Kurs Doradcy Rynku Nieruchomości – Edycja ON-LINE – rozpoczynamy 11 czerwiec 2022 r.

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości zaprasza na kurs Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN.

Kurs : jest prowadzony   przez naszych wykładowców “na żywo” bez żadnych odtwarzań z taśmy – EDYCJA ON – LINE

Cele kursu:

Celem kursu jest podnoszenie kwalifikacji i podstawowe przygotowanie profesjonalistów rynku nieruchomości do wykonywania czynności doradztwa na rynku nieruchomości  oraz przygotowanie do egzaminu na fakultatywny Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości.

Wymagania formalne:

Posiadanie ważnej fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości lub uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Zajęcia przeprowadzane są w formule on-line na platformie SKYPE. 

Korzyści dla uczestników:

  • poszerzenie dotychczasowej wiedzy o rynku nieruchomości, uzyskanie podstawowych umiejętności wspierających czynności doradztwa na rynku nieruchomości
  • przygotowanie do zdobycia bezterminowego, fakultatywnego Certyfikatu  Doradcy Rynku Nieruchomości PTEIDRN
  • kurs kończy się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na fakultatywny Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN,
  • przystąpienie do egzaminu odbywa się na warunkach określonych przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN – patrz warunki uzyskania certyfikatu: regulamin
  • CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604.

Wykładowcy:

Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości.

Zajęcia prowadzić będą m.in. Jan Schnerch , Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński, Tomasz Mrożek, Andrzej Jakiel, Jarosław Mróz, Beata Garbacz

Program:

PATRZ LINK – Harmonogram zajęć online – program kursów doradcy rynku nieruchomości

Cena kursu:

1. Doradca Rynku Nieruchomości  dla posiadaczy licencji FPPRN :1800 zł brutto,

2. Doradca Rynku Nieruchomości  dla posiadaczy ważnej licencji innych federacji: 2050 zł brutto,

Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizacja kursu:

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela).
 kurs trwa 4,5 weekendy [72 h]
– zajęcia od godz.9.00 .

Miejsce:

Online – cała Polska i nie tylko.

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Termin rozpoczęcia kursu:

11 czerwca 2022(kurs weekendowy)

Zapisy:

Zapisać się na kurs można w dwojaki sposób:

  • wypełniając elektroniczne zgłoszenie i wysłanie go online wraz z dowodem wpłaty – wprost z tej strony (kliknij poniższy lewy button),

  • pobierając formularz zgłoszenia do druku, a po wypełnieniu, zeskanowanie i wysłanie wraz dowodem wpłaty na adres biuro@profesjonalista.net (kliknij poniższy prawy button).

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

Harmonogram kursów – daty zajęć online

Zajęcia 11-12.06.2022 r.

Zajęcia 25-26.06.2022 r.

Zajęcia 2-3.07.2022 r.

Zajęcia 9-10.07.2022 r.

Zajęcia 16.07.2022 r.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ 510 069 316 lub 501 213 604

Uzyskanie fakultatywnego certyfikatu  Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN:

Po odbyciu kursu otrzymaniu od organizatora zaświadczenia o jego ukończeniu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu na certyfikat który zgodnie z informacją na stronie PTEiDRN będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PTEiDRN  Egzamin jest dwuetapowy, przeprowadzany w formie pisemnego testu oraz ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. Egzamin może zostać przeprowadzony w formule on-line na platformie skype.

Po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do  Rejestru Doradców Rynku Nieruchomości  oraz otrzyma ozdobny certyfikat w formacie A3  w formacie karty kredytowej z fotografią, która zapewne klientom się spodobała.

Przykładowe certyfikaty:

Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 licencji w formacie karty kredytowej wynosi 330 złotych.

Wpłat z tyt. kosztów uzyskania certyfikatu i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Powszechne Towarzystwo Rynku Nieruchomości i Doradców Rynku Nieruchomości.

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych.

 

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów