Członkostwo

Zostań członkiem PTEiDRN

Członkiem PTEiDRN może zostać osoba fizyczna wykonująca zawód związany z obsługą rynku nieruchomości uprawniający ją zgodnie z prawem do wydawania opinii, ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości.

Każdy z Państwa, kto spełnia warunki członkostwa określone szczegółowo w statucie Towarzystwa, ma prawo do złożenia deklaracji przystąpienia do PTEiDRN. Deklarację członkowską można wysłać faksem na numer 0 42 636 40 20 a oryginał dostarczyć na pierwszym spotkaniu w ramach PTEiDRN lub wysłać na adres Towarzystwa sekretariat – 90–418 Łódź, Al. Kościuszki 3. O przyjęciu w poczet Członków decyzje podejmuje Zarząd.

Wysokość wpisowego: 50 zł

Wpisowe wpłaca się na niżej wskazane konto wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej: 20 zł

Konto: Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 Wpłacając proszę oznaczyć rodzaj zobowiązania (składka, wpisowe…)

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email