Wyciąg z Uchwały Zarządu PTEiDRN z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie określenia kosztów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN

Wyciąg z Uchwały Zarządu PTEiDRN z dnia 16 lipca 2021 rok.

Zarząd Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości z siedziba w Warszawie podejmuje uchwałę w sprawie określenia kosztów postępowania kwalifikacyjnego dla kandydata na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej o następującej treści:

1. Ustala się odpłatność kandydatów na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN za przystąpienie do dwuetapowego postępowania kwalifikacyjnego przed Centralną Komisję Kwalifikacyjną Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN w wysokości 350 zł.

2. W przypadku uzyskania przez przystępującego do postępowania kwalifikacyjnego kandydata na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN negatywnej oceny na którymkolwiek z etapów postępowania, nie należy się zwrot wniesionej opłaty w jakiejkolwiek części lub całości.

3. W przypadku pozytywnego zaliczenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego a nie uzyskania oceny pozytywnej za drugi etap postępowania, kandydat ma prawo w okresie 18 miesięcy przystąpić ponownie do drugiego etapu postępowania za dodatkową odpłatnością w wysokości 210 zł.

4. Opłaty, o których mowa w pkt. 1 i 3, powinny być dokonana przez kandydata na Doradcę Rynku Nieruchomości PTEiDRN na 30 dni przed wyznaczonym terminem postępowania kwalifikacyjnego a dowód wpłaty wraz z wnioskiem o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego przesłany – z zachowaniem wyznaczonego terminu – na adres Sekretariatu Zamiejscowego PTEiDRN w Łodzi przy Al. Kościuszki nr 3 (kod: 90-418) lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@profesjonalista.net

…..
Przyjęto jednogłośnie.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email