Szkolenie – online – Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Aktualne problemy

Umowa to formalna podstawa usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, według umowy jesteśmy rozliczani z wykonania usługi i w oparciu o umowę oczekujemy zapłaty należnego wynagrodzenia. Ewoluująca praktyka wykonywania usług pośrednictwa, różnorodność sytuacji zachodzących w relacjach z klientami powoduje, że ciągle aktualna jest dyskusja nad charakterem umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jej elementami istotnymi. Jaka powinna być umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, aby w zgodzie z prawem sprawiedliwie zabezpieczała interesy obu stron? O tym chciałbym mówić na specjalnym seminarium.

Termin –  25 kwietnia 2024 roku, godzina 10 00 online – na platformie – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Ponadto szkolenie będzie zaliczone jako jedna sesja dla uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN – więcej o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link

 Podstawy problematyki umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Granice swobody zawierania umów.

Cechy umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa należytej staranności. Należyta staranność pośrednika.

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako umowa nazwana.

Konsensualność umowy pośrednictwa.

Odpłatność umowy pośrednictwa.

Umowa pośrednictwa a umowa zlecenia.

Umowa pośrednictwa a umowa agencyjna.

Forma umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Skutki niezachowania formy zastrzeżonej dla umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Wykonywanie czynności odpowiadających czynnościom pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez zawartej umowy pośrednictwa – skutki.

Część wstępna umowy (komparycja).

Główka” umowy.

Nazwa umowy.

Określenie stron umowy. Zdolność do zawierania umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Określenie czasu zawarcia umowy. Czas wejścia w życie umowy.

Określenie miejsca zawarcia umowy.

Przykłady „główki” umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Preambuła – określenie okoliczności zawarcia i celu jej zawarcia. Przykłady preambuły.

Słownik pojęć używanych w umowie. Przykłady słownika.

Postanowienia istotne umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Postanowienia istotne przedmiotowo (essentialia negotti). Przedmiot umowy.

Istota pośrednictwa. Opis sposobu spełnienia świadczenia przez pośrednika. Czynności pośredniczenia. Geneza i aktualne postrzeganie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przykłady zapisów umownych.

Wynagrodzenie. Wynagrodzenie warunkowe. Sposoby określenia wynagrodzenia w umowie pośrednictwa. Przykłady zapisów umownych.

Postanowienia istotne podmiotowo (accidentalia negotti). Kara umowna. Zaliczka. umowne prawo odstąpienia od umowy. Klauzula wyłączności. Przykłady zapisów.

Wyłączność pośredniczenia.

Charakter prawny wyłączności w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami. Konsekwencje naruszenia wyłączności. Abuzywności postanowień dot. wyłączności. Przykładowe postanowienia wyłączności.

Okres na jaki zostaje zawarta umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zdarzenia powodujące jej wygaśnięcie.

Postanowienia dodatkowe – postanowienia nieistotne przedmiotowo (naturalia negotti).

Miejsce wykonania umowy.

Inne stanowienia umowy uwzględniające przepisy prawa.

Elementy umowy uwzględniające przepisy ochrony konsumentów.

Elementy umowy uwzględniające przepisy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Elementy umowy uwzględniające przepisy RODO.

Postanowienia końcowe umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Wskazanie formy przewidzianej dla modyfikacji umowy. Wskazanie formy dla przekazywania informacji o wykonywaniu umowy. Podanie ilości oryginalnych egzemplarzy umowy. Wymienienie załączników. Klauzule poufności. Omówienie pomyłek i skreśleń.

Podpis – praktyczne zasady podpisywania umów.

Kompletowanie dokumentacji dotyczącej zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i utrwalającej przebieg wykonywania usługi pośrednictwa dla potrzeb sporów z kontrahentami.

Błędy w umowach pośrednictwa.

Przykłady zapisów.

Przegląd umów pośrednictwa.

Przegląd umów dostarczonych przez uczestników warsztatów. Przedmiotem analizy będą wybrane postanowienia umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami dostarczone mailowo do organizatora szkolenia. Prosimy o usunięcie z przesłanych wzorców umów oznaczeń firmowych, chcemy, aby dyskusja odbywała się na anonimowych wzorcach.

Jeśli ktoś ma pytania lub problemy, które chciałby zaproponować do omówienia proszę przesłać na maile  biuro1@profesjonalista.net

 
 

Wykładowca: Zbigniew Kubiński. Radca prawny. Pośrednik w obrocie nieruchomościami (dawna państwowa lic. nr 19) od 30 lat prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN, Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN, wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Cena szkolenia:

350 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa

270 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszenia PTEiDRN

160 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN (z opłaconymi składkami członkowskimi).

 płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „szkolenie umowy  imię i nazwisko”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Zapisy – wyślij zgłoszenie online załącz dowód wpłaty:

Więcej informacji: biuro1@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

 

Partnerzy

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu  lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Ile trzeba pracować, by kupić kawalerkę w Polsce? Ceny mieszkań uciekają pensjom, ale bywało gorzej

Cytat “Średnio od niespełna 5 do blisko 25 pp. szybciej rosły w ciągu ostatnich pięciu lat średnie ceny transakcyjne kawalerek w największych polskich miastach od przeciętnego wynagrodzenia brutto notowanego w poszczególnych województwach – wynika z danych Bankier.pl. Ceny mieszkań zdecydowanie odjechały pensjom zwłaszcza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.”

Przeczytaj więcej »

Co zrobić, jeśli sąsiad notorycznie parkuje na moim wykupionym miejscu parkingowym?

Cytat “Miejsca parkingowe przy nieruchomościach są obecnie bardzo drogie. Problemy z parkowaniem w największych polskich miastach sprawiają, że rośnie na nie zarówno popyt, jak i ceny widniejące w ogłoszeniach. Nasz czytelnik takie miejsce sobie wykupił, ale… notorycznie swoje auto stawia na nim jego sąsiad. Pytamy więc prawnika, co można z tym zrobić.”

Przeczytaj więcej »