Zgłoszenie udziału w szkoleniu PTEiDRN 23-24 marca 2023

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości z siedzibą w Warszawie

Sekretariat i adres korespondencyjny:

Al. Kościuszki 3

90-418 Łódź

tel: 510 069 316, 42 632 12 34

email: biuro@profesjonalista.net

Cena szkolenia:

Członkowie PTEiDRN bez opłaconych składek ponoszą opłatę za szkolenie jak pozostali uczestnicy. Wysłanie formularza bez dokonania opłaty we właściwej wysokości nie daje prawa do uczestnictwa w szkoleniu.

Aktualnie dostępne szkolenia

23-24 marca 2023 - dowiedz się więcej

Szkolenie z podatków w obrocie nieruchomościami oraz wzmocnienie kompetencji z zakresu skutecznej obsługi klienta

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy

Więcej informacji

Szczegółowych informacji udzielamy

  Dane kontaktowe

  Imię


  Nazwisko


  Nazwa firmy / instytucji


  Adres


  Kod pocztowy


  Miejscowość


  Numer telefonu


  E-mail


  Skype

  Załącz potwierdzenie wpłaty (plik jpg lub pdf)

  Dane do faktury

  Nazwa firmy / instytucji / imię i nazwisko


  Adres


  Kod pocztowy


  Miejscowość


  NIP

  Zgody


  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Nieruchomości (skrót – PTEiDRN) 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1, adres do korespondencji 90-418 Łódź AL. Kościuszki 3, tel. 510 069 316
  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy odbycia szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy (współpracownicy) administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych.
  5. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy i okres dochodzenia wynikających z umowy praw.
  7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
  10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  Ponadto podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.f RODO(ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) czyli prawnie uzasadniony interes Administratora (F PPRN, PTEiDRN) marketing bezpośredni szkoleń, kursów, seminariów. W sprawie przetwarzania Twoich danych prosimy o telefon lub informację na mail biuro1@profesjonalista.net

  Rezygnacja z udziału w szkoleniu osób, które opłaciły zgłoszenie, możliwa jest mailem na adres biuro@profesjonalista.net.

  W przypadku rezygnacji powyżej 7 dni pobieramy opłatę manipulacyjną wysokości 200 zł.

  W przypadku rezygnacji w terminie 7 dni lub krótszym przed rozpoczęciem szkolenia, zwracamy 80% wysokości opłaty.

  Brak zgłoszenia rezygnacji i nieobecność na szkoleniu skutkują obciążeniem pełnymi kosztami.

  Udostępnij
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Email