domygrunty.pl

Powszechny Portal Pośredników Nieruchomości

www.domygrunty.pl to Powszechny Portal Pośredników Nieruchomości dostępny również pod adresem www.pppn.pl.

Portal powstał w ramach Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN. domygrunty.pl.

Rada Naczelna F PPRN udzieliła rekomendacji portalowi domygrunty.pl jako portalowi należącemu do środowiska ekspertów i doradców rynku nieruchomości ale dedykowanemu całemu rynkowi nieruchomości.

domygrunty.pl to platforma zbierania od klientów ofert nieruchomości dla pośredników w obrocie nieruchomościami.

domygrunty.pl to platforma zbierania zapotrzebowania klientów na nieruchomości kierowanego wprost do pośredników. Klienci mogą na tej platformie szukać dla siebie nieruchomości lub zgłaszać je wyłącznie do wiadomości pośredników. Na platformie tej nie ma możliwości umieszczania ofert wprost przez samych klientów. Zgłoszona przez klienta propozycja sprzedaży lub najmu nieruchomości trafia do wszystkich zarejestrowanych biur z danego województwa. Zainteresowane biura decydują czy podejmą próbę nawiązania współpracy z danym klientem po uzgodnieniu z tym klientem warunków współpracy.

Portal domygrunty.pl nie ingeruje w zakres współpracy klienta z pośrednikiem i jaki rodzaj umowy zostanie zawarty (wyłączność czy bez wyłączności) jest to sprawa leżąca poza portalem – między samymi zainteresowanymi stronami.

domygrunty.pl nie uzależnia dostępu przedsiębiorców na rynku nieruchomości do portalu ze względów przynależności lub nie do jakiejś organizacji. PTEiDRN nie obciąża kosztami portalu stowarzyszeń. Zasadą portalu domygrunty.pl jest jego powszechność i faktyczny minimalizm opłat za uczestnictwo. Oferty prezentowane na portalu pochodzą wyłącznie z biur nieruchomości na podstawie zawartych umów pośrednictwa- za treść ofert odpowiada Biuro zgłaszające. W okresie przejściowym biura nieruchomości rejestrują się na portalu a także uzgadniają z administratorem technicznym automatyczny przesył ofert na portal albo mogą od razy wysyłać oferty „ręcznie”.

Tu jeśli jesteś właścicielem biura obrotu nieruchomościami możesz zarejestrować swoje biuro wypełniając zgodnie z rzeczywistością dane i załączając logo. Następnie z administratorem portalu uzgodnij eksport automatyczny ofert albo zacznij umieszczać oferty „ręcznie”.

Uwaga powyższy tekst ma charakter informacyjny i nie oznacza przyjęcia przez F PPRN oraz przez PTEiDRN jakichkolwiek zobowiązań wobec osób korzystających z portalu.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email