profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Profesjonalista.net » Blog Archive » Sejm likwiduje ochronę klientów na rynku nieruchomości. Pośrednicy i zarządcy do kasacji. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Sejm likwiduje ochronę klientów na rynku nieruchomości. Pośrednicy i zarządcy do kasacji. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  dodano: 19.04.2013

  Teraz będzie „normalnie”?  Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.

  Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 19 kwietnia 2013 roku, Sejm po wysłuchaniu sprawozdania, Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji, uchwalił tak zwaną ustawę deregulacyjną. 

  Na mocy tej ustawy zgodnie z przyjętym aklamacyjnie wnioskiem Nadzwyczajnej Komisji Deregulacyjnej ds deregulacji zlikwidowane zostały całe rozdziały 2 i 3 w Dziale V ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  Sejm przyjął zapisy likwidujące ochronę klientów korzystających z usług pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości.

  Ustawa wprowadza bezkarność zawodową na rynku nieruchomości. Ustawa uwalnia pośredników i zarządców od jakiejkolwiek odpowiedzialności zawodowej za błędy i szkody uczynione klientom.

  Ustawa – likwiduje konieczność posiadania fachowej wiedzy przez pośredników i zarządców na rynku nieruchomości. Do wykonywania usług pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami wielomilionowej wartości nie będą potrzebne żadne kompetencje, nie będzie wymagane żadne (nic!) wykształcenie. Ustawa dopuszcza by usługi pośrednictwa i zarządzania świadczyły osoby, które nie ukończyły żadnej, nawet podstawowej szkoły. Nie ma obowiązku posiadania umiejętność czytania i pisania.

  Ustawa zniosła dotychczasowy wymóg niekaralności dla osób zajmujących się obsługą wielomiliardowym majątkiem nieruchomym obywateli. Z chwilą wejścia w życie ustawy na rynek nieruchomości będą mogły wrócić osoby ukarane pozbawieniem licencji za szkody wyrządzone swoim klientom.

  Ustawa zniosła wymóg podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pośredników i zarządców zajmujących się obsługą rynku nieruchomości.

  Ustawa zniosła wymóg zawierania umów pośrednictwa i zarządzania w formie pisemnej, zniesiony został ustawowy wymóg ochrony interesów klienta oraz zachowania szczególnej staranności przy świadczeniu usług. Uchylono wcześniejszy wymóg przestrzegania prawa, zasad etyki i standardów zawodowych.

  Ustawa zlikwidowała obowiązek ubezpieczenia – istotną gwarancję ochrony klientów – zlikwidowano obowiązek ubezpieczenia się pośredników i zarządców nieruchomości.

  Środowisko rynku nieruchomości już wcześniej wskazywało na pośpieszny i aberracyjny charakter deregulacji, w marcu 2012 roku profesjonaliści rynku nieruchomości protestowali przed Sejmem przeciwko likwidacji ochrony dla klientów rynku nieruchomości jaką zapewniał system licencjonowania usług pośrednictwa i zarządzania. Wskazywano na fikcję konsultacji społecznych w procesie legislacyjnym.

  Udział przedstawicieli rynku nieruchomości w procesie legislacyjnym został zmarginalizowany w stopniu nieznanym w ostatnim dwudziestoleciu dotychczasowej legislacji. Poprawki w Komisji po drugim czytaniu w Sejmie rozpatrzono bez uczestnictwa zainteresowanych środowisk.

  Sprawę likwidacji regulacji dotyczących pośrednictwa i zarządzania w ustawie o gospodarce nieruchomościami podczas prac w komisji deregulacyjnej poparły wszystkie reprezentowane w niej siły polityczne w szczególności sojusz PO i PiS. SLD i RP głosowały przeciw przyjęciu ustawy. Przed nami Senat i podpis Prezydenta.

  (zk)

  7 komentarzy to “Sejm likwiduje ochronę klientów na rynku nieruchomości. Pośrednicy i zarządcy do kasacji. Sejm uchwalił ustawę deregulacyjną.”

  1. Areadom Netarea Says:

   Skoro w poprzednich latach jeszcze nie goszczącego kryzysu w tym kraju istniały tzw. licencje I nie była wówczas potrzebna żadna deregulacja, a wszystko funkcjonował normalnie; zatem nie jest problemem dostęp do zawodów a winna jest sytuacja gospodarcza, finansowa, kraju a rząd nie wspiera istniejącej polskiej przedsiębiorczości a otwiera rynek krajowy….

  2. Waldemar Lamprycht Says:

   to po co ja robiłem studia? praktyke?

  3. Andrzej Fal Says:

   Ładny gnuj, jakby powiedział mój dziadek.
   To jest cyrk? To jest burdel a nie cyrk. Mój sąsiad miał burdel to był cyrk… Może oddadzą nam pieniądze za wyłudzone opłaty przy egzaminach zdawanych po parę razy. A I towarzysze z Towarzystwa Lexus w Poznaniu karmieni pyrami powinni protetować, bo nie będzie koniecznych umów z konsumentami I komu to dobierać się będą do dupy (nawet zaplanować skubanie przedsiębiorcy nie można spokojnie -układ zamknięty, goni następny układ). Ale przeżyliśmy najazd szwecki…

  4. Andrzej Jakiel Says:

   Całkowita deregulacja – to źle, czy dobrze?

   Źle, bo po 15-letnim okresie tworzenia prawnego systemu normującego młode zawody pośrednika I zarządcy, cały trud idzie do kosza – w tym istotna ochrona konsumenta.

   Dobrze, bo namnażane przez te 15 lat samoograniczenia, które w dużej mierze wytworzyli urzędnicy przy aktywnym współudziale reprezentantów środowisk zawodowych, również pójdzie do lamusa.
   W tym zakresie uwolnienie zawodów jest dla nas niewątpliwie korzystniejsze, gdyż wykonywanie usług opartych na prawie cywilnym jest znacznie sprawniejsze i mądrzejsze od administracyjo-prawnych ograniczeń.

   Jeśli tak daleko posunięta deregulacja wpłynie na wolnorynkową normalność wykonywania usług – to dobra nasza.
   Jeśli jednak, po całkowitym uwolnieniu zawodów rynku nieruchomości, zacznie narastać patologizacja, to za jakiś czas wrócimy do ponownego regulowania zawodów. Oby wówczas udało się wprowadzić samorządowe formy regulacji, a nie nakładanie nam ponownie ograniczeń polityczno-urzędniczych..

  5. Festina Lente Says:

   …… teraz to nawet pani Jadzia z mięsnego będzie – przy okazji sprzedaży schabu – mogła też handlować nieruchomościami : no comment.

  6. Marcin Black Frat Czak Says:

   Po co studia? Po co doświadczenie? Wystarczy zmowa (PO) I milczenie…I niech każdy zapamięta, w d***pie mamy dobro klienta!

  7. Cezary Szubielski Says:

   To z czego teraz będą żyli członkowie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Komisji Kwalifikacyjnej, niezliczone grupy zarabiających na szkoleniach, działalności społecznej w stowarzyszeniach? Przecież tym ludziom chleb się od gęby odbiera.

   A tak poważnie, jest jeszcze Trybunał Konstytutycyjny, który może dopatrzyć odbierania ludziom legalnie nabytych praw. Myslę, że jeśli nasze federacje I stowarzyszenia pomyślą to mogą zorganizować nie zbiorowy protest, ale zbiorowy pozew odszkodowawczy przeciwnko Państwu Polskiemu. W końcu kilkadziesiąt tysięcy ludzi traci w tej chwili swoje uprawnienia zawodowe z mocy prawa a nie z własnej winy. Ustawa gwarantowała nam możliwosć utraty uprawnień zawodowych w określonych warunkach I z wiedzą o tych warunkach ponosiliśmy trudy I koszty uzyskiwania licencji. Skoro tracimy nasze uprawnienia nie w wyniku postępowania dyscyplinarnego to znaczy, iż prawo zadziałało wstecz zmieniając. Wielu z nas nie zdecydowałoby się na działalność, naukę I koszty gdyby wiedziało, iż to jest działalnośc tymczasowa.

  Leave a Reply

statystyka