Kurs Licencyjny Pośrednik / Zarządca Nieruchomości – ON-LINE – rozpoczynamy 20 maja 2023 r.

Nowa Edycja Kurs Licencyjnego   patrz więcej  link 

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne kursy dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości autoryzowane przez FPPRN.

Kurs licencyjny: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości na fakultatywną licencję F PPRN – EDYCJA ON – LINE – zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców “na żywo” – bez  odtwarzania z taśmy.

Cele kursu:

Celem kursu jest podstawowe przygotowanie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz przygotowanie do egzaminu na fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcę nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – FPPRN. Licencje FPPRN to dokumenty niezwykle przydatne w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych – potwierdzają zdobytą wiedzę. Fakultatywne licencje zarządcy nieruchomości lub pośrednika w obrocie nieruchomościami FPPRN, nie dają formalnych uprawnień bo od czasu przeprowadzenia deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy nieruchomości nie ma wymogu ich posiadania a są dokumentem wewnątrzorganizacyjnym Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości i potwierdzają zdobytą wiedzę w ramach autoryzowanych przez FPPRN kursów, potwierdzoną zdaniem egzaminu licencyjnego.

Wymagania formalne:

posiadanie minimum średniego wykształcenia. Zajęcia przeprowadzane są w formule on-line na platformie SKYPE.

Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości,
  • przygotowanie do zdobycia bezterminowej, fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości,
  • kurs kończy się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na fakultatywną licencję zarządcy lub pośrednika F PPRN,
  • przystąpienie do egzaminu odbywa się na warunkach określonych przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – patrz warunki uzyskania licencji: Pośrednik FPPRN, Zarządca FPPRN,
  • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w kierunku doradztwa rynku nieruchomości,
  • CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604.

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości.
Zajęcia prowadzić będą m.in. Magdalena Strzelecka, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński, Tomasz Mrożek, Andrzej Jakiel, Jarosław Mróz, Beata Garbacz

 

Program:

Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: “Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i “Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Szczegółowe informacje o fakultatywnych licencjach i systemie kompetencyjno – jakościowym F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości są dostępne na stronie www.pprn.pl

PATRZ LINK – Szczegółowy harmonogram zajęć online – program kursów licencyjnych Pośrednik – Zarządca Nieruchomości FPPRN – do wglądu dla uczestników kursu.

Cena kursu

Realizując w środowisku rynku nieruchomości misję edukacyjną, chcemy aby nasze kursy i szkolenia były jak najbardziej dostępne. Dlatego nasze kursy, przy zachowaniu najwyższego poziomu merytorycznego i zaangażowaniu wyjątkowych wykładowców, są oferowane dla zainteresowanych w cenach absolutnie konkurencyjnych.

1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami: 1150 zł brutto,

2. Zarządca nieruchomości: 1150 zł brutto,

3. Kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1600 zł brutto.

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe.

Należy dokonać płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „Kurs licencyjny dla pośrednika / dla zarządcy / łączony”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela).
1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [55 h]
– zajęcia są od godz.9.00 .
2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [55 h]
– zajęcia są od godz.9.00.
3. kurs łączony – pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [69 h]
– zajęcia są od godz.9.00.

Miejsce:

Online – cała Polska i nie tylko.

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Termin rozpoczęcia kursu:

20 maj 2023 (kurs weekendowy) trzy sesje dwudniowe dla poszczególnych zawodów, cztery sesje dwudniowe dla kursu łączonego dwóch zawodów

Zapisy:

Zapisać się na kurs można w dwojaki sposób:

  • wypełniając elektroniczne zgłoszenie i wysłanie go online wraz dowodem wpłaty – wprost z tej strony (kliknij poniższy lewy button),

  • pobierając formularz zgłoszenia do druku, a po wypełnieniu, zeskanowanie i wysłanie wraz dowodem wpłaty na adres biuro@profesjonalista.net (kliknij poniższy prawy button).

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

Harmonogram kursów – daty zajęć online

Zajęcia 20-21.05.2023 r.

Zajęcia 27-28.05.2023 r.

Zajęcia3-4.06.2023 r.

Zajęcia 10-11.06.2023 r.

Przewidywany termin egzamin licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości 16.06.2023 dla osób, które spełnią warunki określone przez FPPRN. FPPRN może ustalić inny termin egzaminu.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Uzyskanie fakultatywnej licencji pośrednika – zarządcy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości:

Po odbyciu kursu licencyjnego i otrzymaniu od organizatora kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu na fakultatywną licencję który zgodnie z informacją na stronie F PPRN będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN  Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. Egzamin może zostać przeprowadzony w formule on-line na platformie skype.

Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości są bezterminowe (ich ważność nie wymaga cyklicznego opłacania).

Przykładowe licencje:

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 400 złotych dla każdego zawodu.

Bannery z informacją o posiadanych licencjach. Osoby posiadające licencje mogą zamieszczać takie informacje o ich posiadaniu na swoich stronach internetowych FB itd.

Wpłat z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Procedura i opłaty w zakresie uzyskania licencji odbywają w relacji z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN).

Wzory fakultatywnych licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie – www.pprn.pl

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów