profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Profesjonalista.net » Blog Archive » NOWOROCZNY SPECJALNY Kurs licencyjny na pośrednika i zarządcę nieruchomości – EDYCJA ON-LINE- rozpoczynamy 16 stycznia 2021

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • NOWOROCZNY SPECJALNY Kurs licencyjny na pośrednika i zarządcę nieruchomości – EDYCJA ON-LINE- rozpoczynamy 16 stycznia 2021

  dodano: 17.11.2020

  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne kursy dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości autoryzowane przez FPPRN.

  NOWOROCZNY NA 2021 ROK SPECJALNY Kurs licencyjny: pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości na fakultatywną licencję F PPRN – EDYCJA ON – LINE – zajęcia prowadzone przez naszych wykładowców „na żywo” bez żadnych odtwarzań z taśmy. 

  Cele kursu:
  Celem kursu jest podstawowe przygotowanie do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz oraz przygotowanie do egzaminu na fakultatywną licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcę nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Licencje FPPRN to dokumenty niezwykle przydatne w ubieganiu się o pracę lub budowaniu zaufania wśród klientów, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych.

  Wymagania formalne:
  posiadanie minimum średniego wykształcenia. Zajęcia przeprowadzane są w formule on-line na platformie SKYPE.

  Korzyści dla uczestników:

  • uzyskanie podstawowej wiedzy umożliwiającej wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości
  • przygotowanie do zdobycia bezterminowej fakultatywnej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.
  • kurs kończy się wydaniem zaświadczenia umożliwiającego przystąpienie do egzaminu na fakultatywną licencję zarządcy lub pośrednika F PPRN.
  • przystąpienie do egzaminu odbywa się na warunkach określonych przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości – patrz warunki uzyskania licencji: Pośrednik FPPRN http://pprn.pl/?page_id=24 Zarządca FPPRN http://pprn.pl/?page_id=46
  • otwarcie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego np. w kierunku doradztwa rynku nieruchomości.
  • CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ – 510 069 316 lub 501 213 604

  Wykładowcy:
  Program kursu realizować będą znani w kraju wykładowcy posiadający długoletni staż, doświadczenie dydaktyczne i zawodowe w pracy na rynku nieruchomości.
  Zajęcia prowadzić będą m.in. Magdalena Strzelecka, Zbigniew Kubiński, Tomasz Błeszyński, Tomasz Mrożek, Andrzej Jakiel, Jarosław Mróz, Beata Garbacz

  Program:
  Program kursu licencyjnego spełnia warunki określone w Minimum programowym dla kursów licencyjnych: “Pośrednika w obrocie nieruchomościami” i “Zarządcy nieruchomości” Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Szczegółowe informacje o fakultatywnych licencjach i systemie kompetencyjno – jakościowym F PPRN w zakresie zawodów rynku nieruchomości są dostępne na stronie www.pprn.pl

  PATRZ LINK – Harmonogram zajęć online – program kursów licencyjnych Pośrednik – Zarządca Nieruchomości FPPRN

  Cena kursu:

  1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami: 950 zł brutto

  2. Zarządca nieruchomości: 950 zł brutto

  3. Kurs łączony (pośrednik + zarządca): 1500 zł brutto

  Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały szkoleniowe, .

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ – 510 069 316 lub 501 213 604

  Organizacja kursu:
  Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota – niedziela).
  1. kurs pośrednik w obrocie nieruchomościami trwa 3 weekendy [50 h]
  – zajęcia są od godz.9.00 .
  2. kurs zarządca nieruchomości trwa 3 weekendy [50 h]
  – zajęcia są od godz.9.00.
  3. kurs łączony – pośrednik + zarządca trwa 4 weekendy [64 h]
  – zajęcia są od godz.9.00

  Miejsce: online – cała Polska i nie tylko.

  Organizator: Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

  Termin rozpoczęcia kursu: 16.01.2021 r. (kurs weekendowy) trzy sesje dwudniowe dla poszczególnych zawodów, cztery sesje dwudniowe dla kursu łączonego dwóch zawodów

  Zapisy i więcej informacji: biuro@profesjonalista.net telefon 510 069 316

  Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij mailem: ZGŁOSZENIE

   

  Harmonogram kursów – daty zajęć online

  Zajęcia 16-17.01. 2021 r.

  Zajęcia 23-24.01. 2021 r.

  Zajęcia 30-31.01. 2021 r.

  Zajęcia 6-7.02 2021 r.

  Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców z powodu sytuacji od niego niezależnych bez podania przyczyn.

  Przewidywany termin egzamin licencyjny dla pośredników i zarządców nieruchomości 10.02.2021 dla osób, które spełnią warunki określone przez FPPRN. FPPRN może ustalić inny termin egzaminu.

  CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ – 510 069 316 lub 501 213 604

  Uzyskanie licencji pośrednika – zarządcy Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości:

  Po odbyciu kursu licencyjnego i otrzymaniu od organizatora kursu zaświadczenia o jego ukończeniu, każdy uczestnik może przystąpić do egzaminu na fakultatywną licencję który zgodnie z informacją na stronie F PPRN będzie przeprowadzony przez zespół egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej F PPRN w miejscu prowadzenia kursu licencyjnego. Egzamin jest jednoetapowy, przeprowadzany w formie ustnej w oparciu o program zrealizowany na kursie. Egzamin może zostać przeprowadzony w formule on-line na platformie skype.

  Po zaliczeniu egzaminu licencyjnego z wynikiem pozytywnym uczestnik kursu zostanie wpisany do Ogólnopolskiego Rejestru Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Zarządców Nieruchomości FPPRN oraz otrzyma ozdobną licencję w formacie A3 oraz licencję w formacie karty kredytowej z fotografią, która już się klientom spodobała. Licencje są bezterminowe.

  Przykładowe licencje:

  Łączny koszt przeprowadzenia egzaminu licencyjnego oraz opłata związana z przygotowaniem i wytworzeniem licencji w formacie A3 oraz licencji w formacie karty kredytowej wynosi 300 złotych dla każdego zawodu.

  Bannery z informacją o posiadanych licencjach. Osoby posiadające licencje mogą zamieszczać takie informacje o ich posiadaniu na swoich stronach internetowych FB itd

  Wpłat z tyt. kosztów uzyskania licencji i egzaminu należy dokonać przed terminem egzaminu na konto Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Procedura i opłaty w zakresie uzyskania licencji odbywają w relacji z Federacją Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN).

  Wzory fakultatywnych licencji pośrednika i zarządcy oraz szczegółowe informacje o egzaminie są dostępne na stronie – www.pprn.pl

  Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

   

  Leave a Reply

statystyka