Informacje

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Auguścik

Informacje

Informacje

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Auguścik
Nr i data wpisu do rejestru PTEiDRN
6/15.06.2008
Kod
00-113
Miejscowość
Warszawa
Ulica
Emilii Plater 53
Województwo
mazowieckie
Nazwa firmy
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rodzaj działalności
fundusz inwestycyjny nieruchomości
Rodzaj oraz numer uprawnień zawodowych
licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 6275
Telefon stacjonarny
0 22 538 97 43
Telefon komórkowy
695 505 729
Faks
0 22 538 97 98
Strona www
www.bphtfi.pl/fundusze-inwestycyjne/bph-fiz-sektora-nieruchomosci
Skype
O sobie
Ekonomista, Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność: Inwestycje i Nieruchomości; ukończone podyplomowe studia z wyceny nieruchomości organizowane przez Politechnikę Warszawską. Pośrednik w obrocie nieruchomościami.Od 2006 roku zatrudniona w BPH TFI S.A. w Dep. ds. Zarządzania Funduszem Nieruchomości odpowiedzialnym za realizację polityki inwestycyjnej, polegającej na budowaniu portfela nieruchomości komercyjnych ( biurowe, handlowe, magazynowe) oraz zarządzaniu posiadanym przez Fundusz portfelem.Jako Specjalista ds. Wynajmu wspomaga pracę Zespołu we wszystkich aspektach związanych z efektywnym wykorzystaniem posiadanych nieruchomości, w szczególności utrzymaniem poziomu wynajmu w budynkach oraz renegocjacją zawartych umów najmu.

Szkolenia

Szkolenia

2008-04-12/13 / Wrocław / Metodologia i metodyka opracowywania raportów diagnostycznych i wycenowych na rynku nieruchomości w Polsce. PAN PTEiDRN.
2008-05-17/18 / Poznań / Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości. Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy. PAN PTEiDRN
2008-06-14/15 / Łódź / Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania ekspertyzy, opracowania, opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie. PAN PTEiDRN
2008-10-18/19 / Kraków / Unormowania prawne i doświadczenia francuskiego rynku nieruchomości. Procedury budowlane na rynku Nieruchomości. Warunki formalne i praktyka. PAN PTEiDRN
2009-06-20/21 / Wrocław / Doradztwo pośredników, rzeczoznawców i zarządców w zakresie nieruchomości z zasobu publicznego rozszerzanie sfery usług. Doradztwo, jako działalność zawodowa.
Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email