Obowiązkowe szkolenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Obowiązkowe Szkolenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] zgodnie z art. 52.1. nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.

Każdy pośrednik (oraz wskazane przez ustawę osoby) powinien wykazać się ukończeniem takiego szkolenia, Wychodząc takim potrzebom  naprzeciw zapraszamy na specjalne Seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN – poświęcone problematyce ustawy AML.

Termin – 1 grudnia 2022 roku, godzina 11 00 online – na platformie zoom – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Ponadto szkolenie będzie zaliczone jako jedna sesja dla uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN – więcej o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link

 

Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] “Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1. 3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”

Na szkoleniu zostaną przedstawione w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Dyrektywa AML,
  • Nowelizacja ustawy.
 1. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.
 2. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.
 3. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.
 4. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;
  • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
  • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
 1. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Wykładowca: Pani Marta Wysocka-Fronczek. – Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cena szkolenia:

300 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa

220 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszenia PTEiDRN

150 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN (z opłaconymi składkami członkowskimi).

 płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „szkolenie imię i nazwisko”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Zapisy – wyślij zgłoszenie online załącz dowód wpłaty:

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Mieszkania na wynajem przestają zarabiać?

Cytat “Po rekordowym roku 2022 rynek najmu hamuje – tak oceniają eksperci. Czynsze nie rosną już tak szybko, jak w minionych 12 miesiącach, ciągle natomiast przybywa mieszkań na wynajem. Skutek? Na największych rynkach odnotowano niewielką korektę stawek czynszowych.”

Przeczytaj więcej »