XIV Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości Łódź 2023 rok

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

XIV Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN

DLA PROFESJONALISTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WSTĘP NA KONFERENCJĘ BEZPŁATNY DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAJĄ ZAREJESTROWANYCH ZGŁOSZEŃ 

Konferencja objęta Honorowym Patronatem: Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

KONERENCJA WIEDZY I NIESPODZIANEK.  – okazja jest szczególna – jubileusz 20 lecia PTEiDRN. Wykładowcy – same wielkie osobowości rynku nieruchomości. Uczestnicy spotkania, oprócz naprawdę unikalnej wiedzy, za którą w innych wydarzeniach trzeba niekiedy słono zapłacić, oprócz możliwości obcowania z najwybitniejszymi naukowcami na rynku nieruchomości – otrzymają wiele pamiątkowych niespodzianek, gadżetów i materiałów.

 Możliwość wejścia w procedurę otrzymania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Podczas konferencji Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) – Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości. Konferencja darmowa dla uczestników choć elitarna. Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – wymagane jest zgłoszenie zaakceptowane przez organizatora. Ilość miejsc naprawdę ograniczona? Nieodpłatny charakter przy elitarnym charakterze to ciekawa kombinacja. Nasze Towarzystwo (PTEiDRN) serwując znakomity program, nie pobiera opłat dlatego, że realizuje powszechną misję edukacyjną.

Uczestnictwo w Konferencji nieodpłatne – wymagane zgłoszenie uczestnictwa zaakceptowane przez organizatora.

Ograniczona ilość miejsc.

XIV Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W CZASACH PRZEŁOMU

13 Października 2023 roku Łódź.

 

Miejsce konferencji – Orientarium ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź link jak dojechać – https://orientarium.lodz.pl/dojazd/#

 Uwaga! Uczestnictwo w konferencji nie upoważnia do wejścia na teren ZOO, nie upoważnia do zwiedzania ekspozycji Orientarium. Jeśli ktoś zechce odwiedzić łódzkie ZOO w tym Orientarium może to zrobić tylko po indywidualnym zakupie biletów w kasach.    

 

Wyślij zgłoszenie na darmową Konferencje   

 

Dodatkowe korzyści uczestnictwa Konferencji. XIV Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN Rynek nieruchomości w czasach przełomu, odbywa się w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – jej uczestnicy mogą przystąpić do programu kształcenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, otwierając sobie możliwość ubiegania się o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, bądź mogą uzupełniać swoją wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINKWyjątkowy zakres tematyczny konferencji, wyjątkowi wykładowcy. 

Program

8 00 – Rejestracja uczestników

9 00 – Powitanie uczestników

 – Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – wręczenie medali. Przewodnicząca Kapituły Pani Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, Sekretarz Kapituły Zbigniew Kubiński, Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości Tomasz Błeszyński.

– wystąpienie Pani Prof. Ewa Kucharska Stasiak, “Rynek Nieruchomości w czasach przełomu”  -wprowadzenie merytoryczne do konferencji

 – Przerwa kawowa

– wystąpienie Pani Prof. Elżbiety Mączyńskiej „Rynek nieruchomości w erze cywilizacyjnego przełomu”,

-wystąpienie Pana Prof. Marka Bryxa „Decyzje polityczne i ich wpływ na rynek nieruchomości”.

– wystąpienie Pani Alicji Palińskiej – “Agent na dobre i na złe. Zawód pośrednika oczami uczestników rynku nieruchomości”

– Przerwa kawowa

– Debata – “Czas zmian w zawodach rynku nieruchomości” Uczestnicy panelu: Tomasz Błeszyński – Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Tomasz Kowalski – Dyrektor Zarządzający Grupa ANG S.A., Marcin Kosiński -Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Weles sp. z o.o. sp.k., Michał Kurczycki – Dyrektor Zarządzający portalu Nieruchomosci-online.pl, Prezes Zarządu NNV Sp z o.o., Zbigniew Kubiński – Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.   

– wystąpienie Pana Prof. Tadeusza Markowskiego „Rynki nieruchomości w świetle transformacji energetycznej i globalizacji efektów zewnętrznych – nowe wyzwania dla miast regeneracyjnych”.

– wystąpienie Pana Prof. Romualda Jończego – „Zmiany ludnościowe, rynek pracy a rynek nieruchomości.”,

15 00 Zakończenie Konferencji

 

Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak. Była kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej U.Ł. Kierownik stadium podyplomowego “Rynek Nieruchomości – Wycena na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym” U.Ł. Przewodnicząca Państwowej Komisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy przy Ministrze Infrastruktury w latach 2005-2009. Członek Podkomisji do spraw Nadawania Uprawnień Zawodowych rzeczoznawcy majątkowego przy Ministrze Infrastruktury. Przewodnicząca Rady Programowej Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, członek Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości. Przewodnicząca Kapituły Medalu „Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO”.  

Prof. dr hab. Elzbieta Maczynska fot.Katarzyna Prokuska

Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, profesor nauk ekonomicznych, związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie – organizatorka i kierownik Podyplomowych Studiów Wyceny Nieruchomości.  Członkini Rady  do spraw  Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie RP.  Ponadto członkini  Prezydium Komitetu Prognoz  i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk  oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. Prezes honorowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Specjalistka z obszaru  ekonomii, w tym systemów społeczno-gospodarczych, analizy ekonomicznej, finansów i wyceny nieruchomości i  przedsiębiorstw. Kreatorka  ekonometrycznych modeli predykcji bankructwa. Wyróżniona prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

Prof. dr hab. Marek Bryx, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, dawniej – Katedra Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Wybitny znawca polityki mieszkaniowej, rynku nieruchomości i metod finansowania inwestycji, w tym zwłaszcza mieszkaniowych. Autor książek i artykułów m.in. Rynek nieruchomości – system i finansowanie, Finansowanie inwestycji mieszkaniowych, a także z zakresu rewitalizacji i innowacji w miastach. Za swoje publikacje otrzymał 3 nagrody Ministra Budownictwa. W latach 2000 – 2012 kierownik serii wydawniczej Nieruchomości (Poltext).W latach 2001-2003 Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Wiceminister infrastruktury. Ostatnia książka (2021): Mieszkanie dostępne w zrównoważonym mieście

Wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

 

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski. Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008 – 2012 członek Państwowej Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury. Od września 2006 r. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Opublikował ok. 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miasta, planowania przestrzennego. Autor licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

Prof. dr hab. Romuald Jończy. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Profesor zwyczajny w Instytucie Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ w Nysie, Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Członek Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Programowej Domu Współpracy Polsko Niemieckiej, Wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

Alicja Palińska  Od 12 lat związana z portalem Nieruchomosci-online.pl, gdzie realizuje projekty związane z rozwojem serwisu oraz strategią komunikacji i promocji marki. Z zamiłowania do analityki i danych od 2020 r. odpowiada za tworzenie indeksu nastrojów rynkowych – pierwszego barometru koniunktury na rynku wtórnym, opartego na ocenach i prognozach pośredników z całej Polski (INPON). Przygotowuje też raporty i artykuły dotyczące polskiego rynku mieszkaniowego. Członek zespołu redakcyjnego e-magazynu “ESTATE” dla profesjonalistów z branży nieruchomości.

Miejsce konferencji – budynek konferencyjny Orientarium ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź link jak dojechać https://orientarium.lodz.pl/dojazd/#  

Uwaga! Uczestnictwo w konferencji nie upoważnia do wejścia na teren ZOO. Jeśli ktoś zechce odwiedzić łódzkie ZOO lub ekspozycje Orientarium może to zrobić wyłącznie po indywidualnym zakupie biletów w kasach. 

 

Termin darmowej Konferencji – 13 października (piątek) 2023 rok w godzinach od 9:00 – 15:00 (rejestracja uczestników od godziny 8 00)

Wyślij zgłoszenie na darmową Konferencję   

O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać:

telefon Sekretariatu PTEiDRN – 510 069 316 lub 501 213 604

 

 

PO KONFERENCJI IMPREZA TOWARZYSZĄCA  Jamboree Real Estates (impreza jest odpłatna) – żeby wziąć udział w imprezie dodatkowej konieczne dodatkowe zgłoszenie z dowodem wpłaty patrz poniżej

Godzina 19 00 – Jamboree Real Estates – impreza towarzysząca. Uczestników Konferencji zapraszamy na Jamboree Real Estates czyli spotkanie integracyjne środowiska rynku nieruchomości w kultowym łódzkim Klubie Akademickim Pod Siódemkami ul. Piotrkowska 77 godzina 19 00.
Zabawa przy świetnej muzyce i dobrym jedzeniu. W trakcie przekąski szwedzkiego stołu, napoje. Wśród atrakcji znakomita muzyka zespołu Sweet & Hot Jazzband a później muzyka serwowana przez DJ-a. Uwaga! Impreza towarzysząca  jest odpłatna350 zł od osoby, (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 280 zł). Nr.konta Bankowego Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 ilość miejsc na imprezie ograniczona do osób, które dokonały wpłaty przy zgłoszeniu. Ograniczona liczba uczestników, zastrzegamy możliwość zamknięcia listy.

Wyślij zgłoszenie na imprezę wieczorną   

Posłuchaj jak grają Sweet & Hot Jazzband

Dla osób poszukujących noclegu w Łodzi polecamy Hotel B&B położony około 200 metrów  od Siódemek B&B Hotel Łódź Centrum Al. Kościuszki 16 90-419  Łódź Tel.: (+48) 42 2070040 Fax: (+48) 42 2070050 E-Mail: lodz@hotelbb.com  link do strony hotelu: https://www.hotel-bb.com/pl/hotel/lodz-centrum

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN

logo-ptedrn-1cienie

Patronat Honorowy :

Wojewoda Łódzki

Karol Młynarczyk

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Partner Główny

Nieruchomosci-online.pl to portal skoncentrowany na dostarczaniu wartościowych kontaktów od poszukujących. Stanowi przyjazną przestrzeń bez rozpraszających reklam, skupiając uwagę na ogłoszeniach nieruchomości. Z pozycji lidera w Google wśród serwisów z ogłoszeniami nieruchomości gwarantuje, że oferty docierają do kilku milionów poszukujących miesięcznie. Zapewnia rozwiązania realizujące potrzeby zarówno agencji, jak i indywidualnych agentów, w ważnych obszarach wspierających pracę i profesjonalny wizerunek zawodu.

Sponsor Wydarzenia

Partnerzy edukacyjni

 

Magazyn Rynku Nieruchomości „ESTATE” Bezpłatne pismo elektroniczne kierowane do przedstawicieli zawodów rynku nieruchomości, tworzone przez zespół portalu Nieruchomosci-online.pl we współpracy z ekspertami i praktykami rynku.

Porusza tematy tematy związane z problematyką zawodu, zagadnienia z zakresu prawa, sprzedaży, zarządzania czy marketingu, trendy rynkowe i analizy. Przedstawia konkretne i praktyczne informacje, które pomagają w codziennym prowadzeniu biznesu, najskuteczniejsze narzędzia do promocji nieruchomości oraz bieżące trendy. 

                      

Galactica jest producentem i dostawcą rozwiązań programistycznych skierowanych do szerokiego grona odbiorców biznesowych. Jako pierwsza firma w Polsce, w 2005 r. stworzyła oprogramowanie CRM do zarządzania biurem nieruchomości oparte o rozwiązania w chmurze, Galactica Virgo. System ten posiada największą bazę ofert i biur nieruchomości w kraju. Zapewnia bezpieczne rozwiązania 360 stopni, do których należą wirtualne spacery w nieruchomościach oraz zdalne ich prezentacje. Każdego dnia do systemu Virgo loguje się ponad 11 tys. agentów, którzy zarządzają ponad 1 mln ofert.

      

Weles Dostarczamy nowoczesne rozwiązania informatyczne dla zarządców nieruchomości od 1999 roku, a od 2008 roku na platformie internetowej Weles3. System Weles3 dostępny online nie tylko w wersji dla mieszkańców wspólnoty, ale również jako system księgowy z pełną obsługą za pomocą przeglądarki internetowej. Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług dla: Administratorów nieruchomości, Wspólnot mieszkaniowych Zbudowane na wieloletnim doświadczeniu rozwiązania Weles posiadają funkcjonalności wspierają efektywną pracę zarządców jak również dają elastyczność i swobodę w parametryzacji systemu. Nasze rozwiązanie dostępne w pełni online od pierwszego dnia pozwala obniżyć koszty u naszych Klientów

Grupa ANG S.A. (dawniej ANG spółdzielnia) to firma pośrednictwa finansowego i ubezpieczeniowego, którą tworzy ponad 350 akcjonariuszek i akcjonariuszy oraz ponad 900 ekspertek i ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych z całej Polski. Jako jedyna z branży finansowej posiada prestiżowy certyfikat B Corp, który jest potwierdzeniem spełnienia rygorystycznych norm społecznych i środowiskowych. Tym samym Grupa ANG znalazła się na liście firm uznawanych za najlepsze dla świata. Firma nie akceptuje missellingu, czyli sprzedaży klientom usług lub produktów, których nie potrzebują, nie rozumieją, na który ich nie stać lub za niegodziwą cenę. Od lat też angażuje się w pracę nad budowaniem zaufania społecznego do branży finansowej, edukację i przedsiębiorczość. Firma powstała w 2010 roku w formule spółdzielni (ANG Spółdzielnia) jako alternatywne dla korporacji miejsce pracy dla doświadczonych ekspertów kredytowych i ubezpieczeniowych. W październiku 2020 w wyniku przekształcenia ANG Spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowana została Grupa ANG Spółka Akcyjna.
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Wyróżnienia z opcją zdjęcia 360. Tylko w Nieruchomosci-online.pl

Dodanie zdjęć 360 i stworzenie wirtualnej wizyty poprzez Kreator wirtualnych wizyt Nieruchomosci-online.pl dają dodatkową możliwość zwrócenia uwagi na ofertę. Wyróżnione ogłoszenia ze zdjęciem 360° mają 6 razy więcej odwiedzin niż wyróżnione ogłoszenia ze zwykłym zdjęciem. Jak wykorzystać tę wiedzę do efektywniejszego promowania nieruchomości na sprzedaż, podpowiada Dominika Mikulska.

Przeczytaj więcej »

Rynek najmu osiągnął równowagę

Cytat “Sytuacja na rynku najmu jest dużo korzystniejsza dla najemców niż rok temu. Oferta mieszkań na wynajem jest o 1,5% wyższa m/m i o 21% wyższa r/r. Oferta skurczyła się tylko w Poznaniu i w Trójmieście. Ceny najmu hamują, średnie stawki ofertowe spadły poniżej 3500 zł – wynika z kwietniowej analizy rynku najmu przeprowadzonej przez Otodom.”

Przeczytaj więcej »