Godfryd Kuryło, Marek Kusztejko, Marian Łuka, Jacek Lasota.

II kadencja

W dniu 6 grudnia 2008 roku w Warszawie na II Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze II kadencji Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Andrzej Jakiel – Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Zbigniew Zjawin – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Bogusław Jęcek, Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kudraszew, członek Tomasz Mrożek . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali: Marek Kusztejko,Ewa Grochut Krzysztof Wojsa, Jerzy Zatorski.

III kadencja

W dniu 23 listopada 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze III kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Ewa Matusiak vel Matuszewska , członek Marek Wachowski . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali: Marian Łuka, Anna Kurczycka, Jaromir Rajzer, Tomasz Błeszyński .

IV kadencja

W dniu 18 listopada 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze IV kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Marek Wachowski, członek Ewa Matusiak vel Matuszewska . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Jaromir Rajzer a Sądu członkami zostali: Marian Łuka, Anna Kurczycka, Joanna Izdebska , Tomasz Mrożek.

V kadencja

W dniu 24 września 2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze V kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Marek Wachowski, członek Ewa Matusiak vel Matuszewska . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Tomasz Mrożek a Sądu członkami zostali: Jaromir Rajzer Marian Łuka, Jan Kopiczko, Tomasz Błeszyński.

Patrz zakładka władze. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wnieść swoje uwagi w sprawach Towarzystwa przesyłanie ich na adres email biuro@profesjonalista.net.

Elitarni poprzez wiedzę

Nasze Towarzystwo to elitarna propozycja dla całego rynku nieruchomości, nie tylko w zakresie prowadzenia usług doradztwa ale także rozwijania profesji pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego.

Nasze Towarzystwo urzeczywistnia idee ciągłej edukacji, wzajemnej sympatii i szacunku. Chcemy być elitą poprzez wiedzę. PTEiDRN uruchomiło wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne Powszechną Akademię Nieruchomości PTEiDRN – Nieustającą Akcję Szkoleniową dla osób chcących zdobyć ekskluzywny i elitarny tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości nadawany przez nasze Towarzystwo.

Każdy kto posiada licencje, uprawnienia zawodowe może być doradcą rynku nieruchomości, jeśli podejmie się trudu nauczenia się nowych umiejętności. Doradztwo powszechne – ale dla tych, którzy chcą coś więcej wiedzieć.

Akces do naszego Towarzystwa składa wielu zainteresowanych z całego kraju, obserwujemy nieustanny wzrost liczby członków.

Jesteśmy członkami FPPRN

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości jest współzałożycielem i członkiem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości F PPRN www.pprn.pl.

F PPRN jest konstruktywną platformą zrzeszania się szeroko rozumianego uczestników rynku nieruchomości.

Dołącz do nas

Przyjdź na nasze spotkania, seminaria, konferencje, a na pewno zostaniesz jednym z nas. Dla ułatwienia dostępu do informacji o naszym Towarzystwie proponujemy kontakt z nami poprzez niniejszą stronę, maile i telefon.

Materiały do pobrania

Materiały tutaj zamieszczone mogą być pobrane przez każdego uczestnika PAN PTEiDRN, jednak umieszczać na swoich stronach mogą tylko uczestnicy PAN PTEiDRN pod warunkiem zlinkowania do strony profesjonalista.net.
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email