Informacje

Imiona
Irena
Nazwisko
Borodzicz

Informacje

Informacje

Imiona
Irena
Nazwisko
Borodzicz
Nr i data wpisu do rejestru PTEiDRN
08/15.06.2008
Kod
90-413
Miejscowość
Łódź
Ulica
Piotrkowska 59/41
Województwo
łódzkie
Nazwa firmy
Biuro Doradcze w Obrocie Nieruchomościami - OBN
Rodzaj działalności
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rodzaj oraz numer uprawnień zawodowych
Licencja Pośrednika w obrocie nieruchomościami numer 5955
Telefon stacjonarny
0 42 676 09 66
Telefon komórkowy
608 373 705
Faks
0 42 630 42 29
Strona www
Skype
O sobie

Szkolenia

Szkolenia

2007-12-13 / Warszawa / II Krajowa Konferencja PTEiDRN. Co niszczy rynek nieruchomości i dlaczego?
2008-05-17/18 / Poznań / Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości. Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy. PAN PTEiDRN
2008-06-14/15 / Łódź / Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania ekspertyzy, opracowania, opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie. PAN PTEiDRN
2008-12-6 / Warszawa / III Krajowa Konferencja PTEiDRN - Praktyczne aspekty standardów zawodowych na rynku nieruchomości, jako reguł wykonywania zawodów pośrednika, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy rynku nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości. Stosowanie standardów i ich perspektywy.
2009-06-20/21 / Wrocław / Doradztwo pośredników, rzeczoznawców i zarządców w zakresie nieruchomości z zasobu publicznego rozszerzanie sfery usług. Doradztwo, jako działalność zawodowa.
2009-12-18 / Warszawa / IV Krajowa Konferencja PTEiDRN. Założenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
2011-10-22/23 / Kazimierz Dolny / Doradztwo w procesach inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe w obrocie nieruchomościami.
2017-05-26/27 / Zakopane / Obrót nieruchomościami a prawo spadkowe. Odrolnianie gruntów rolnych.
Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email