XII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN 19 październik 2018 roku Łódź

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Konferencja objęta Honorowymi Patronatami: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju,Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau,  Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia, Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Konferencja jest merytorycznym podsumowaniem mijającego roku i wyznaczeniem perspektyw rynku nieruchomości. Konferencja dedykowana dla szerokiego kręgu osób zawodowo związanych z rynkiem nieruchomości pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych i innych. Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – wymagane zaakceptowane zgłoszenie. Ilość miejsc naprawdę ograniczona :) Nieodpłatny charakter przy elitarnym charakterze to ciekawa kombinacja. Nasze Towarzystwo (PTEiDRN) serwując znakomity program, nie pobiera opłat dlatego, że realizuje powszechną misję edukacyjną.

Uczestnictwo w Konferencji nieodpłatne – wymagane zgłoszenie uczestnictwa.

Ograniczona ilość miejsc.

Wyjątkowy zakres tematyczny konferencji 

Referat wprowadzający do konferencji  – Zmiany zmian i co dalej? Realizacja założeń aktualnej polityki mieszkaniowej – Prof. UŁ. dr. hab Magdalena Załęczna. Problematyka mieszkaniowa w ostatnim czasie jest coraz częściej przedmiotem dyskusji, nie tylko profesjonalistów. Nic dziwnego – dotyczy wielu sfer życia, dla jednych związana jest z zaspokajaniem podstawowych potrzeb, dla innych – z inwestowaniem i osiągnięciem (lub nie) zysku, są też osoby, dla których oznacza miejsce pracy. Polityka mieszkaniowa, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w stanie mieszkalnictwa, związana jest  z określonymi wyborami m.in. podmiotów, na rzecz których podejmuje się działania i instrumentów, które mają służyć realizacji założeń. Tworzy się nowe lub dostosowuje stare otoczenie prawne w preferowanym kierunku. Od dwóch lat obserwujemy zmiany w polskiej polityce mieszkaniowej i idące za nimi zmiany regulacji prawnej. Jednak wydaje się, że nie przynoszą one oczekiwanych, przez rządzących, rezultatów, więc pojawiają się kolejne zmiany i nowe rozwiązania. Celem wystąpienia jest wskazanie kierunków realizacji założeń aktualnej polityki mieszkaniowej i ich konsekwencji dla rynku mieszkaniowego. Prelegentka skoncentruje się na nowych rozwiązaniach promujących stopniowe dochodzenie do własności oraz obniżających koszty najmu, tych obszarów nie można jednak odseparować od pozostałych procesów i zjawisk zachodzących na rynku mieszkaniowym, dlatego będzie się starała także o nich wspomnieć.

Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania zawodów rynku nieruchomości – Tomasz Łysakowski.  Przedstawienie najnowszych narzędzi docierania z informacją o swoich usługach do osób i podmiotów zainteresowanych sprzedażą bądź zakupem nieruchomości oraz technik i strategii rozpoczynania rozmowy z dzwoniącym klientem, przedstawiania swojej osoby i oferty, prezentacji ceny usługi (wysokości prowizji) oraz właściwego jej negocjowania, kiedy klient chce wymusić obniżkę lub wręcz usługę za darmo.

Aktualne problemy prawne dotyczące rynku nieruchomości: 

Zagrożenia rynku nieruchomości wynikające z niejasnych przepisów  prawa – Mgr Eugenia Śleszyńska. Czy stanowione prawo powinno dawać podmiotom działającym na rynku nieruchomości pewność działania? Czy ta pewność działania dotyczy także sfery prawa podatkowego?Kto ma problemy ze stosowaniem niejasnego prawa? Wybrane przykłady problemów podmiotów rynku nieruchomości wywołanych niejasnością prawa. 

Znaczenie dla gospodarki przestrzennej, rynku nieruchomości wdrożenia  “spec ustawy” mieszkaniowej – ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Możliwości i zagrożenia. prof zwycz. dr hab.Tadeusz Markowski . 

Stosowanie przepisów dot prania pieniędzy na rynku nieruchomości.  – radca prawny Zbigniew Kubiński

Problematyka zniesienia użytkowania wieczystego. – Adwokat Rafał Kasprzyk

Cykle i kryzysy a polskie rynki nieruchomości – Prof. SGH Jacek Łaszek

Główne przyczyny cykli i kryzysów.  Cykle na polskich rynkach mieszkaniowych. Czy grozi nam kryzys?

Technologia a przyszłość zawodów na rynku nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a funkcjonowanie portali ofertowych nieruchomości. Symbioza? Synergia? Uzależnienie?

Ta część Konferencji jest próbą odpowiedzi na dręczące zawody rynku nieruchomości pytania jaką przyszłość mają w obliczu rozwoju technologicznego.  Prelegenci;  przedstawiciele Nieruchomości-online.pl, Otodom i inni – prelegenci będą przedstawiani sukcesywnie w naszym programie . 

Wartościowi poszukujący. Jak wycisnąć więcej z portalu ogłoszeniowego? – Alicja Palińska – nieruchomości-online.pl  Jaki potencjał drzemie w klientach poszukujących nieruchomości? Jak poszukujących przekuć na wartościowych dla biura klientów? Jak wycisnąć jak najwięcej z publikowania ofert na portalu – narzędzia do komunikacji z klientami i pozyskiwania wiedzy o ich potrzebach? Na pytania dotyczące uzyskania synergii między ogłoszeniodawcami a portalem.

Eksperci i algorytmy. Czy rozwój technologii wyeliminuje ludzi z zawodów obsługi rynku nieruchomości? – Tomasz Kotrasiński. W wystąpieniu przedstawione zostaną zagadnienia dynamicznego rozwoju technologii związanej z automatyzacją, algorytmiką i rozwojem sztucznej inteligencji w odniesieniu do zawodów nieruchomościowych. Jakie aspekty pracy ludzi-ekspertów rynku nieruchomości przetrwają? Czy rozwój technologii wyeliminuje ludzi z zawodów obsługi rynku nieruchomości? Ko zostanie a kto zniknie z rynku? Z przykładów podsuwanych przez historię, analizy aktualnego i przyszłego stanu technologii autor sformułuje pewne przewidywania dotyczące przyszłości zwodów zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego.

XII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości odbywa się w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – jej uczestnicy mogą przystąpić do programu kształcenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, otwierając sobie możliwość ubiegania się o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, bądź mogą uzupełniać swoją wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK

Miejsce konferencji  – sala obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Termin Konferencji – 19 października (piątek) 2018 rok w godzinach od 9: 00 – 16: 00

Uczestnikami konferencji mogą być osoby z branży nieruchomości, które dokonały zgłoszenia. Ilość miejsc ograniczona. Zastrzegamy możliwość zamknięcia listy uczestników.

Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij e – mail biuro@profesjonalista.net

 

XII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN odbywa się w ramach sesji Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – jej uczestnicy mogą przystąpić do programu kształcenia Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN, otwierając sobie możliwość ubiegania się o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, bądź mogą uzupełniać swoją wiedzę w ramach kształcenia ustawicznego. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK

Program

(poszczególne elementy programu mogą ulec zmianie i przesunięciu)

8 00 – Rejestracja uczestników

9 00 – Przywitanie uczestników

9 30 – 10 00 – Kapituła Medalu „Pro Aequo Et Bono” (względem tego co słuszne) Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości – wręczenie medali za rok 2018. Przewodnicząca Kapituły Pani Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak, Sekretarz Kapituły Zbigniew Kubiński.

10 00 – 10 30 Referat inaugurujący Konferencję – Zmiany zmian i co dalej? Realizacja założeń aktualnej polityki mieszkaniowej – prof. UŁ, dr hab Magdalena Załęczna 

Magdalena Załęczna, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor UŁ jest pracownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ, zajmuje się problematyką rynku nieruchomości, w tym rynku mieszkaniowego, od ponad 20 lat. Koncentruje swoje zainteresowania naukowe na uwarunkowaniach instytucjonalnych i zmianach, ich konsekwencjach, które często są odmienne od przewidywanych. W swojej pracy często sięga do porównań międzynarodowych.

10 30 – 11 00 . Psychologiczne i socjologiczne aspekty wykonywania zawodów rynku nieruchomości – Tomasz Łysakowski

 

Tomasz Łysakowski jest trenerem biznesu, specjalizującym się w szkoleniach i warsztatach  coachingowych z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, komunikacji, zarządzania personelem i motywowania pracowników. Prowadzi własną firmę szkoleniowo-doradczą, jako trener zewnętrzny współpracuje również z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia, Stowarzyszeniem Przedsiębiorczości w Nieruchomościach oraz firmami szkoleniowymi Centrum Edukacji i Biznesu, Scholaris Club, Talo Group i Akademia Biznesu MDDP. Jako trener pracuje przede wszystkim z firmami i instytucjami. Na co dzień prowadzi również szkolenia z zarządzania pracownikami oraz prowadzenia i moderowania spotkań.

11 00 – 11 20

Zagrożenia rynku nieruchomości wynikające z niejasnych przepisów  prawa – mgr Eugenia Śleszyńska 

Eugenia Śleszyńska Specjalizuje się problematyce ekonomiki budownictwa i gospodarki nieruchomościami. Autorka wielu książek dotyczących rynku nieruchomości, zajmuje się od kilkunastu lat edukacją podmiotów rynku nieruchomości.  

11 20 – 11 50

Znaczenie dla gospodarki przestrzennej, rynku nieruchomości wdrożenia  “spec ustawy” mieszkaniowej – ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Możliwości i zagrożenia. 

Tadeusz Markowski

Prof. zwycz. dr hab. TADEUSZ MARKOWSKI. Kierownik Katedry Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję Dziekana Wydziału. Od roku 2001 pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W latach 2008 – 2012 członek Państwowej Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury. Od września 2006 r. Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Opublikował ok. 200 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego, ekonomiki miasta, planowania przestrzennego. Autor licznych ekspertyz dla Rządu RP przygotowanych dla potrzeb polityki regionalnej i planowania przestrzennego. Członek Głównej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej przy Ministrze Infrastruktury i Rozwoju. Wyróżniony prestiżowym Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „PRO AEQUO ET BONO”

11 50 Przerwa kawowa

12 10 12 40 Prof. Jacek Łaszek Cykle i kryzysy a polskie rynki nieruchomości.

 

Prof. SGH dr hab. Jacek Łaszek jest specjalistą z dziedziny sektora nieruchomości, szczególnie mieszkaniowych z  doświadczeniem krajowym oraz zagranicznym. W latach 1990 – 92 pracował jako doradca premiera L.Balcerowicza nad zagadnieniami transformacji sektora, był też jednym z założycieli Fundacji Kredytu Hipotecznego.. Od roku 1994 jako  Szef Projektu Rządu Polskiego i Banku Światowego Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego współpracował blisko z deweloperami, bankami, oraz firmami budowlanymi w polskim sektorze mieszkaniowym wdrażając rynkowe zasady finansowania inwestycji mieszkaniowych oraz udzielania kredytów. Prowadził również studia nad systemami finansowania sektora mieszkaniowego oraz jego funkcjonowaniem w Polsce oraz innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej współpracując z USAID, oraz Urban Institute. Blisko współpracował z Krakowskim Instytutem Nieruchomości, którego był współzałożycielem oraz z REAS Consulting z Warszawy. Od jesieni 1998  pracował jako doradca w Banku Śląskim ING zajmując się restrukturyzacja kasy mieszkaniowej oraz nowo tworzonym bankiem hipotecznym. Od roku 2001 jako doradca prezesa w Narodowym Banku Polskim a od 2006 jako doradca kierujący zespołem prowadzi badania sektora nieruchomości w Polsce, w tym w ramach programu badań statystyki publicznej. Współpracuje z ECB gdzie był i jest członkiem zespołów roboczych. Jacek Łaszek jest profesorem SGH w Warszawie, gdzie w styczniu 2005 roku odbył kolokwium habilitacyjne. Obok tematów związanych z nieruchomościami wykłada też ekonomię i finanse.

12 40 – 13 10 Stosowanie przepisów dot prania pieniędzy na rynku nieruchomości.  Radca prawny. Zbigniew Kubiński

Radca prawny mgr Zbigniew Kubiński – pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

13 10 – 13 40 Problematyka zniesienia użytkowania wieczystego. Adwokat – Rafał Kasprzyk

 

Adwokat dr Rafał Kasprzyk Znany uczestnikom naszej Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN z sesji, która się odbyła w kwietniu 2014 roku w Zaździerzu pod Płockiem. Autor kilkunastu publikacji z dziedziny prawa cywilnego materialnego. Był stypendystą Uniwersytetu w Oxfordzie i w Grenoble. Doświadczenie naukowe i zawodowe: Ukończył aplikanturę sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. Następnie odbywał aplikanturę adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi i złożył egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. W latach 1990-1992 był członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Od 1989 r. wykonuje zawód adwokata w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności cywilnej, umów, ochrony własności intelektualnej (ochrona dóbr osobistych, prawo autorskie, prawo prasowe, ochrona przed nieuczciwą konkurencją, ochrona znaków towarowych). W 2004 r. „Rzeczpospolita” przyznała mu tytuł lidera usług prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Był doradcą prawnym i obrońcą osób represjonowanych za działalność antykomunistyczną, między innymi Józefa Śreniowskiego i Jerzego Kropiwinickiego.

13 40 – 16 00 Technologia a przyszłość zawodów na rynku nieruchomości. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami a funkcjonowanie portali ofertowych nieruchomości. Symbioza? Synergia? Uzależnienie? 

Prelegenci;  Przedstawiciele Nieruchomości – online – “Wartościowi poszukujący. Jak wycisnąć więcej z portalu ogłoszeniowego?”, Otodom, Szybko.pl … Sukcesywnie będziemy w programie przedstawiać poszczególnych prelegentów.

Alicja Palińska, Nieruchomosci-online.pl Specjalista ds. marketingu internetowego i menadżer projektów w serwisie Nieruchomosci-online.pl. Odpowiada za planowanie, analizę i  realizację projektów związanych z podnoszeniem funkcjonalności serwisu, tworzenie nowych produktów oraz strategię komunikacji i promocji. Z marketingiem internetowym związana od 10 lat. Członek zespołu redakcyjnego magazynu “ESTATE”.

 

 

 

Michał Szczudlak Z grupą OLX związany jest już od ponad 4 lat. Początkowo jako analityk biznesowy w Otomoto a następnie w obszarze Business Intelligence dla zespołu OLX w całej Europie. Jednak już od dłuższego czasu jest częścią zespołu Otodom, gdzie nadaje kierunek działaniom monetyzacyjnym i produktowym serwisu.

Portal pośredników. Idea, która od zawsze przyświecała środowisku i w końcu zaczyna się materializować. O koncepcji nowego projektu z własnego punktu widzenia opowie Tomasz Ziemann.

Tomasz Ziemann Sprzedażą nieruchomości zajmuje się już blisko 10 lat. Przedsiębiorca, pośrednik, akredytowany home stager. Współorganizator Konferencji Rynku Nieruchomości „Just SAW it” w Jastrzębiej Górze. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pośredników nieruchomości, personelu branży HR, szkolenia w zakresie RODO oraz home stagingu. Wcześniej przez kilkanaście lat związany z zapewnieniem bezpieczeństwa, jako ekspert w zakresie bezpieczeństwa publicznego i działania służb policyjnych. Prowadził warsztaty i szkolenie kadry policyjnej w zakresie interwencji policyjnych. Odbył staż dla kadry kierowniczej w Policji Szwecji. Pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach, Pucku i Wejherowie.

 

 

Eksperci i algorytmy. Czy rozwój technologii wyeliminuje ludzi z zawodów obsługi rynku nieruchomości? –  Tomasz Kotrasiński. Dyskusja panelowa.

 

Tomasz KotrasińskiMPAI – rzeczoznawca majątkowy od 1994 r., uprawnienia zawodowe nr 930. Prezes Polskiego Instytutu Wyceny (Polish Appraisal Institute) – instytutu naukowego, którego celem jest prowadzenie i aplikacja badań naukowych w zakresie wyceny i analizy rynku oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (PSRM) – ogólnopolskiej organizacji zawodowej skupiającej rzeczoznawców majątkowych. Autor używanego przez rzeczoznawców majątkowych i analityków rynku nieruchomości specjalistycznego oprogramowania w postaci arkuszy kalkulacyjnych (aktualnie REX: wycena / histogram / trend / delta) wspomagających elementy analizy rynku – trendu i aktualizacji cen w czasie, określanie rozkładów cen rynkowych, rozstępu cenowego rynku i określanie wag cech rynkowych nieruchomości oraz realizujących proces wyceny różnymi metodami. Autor analiz rynków nieruchomości oraz zaawansowanych modeli wartości nieruchomości wykorzystywanych przez rzeczoznawców majątkowych w procesie wyceny nieruchomości.

16 00 Zakończenie Konferencji

 

Miejsce konferencji – sala obrad Rady Miejskiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 104.

Termin Konferencji – 19 październik (piątek) 2018 rok w godzinach od 9:00 – 16:00

Pobierz zgłoszenie na konferencję i wyślij e – mail biuro@profesjonalista.net

O Konferencję lub o Certyfikat Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN możesz zapytać: telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316 lub 501 213 604.

Organizator:

 

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN

logo-ptedrn-1cienie

Patronat Honorowy :

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Wojewoda Łódzki

Zbigniew Rau

Marszałek Województwa Łódzkiego

Witold Stępień

Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

Partner Generalny

nowy-obraz-1

Sponsor Konferencji

Partner edukacyjny

Partnerzy medialni

 

 

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów