Członkostwo

Zostań członkiem PTEiDRN

Członkiem PTEiDRN może zostać osoba fizyczna wykonująca zawód związany z obsługą rynku nieruchomości uprawniający ją zgodnie z prawem do wydawania opinii, ekspertyz i doradztwa na rynku nieruchomości.

Każdy z Państwa, kto spełnia warunki członkostwa określone szczegółowo w statucie Towarzystwa, ma prawo do złożenia deklaracji przystąpienia do PTEiDRN. Deklarację członkowską można wysłać faksem na numer 0 42 636 40 20 a oryginał dostarczyć na pierwszym spotkaniu w ramach PTEiDRN lub wysłać na adres Towarzystwa sekretariat – 90–418 Łódź, Al. Kościuszki 3. O przyjęciu w poczet Członków decyzje podejmuje Zarząd.

Wysokość wpisowego: 50 zł

Wpisowe wpłaca się na niżej wskazane konto wraz ze złożeniem deklaracji członkowskiej.

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej: 20 zł

Konto: Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 Wpłacając proszę oznaczyć rodzaj zobowiązania (składka, wpisowe…)

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email