Obrót nieruchomościami a prawo spadkowe. “Odrolnianie” gruntów rolnych. Zakopane 26-27 maj 2017 r – Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN

Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Dla zainteresowanych wiedzą szeroko otwieramy drzwi do naszej Akademii. Tym razem spotykamy się w Zakopanem – w Hotelu Tatra.

Przedstawiamy tematy, które rzadko albo wcale nie pojawiały się na szkoleniach specjalistów rynku nieruchomości w takim zakresie a przecież są bardzo istotne. Wiedza o tych sprawach jest niezbędna dla każdego profesjonalisty.

Częstym zagadnieniem występującym w obrocie nieruchomościami jest kwestia tzw. “odrolnienia” gruntu rolnego. Zagadnienie jest na tyle istotne, że stykamy się z nim niemal codziennie, pytają o to nasi klientów, inwestorzy… Nasze seminarium ma dać nam odpowiedź na te pytania. Prześledzimy wspólnie z wykładowcą ścieżki prowadzące do “odrolnienia”.

Równie ważnym zagadnieniem jakie przedstawimy na naszym seminarium będzie problematyka prawa spadkowego w relacji z obrotem nieruchomościami. Ostatnie nowelizacje dokonały w tym zakresie wielu zmian, których konsekwencji wiele osób w tym także specjalistów rynku nieruchomości nie zna.

Zapraszamy na dwudniowe seminarium w ramach doskonalenia zawodów rynku nieruchomości, w dniach 26-27 maja 2017 roku do jedynego w swoim rodzaju, urokliwego Zakopanego. Uczestnicząc w naszym seminarium możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje – patrz link).

Znakomite wykłady, renomowani wykładowcy, wiedza teoretyczna i praktyczna, unikalne tematy.


Sesja pierwsza – piątkowa naszej Akademii poświęcona będzie prawom i obowiązkom spadkobierców wynikającym z nabycia praw majątkowych w drodze dziedziczenia a bezpieczeństwem obrotu nieruchomościami.

Sesja druga – sobotnia poświęcona będzie wpływowi planowania i zagospodarowania przestrzennego na charakter nieruchomości rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (procedura tzw.: „odrolnienia gruntów rolnych”)

Harmonogram sesji.

26 maja 2017 rok -piątek
8 30 – rejestracja uczestników sesji
9 00 – seminarium – w trakcie przerwy kawowe
13 00 – obiad

16 00 – zakończenie Seminarium
19 30 – uroczysta kolacja

27 maja 2017 rok – sobota
8 45 – rejestracja uczestników sesji
9 00 – początek Sesji – w trakcie przerwa kawowa

15 00 – zakończenie sesji. Wręczenie Certyfikatów dla osób które uzyskały tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN
15 00 – obiad

Program Pierwszej Sesji – Piątek

mec. Ewa Maliszczak

Pani mec. Ewa Maliszczak swoją osobowością i wiedzą zdobywa bez reszty każde audytorium. Wiedzą o tym uczestnicy szkoleń, konferencji i seminariów. 

Wykładowca: mec. Ewa Maliszczak Interaktywne seminarium poprowadzi znakomita specjalistka spraw rynku nieruchomości, doświadczony krakowski radca prawny, mecenas Ewa Maliszczak. Mgr Ewa Maliszczak jest radcą prawnym prowadzącym własną kancelarię od 1990 r. Kancelaria specjalizuje się w obrocie nieruchomościami.Była członkiem założycielem Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w 1993 r., w którym przez dwie kadencje pełniła funkcję skarbnika. Aktywnie uczestniczyła w pracach Komisji Prawnej PFRN w zakresie przygotowania legislacyjnego ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zawodowego wykonywania usług pośrednictwa. Od wejścia w życie ustawy tj. od 1 stycznia 1998 roku pełni funkcję wykładowcy w zakresie szkoleń w regionalnych stowarzyszeniach pośredników na terenie Polski : ( Lublin, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Kielce ,Kraków) a także studiów podyplomowych dla pośredników na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Sprawowała funkcję członka Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Była członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, Podkomisji ds. Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami. Posiada licencje zawodowe : pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz licencję zawodową zarządcy nieruchomości. Jest wybitnym fachowcem w zakresie dochodzenia roszczeń przed Sądami w przedmiocie zapłaty wynagrodzenia pośrednika jak również roszczeń konsumentów w stosunku do pośredników co do prawidłowości zapisów w umowie pośrednictwa.

Tematyka Pierwszej Sesji – Piątek

Tematem zajęć będzie: Prawa i obowiązki spadkobierców wynikające z nabycia praw majątkowych w drodze dziedziczenia a bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Omawiane będą: Tytuł powołania do spadku z ustawy i testamentu ( różnice)

 1. Data śmierci spadkodawcy i jej wpływ na odpowiedzialność podatkową nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych w świetle ustawy o podatku od spadku i darowizn.

 2. Sposoby zabezpieczenia spadku

 1. sądowy ( kurator spadku)

 2. okoliczności sporządzenia wykazu inwentarza lub spisu inwentarza

 3. działania wykonawcy testamentu powołanego w testamencie

 1. Wpływ rozrządzeń testamentowych spadkodawcy ( zmarłego) na ustalenie wartości schedy spadkowej; zapis, polecenie, zapis windykacyjny.

 2. Instytucja zachowku jako roszczenie pieniężne uprawnionych względem osób zobowiązanych do pokrycia lub uzupełnienia zachowku.

 3. Wpływ rozrządzeń testamentowych oraz darowizn na majątek spadkowy w świetle art. 994 i 1000 K.c.

 4. Dział spadku a wcześniejsze darowizny przy dziedziczeniu ustawowym ( art. 1039 K.c.)

 5. Uprawnienia spadkobiercy w zakresie zbycia całości lub części przyjętego spadku.

 6. Wyrywkowe przytoczenia orzeczeń spadkowych z lat 2014 – 2017 z własnej praktyki sądowej.

Program Drugiej Sesji – Sobota

 

Program Drugiej Sesji – Sobota

IMG_4179
mgr inż. Jan SCHNERCH

Na życzenie uczestników seminarium  zaprosiliśmy wybitnego specjalistę rynku nieruchomości (znanego z naszych szkoleń) Pana mgr inż Jana Schnercha, który oprócz podstaw prawnych, teoretycznych szczególny nacisk położy na aspekty praktyczne omawianej tematyki.

Wykładowca: mgr inż. Jan SCHNERCH Akademia Rolnicza w Krakowie,Wydział Melioracji Wodnych, Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych. Rok 1976 mgr inż. geodeta. Studium Podyplomowe -Szacowanie nieruchomości, Akademia Rolniczo Techniczna Olsztyn, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Uprawnienia zawodowe Nr 679 w zakresie geodezji (1,2,5), Licencja zarządcy nieruchomości Nr 70,Licencja rzeczoznawcy majątkowego Nr 3274. Przebieg pracy zawodowej: 1976 – 1983r Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Stażysta ,geodeta, kierownik robót geodezyjnych. Asortyment: scalenia, odnowienia ewidencji gruntów ,podziały, regulacje stanów prawnych,pomiary geodezyjne. 1983 – 1988r Urząd Miasta i Gminy w Strykowie Starszy geodeta gminny, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami. 1988 – 1999 r Urząd Miasta Zgierza Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Geodeta Miejski. Naczelnik Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 1999 – 1999 r Urząd Marszałkowski w Łodzi Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. organizacji Wojewódzkich Biur Geodezji. 1999 – 2001 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Dyrektor. 2001 – nadal – Łódzki Ośrodek Geodezji Dyrektor. Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych:Geodezyjna obsługa gospodarki nieruchomościami, Geodezja i kataster. Spis publikacji. Wystąpienia na konferencjach i seminariach tematycznych z zakresu geodezji , gospodarki przestrzennej, nieruchomości ,systemów informacji przestrzennej w okresie od 1990 roku do 2013 r. Zainteresowania naukowe: Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz budowy przestrzennych baz danych dla potrzeb geodezji i nieruchomości. Odznaczenia, nagrody: Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”. Otrzymał prestiżowy Srebrny Medal Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO.

Tematem zajęć będzie Wpływ planowania i zagospodarowania przestrzennego na charakter nieruchomości rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (procedura tzw.: „odrolnienia gruntów rolnych”):

Omawiane będą:

1. Kodeksowe ujęcie nieruchomości rolnej (art. 46¹ k.c.) i problem utraty przez nieruchomość rolnego charakteru

2. Pojęcie nieruchomości rolnej w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego

3. Zakres przedmiotowy ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (art. 11 wskazanej ustawy: problem tzw.: siedliska i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu)

4. Oddziaływanie planowania i zagospodarowania przestrzennego na charakter nieruchomości rolnej:

a. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (zmiany w m.p.z.p. pierwszy krok do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych)

b. dane z ewidencji gruntów i budynków

5. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (ostateczny krok w przekształceniu gruntu rolnego)

6. Kodeks urbanistyczno-budowlany (projekt) i jego znaczenie dla kwalifikacji nieruchomości rolnej.

 

16 h seminarium w ramach kształcenia ustawicznego – doskonalenia zawodowego. Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i innych specjalistów rynku nieruchomości . Godzina edukacyjna 45 minut.

Uwaga! Ograniczona ilość miejsc, zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników.

Koszt
Koszt Seminarium: 390 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, obiad i uroczysta kolacja w dniu 26 maja 2017 r. (piątek), obiad w dniu 27 maja 2017 r. (sobota), przerwy kawowe i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania. Opłata nie podlega zmianie przy rezygnacji z części świadczeń. Osoba towarzysząca na uroczystej kolacji dodatkowo 150 złotych, (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 290 zł).

Zakwaterowanie
Uczestnicy rezerwują noclegi w swoim zakresie (na swój koszt) – dla uczestników Sesji (na hasło Doradca Rynku Nieruchomości) nocleg w pokoju jednoosobowym ze śniadaniem – 125 zł, w pokoju dwuosobowym ze śniadaniem 100 zł od osoby .
Rezerwacja pokojów “Hotel Tatra” ul. Cyrhla 34 34-500 Zakopane tel. (+48) 18 200 17 17, 18 200 17 14, 696 796 890, email: biuro@hoteltatra.pl  www.hoteltatra.pl

UWAGA!  Jest jeszcze drugi hotel, jeśli w pierwszym zabraknie miejsc,  blisko miejsca seminarium Dwór Karolówka  ul. Chłabówka 1 , 34-500 Zakopane , tu o ceny noclegu zapytaj w recepcji telefon  728 864 485  ,  www: karolowka.pl

Formularz zgłoszeniowy

ZAPRASZAMY! Pobierz zgłoszenie wypełnij i po opłaceniu wyślij skan mailem na adres mail biuro@profesjonalista.net lub faxem na numer 42 636 40 20. O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać: telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316

 

Mapa Patrz Google

Partnerzy edukacyjni

dwa-wersy-logo-saga-koncowe-wypukle

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

W Warszawie brakuje biur do wynajęcia, a to powoduje wzrost cen czynszu pozostałych

Cytat “W 2023 roku popyt ze strony najemców na powierzchnię biurową w Warszawie był niewiele niższy od rekordowego 2022 roku – wynika z analizy firmy Walter Herz. Zakontraktowana powierzchnia wyniosła 750 tys. mkw. W tym czasie do użytku oddano 60 tys. mkw., a w budowie pozostaje ok. 260 tys. mkw., z czego jedna czwarta może zostać oddana do użytku w tym roku. Aktywność deweloperów od kliku lat pozostaje jednak na niskim poziomie, co powoduje, że każda nowa powierzchnia wynajmuje się błyskawicznie, a stawki czynszów rosną.”

Przeczytaj więcej »

Mały wybór mieszkań na rynku zachęca do budowy domu. Finansowo może być to nawet korzystniejsze

Cytat “Zakończenie rządowego programu “Bezpieczny kredyt 2 proc.” sprawiło, że na rynku jest mały wybór mieszkań, zarówno od deweloperów, jak i z drugiej ręki. To dlatego coraz częściej inwestorzy rozważają budowę własnego domu. W dodatku może być to alternatywa korzystna finansowo, bo ceny materiałów budowlanych się ustabilizowały. “

Przeczytaj więcej »