SEMINARIUM ONLINE „Co o nieruchomościach ,działkach, ewidencji gruntów , księgach wieczystych , podziałach nieruchomości ,procesach inwestycyjnych pośrednik, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy wiedzieć powinni.” Powszechna Akademia Nieruchomości PTEIDRN. 17.06.2021 rok

Seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN. Termin – 17 czerwca 2021 roku, godzina 10 00 online – na platformie Skype – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji. Sesja zaliczana do uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN.
Wiodący temat:

Co o nieruchomościach ,działkach, ewidencji gruntów , księgach wieczystych , podziałach nieruchomości ,procesach inwestycyjnych pośrednik, zarządca nieruchomości i rzeczoznawca majątkowy wiedzieć powinni.

Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link

Podczas szkolenia zostaną przedstawione i scharakteryzowane następujące zagadnienia:

  • Ewidencja gruntów ,budynków i lokali, a księga wieczysta

W  obszarze tego tematu zostaną omówione podstawowe pojęcia z zakresu baz danych ze szczególnym przybliżeniem zasad gromadzenia i utrzymywania przestrzennych (geodezyjnych) baz danych jak również zasad wykorzystywania udostępniania i sprzedaży materiałów będących wydrukami lub zaświadczeniami z baz danych.  Zostanie omówiona problematyka identyfikacji nieruchomości wynikająca z przepisów: prawa geodezyjnego , kodeksu cywilnego ,ustawy o księgach wieczystych i innych oraz zasadach przepływu informacji między bazami danych.

  • Problemy granic nieruchomości , ustalania, wznawiania i rozgraniczania

Zostanie przekazana niezbędna wiedza o nieruchomościach, granicach, częściach składowych nieruchomości. Zostaną omówione zasady wykazywania granic nieruchomości w ewidencji  gruntów , ustalania granic ,ewentualnego  ich wznawiania oraz rozgraniczania spornych odcinków granic nieruchomości.  

  • Podstawowe procedury podziału nieruchomości

Zostaną omówione zasady podziałów nieruchomości przeznaczonych na cele nierolnicze , dla których są opracowane plany miejscowe  lub wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jak również  inne prawne uwarunkowania umożliwiające ich podział. Omówione zostaną zobowiązania wynikające z podziału nieruchomości. Omówione zostaną procesy wynikające z podziałów działek rolnych, leśnych nieinwestycyjnych, scalenia gruntów,

  • Wyłączenia z produkcji rolnej i leśnej jako jeden z elementów zagospodarowania przestrzennego

Omówione zostaną zasady wynikające z procesu wyłączania z produkcji rolnej i leśnej , zasady wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, oraz zasady wynikające z funkcjonowania prawa miejscowego

  • Proces inwestycyjny od strony uczestników tego procesu,

Zostanie omówiony proces inwestycyjny w którym uczestniczą zawody nieruchomościowe i inwestor oraz inne tematy m.innymi  budowa na działce rolnej, leśnej i terenach zalewowych ,przepisywanie decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanej

Wykładowca: mgr inż. Jan SCHNERCH – Akademia Rolnicza w Krakowie,Wydział Melioracji Wodnych, Oddział Geodezji Urządzeń Rolnych. Rok 1976 mgr inż. geodeta. Studium Podyplomowe -Szacowanie nieruchomości, Akademia Rolniczo Techniczna Olsztyn, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Uprawnienia zawodowe Nr 679 w zakresie geodezji (1,2,5), Licencja zarządcy nieruchomości Nr 70, rzeczoznawcy majątkowego Nr 3274. Przebieg pracy zawodowej: 1976 – 1983r Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych Stażysta ,geodeta, kierownik robót geodezyjnych. Asortyment: scalenia, odnowienia ewidencji gruntów ,podziały, regulacje stanów prawnych,pomiary geodezyjne. 1983 – 1988r Urząd Miasta i Gminy w Strykowie Starszy geodeta gminny, Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami. 1988 – 1999 r Urząd Miasta Zgierza Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Geodeta Miejski. Naczelnik Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 1999 – 1999 r Urząd Marszałkowski w Łodzi Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. organizacji Wojewódzkich Biur Geodezji. 1999 – 2001 Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi Dyrektor. 2001 – nadal – Łódzki Ośrodek Geodezji Dyrektor. Tematyka prowadzonych zajęć dydaktycznych:Geodezyjna obsługa gospodarki nieruchomościami, Geodezja i kataster. Spis publikacji. Wystąpienia na konferencjach i seminariach tematycznych z zakresu geodezji , gospodarki przestrzennej, nieruchomości ,systemów informacji przestrzennej w okresie od 1990 roku do 2013 r. Zainteresowania naukowe: Z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami oraz budowy przestrzennych baz danych dla potrzeb geodezji i nieruchomości. Odznaczenia, nagrody: Odznaka honorowa „Za zasługi dla budownictwa”. Otrzymał prestiżowy Srebrny Medal Zasłużony Dla Polskiego Rynku Nieruchomości PRO AEQUO ET BONO.

Cena szkolenia:

150 zł. –  od uczestnika

130 zł. –  absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszania PTEiDRN

90 zł. –  członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN [z opłaconymi składkami]

 

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Zapisy:

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

 

Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w IV kwartale 2021 r. Temat specjalny: dostępność najmu w Polsce.

Cytat “Cykliczna publikacja, w której analizowana jest koniunktura na rynku mieszkań w perspektywie kwartalnej. Każdy raport składa się z części stałej, omawiającej sytuację na rynku mieszkań, najmu i pozostałych nieruchomości oraz prezentującej najbardziej aktualne dane o cenach i dostępności ofert w podziale na szereg kategorii (m.in. wielkość nieruchomości, lokalizację, wiek) oraz części zmiennej – tematu specjalnego przybliżającego wybrane zagadnienie z obszaru mieszkalnictwa w Polsce. W drugiej publikacji zaprezentowane zostały dane o koniunkturze w IV kw. 2021 roku. Tematem specjalnym był z kolei rynek najmu i jego dostępność w Polsce.”

Przeczytaj więcej »

Ceny mieszkań rosną wolniej od oczekiwań sprzedających. Ile można wynegocjować przy zakupie?

Cytat “Od ponad 5 do blisko 19 proc. w przypadku rynku wtórnego i od 2 do 12 proc. w przypadku nowych mieszkań – tyle wynosiły różnice między średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami wpisywanymi w aktach notarialnych – wynika z analizy Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Nominalnie różnice sięgają nawet 2000 zł/mkw. i w większości największych polskich miast są większe niż przed rokiem.”

Przeczytaj więcej »