List intencyjny

Podstawową zasadą naszej działalności jest nie narzucanie niepotrzebnych utrudnień ludziom działającym na rynku, ale zwiększanie szans dla wszystkich nich.

Chcemy propagować naczelną prawdę, że bez efektów finansowych przedsiębiorców nie ma dla nich na rynku miejsca.

Zbigniew Kubiński

Prezydent

Szanowni Państwo,

Minęło już sporo czasu, kiedy nawoływałem do utworzenia nowej organizacji rynku nieruchomości.

Taka organizacja powstała, zarejestrowaliśmy ją po żmudnej procedurze. Wybraliśmy władze naszego stowarzyszenia: Zarząd, Sąd Koleżeński, Komisję Rewizyjną.

Powstałe stowarzyszenie – Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – jest odpowiedzią środowiska na nowe ustawowe możliwości wykonywania zawodów rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, jest odpowiedzią na tęsknotę za wzajemnymi relacjami bez waśni i uprzedzeń.

Ukończyliśmy wszelkie procedury organizacyjne związane z tworzeniem Stowarzyszenia, mamy wszelkie rejestracje w sądzie, w urzędach, mamy wynajęty lokal.

Ani przez chwilę nie zapomnieliśmy o naszych zobowiązaniach wobec środowiska. Niespieszne dotąd nasze działanie było świadomym, zamierzonym krokiem Zarządu.

Chcieliśmy nabrać dystansu do bieżących dyskusji i przygotować nową jakość społecznej pracy.

Chcieliśmy dać czas środowisku na analizę stanu środowiska i wypracowanie jego własnej oceny.

Znamy tę ocenę. Korzystając z niej będziemy w refleksji i spokoju tworzyć, a nie wdawać się w spory, chcemy działać dla, a nie przeciw. Chcemy aby środowisko rynku nieruchomości nie tracąc nic z dotychczasowych zdobyczy otrzymało dodatkową drogę realizacji swoich aspiracji.

Wnosząc nową jakość w nasze zawodowe życie, budując nowe elity będziemy współdziałać ze wszystkimi istniejącymi strukturami na rynku nieruchomości.

Będziemy, realizując cele statutowe, chronić ten rynek. Spełnimy wszystkie nasze zamierzenia.

Chcemy przywrócić właściwe proporcje w podejściu do rynku nieruchomości jako miejsca wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz jako miejsca pracy dla innych.

Będziemy przypominać, nieustannie przypominać, że najważniejszym kryterium działalności gospodarczej jest osiąganie dobrych wyników ekonomicznych – bo one dają rozwój. Poprzez nakładanie ograniczeń tych wyników nie będzie.

Podstawową zasadą naszej działalności jest nie narzucanie niepotrzebnych utrudnień ludziom działającym na rynku, ale zwiększanie szans dla wszystkich nich. Chcemy propagować naczelną prawdę, że bez efektów finansowych przedsiębiorców nie ma dla nich na rynku miejsca.

Szanowni Państwo, Zarząd przygotował kompleksowy program prac Stowarzyszenia i jego misji dla środowiska rynku nieruchomości.

Zaczęliśmy od szkoleń otwartych dla wszystkich uczestników rynku nieruchomości, szkoleń będących przygotowaniem pod dalsze nasze działania i plany. Ci którzy wejdą w obszar naszej aktywności będą budować nowy kształt rynku nieruchomości i relacji zawodowych jakże inny od tego co jest. Zbudowaliśmy Towarzystwo, zbudujemy nowe struktury ogólnopolskie środowisk rynku nieruchomości, zbudujemy nowe relacje między organizacjami w kraju a także nowe relacje z organizacjami zagranicznymi. Uwierzcie nie zabraknie nam konsekwencji.

Szanowni Państwo,

Od tego momentu dajemy wszystkim Koleżankom i Kolegom jasny i czytelny sygnał – wraca życie w nasze środowisko. Już nie przestaniemy w tym naszym działaniu. Otwieramy szeroko drzwi do naszego Stowarzyszenia wszystkim pragnącym nowej jakości i koleżeńskich relacji.

Kilka słów do naszych członków założycieli: dziękujemy Wam za cierpliwość, wsparcie i wiarę w nas. Ta wiara nie pozwoliła nam zapomnieć o naszych obowiązkach.

A więc ruszamy, a właściwie już RUSZYŁO. Warto być z nami, warto być na naszych spotkaniach, warto być w naszym otwartym kręgu przyjaciół.

Zapraszam w imieniu Zarządu,

Zbigniew Kubiński
Prezydent PTEiDRN

Warszawa czerwiec 2006 rok

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email