Seminarium – Rewolucja planowania przestrzennego w praktyce zawodowej na rynku nieruchomości/ Jak radzić sobie ze stresem /Nowe wyzwania dla zawodów rynku nieruchomości/16-17 kwietnia 2024 -Spała

Wiosenne seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. 

W dniach 16-17 kwiecień 2024 roku spotykamy się na kolejnym seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w Hotelu  „MOŚCICKI” Spała, ul. Nadpiliczna nr 2, wspaniałe miejsce pomiędzy Łodzią a Warszawą. Spotkanie dedykowane wszystkim profesjonalistom z branży nieruchomości. W ramach naszego, dwudniowego Seminarium zajmiemy się tym razem następującymi tematami:

w dniu 16 kwietnia (wtorek) 2024 

– Rewolucje zmiany w planowaniu przestrzennym w praktyce działalności zawodowej na rynku nieruchomości,

w dniu 17 kwietnia (środa) 2023 

Jak radzić sobie ze stresem w działalności pośrednika, agenta, zarządcy, rzeczoznawcy – profesjonalisty na rynku nieruchomości,

Nowe wyzwania dla zawodów rynku nieruchomości.

Tak więc zapraszamy na dwudniowe seminarium – 16 i 17 kwietnia 2024 roku do jedynego w swoim rodzaju, miejsca położona na obszarze dawnej Puszczy Pilickiej nad Pilicą. Uczestnicząc w naszym seminarium oprócz możliwości poszerzenia swojej wiedzy, oprócz możliwości spotkania si e z profesjonalistami rynku nieruchomości z całej Polski, dodatkowo możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje z pięciu potrzebnych do uzyskania możliwości uzyskania tytułu). (patrz link).

Znakomite wykłady, renomowani wykładowcy, wiedza teoretyczna i praktyczna, unikalne tematy. Nie zwlekaj. Dwudniowe Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w ramach doskonalenia zawodów rynku nieruchomości. 

Program

16 kwietnia 2024 rok – wtorek
9 30 – rejestracja uczestników sesji – sekretariat seminarium
10 00 – początek sesji pierwszej seminarium – w trakcie przerwa kawowa

15 00 – obiad

19 00 – uroczysta kolacja – impreza integracyjna 

17 kwietnia 2024 rok – środa
8 30 – rejestracja uczestników sesji – sekretariat seminarium
9 00 – początek sesji drugiej seminarium – w trakcie przerwa kawowa

15 00 – zakończenie seminarium. Obiad

 

Dzień Pierwszy Seminarium: Rewolucje zmiany w planowaniu przestrzennym w praktyce działalności zawodowej na rynku nieruchomości

 

Robert Warsza

Wykładowca: dr inż. arch. Robert Warsza

Urbanista, architekt, samorządowiec, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej.  W latach 2013-2021 dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.  Współautor Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureat licznych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), dwukrotnie Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea” (2019, 2017). Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Autor ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

Aneta Tomczak

Wykładowca: dr inż. arch. Anna Aneta Tomczak

Urbanista, architekt, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki na wydziale BAiIŚ Politechniki Łódzkiej. W latach 2014-2021 z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. Laureatka nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (MPU 2020). Od 2018 roku wiceprezes i rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich, od 2021 roku członek zespołu prawno-urbanistycznego KPZK PAN. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Autorka wielu opracowań na poziomie lokalnym w różnych skalach przestrzennych, współautorka cyklu szkoleń Izby Architektów w Łodzi (2012-2014) oraz warsztatów MPU (2014-2020) dotyczących kształtowania przestrzeni miejskiej. Autorka ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

Danuta Lipińska

Wykładowca:  Danuta Lipińska

Urbanista, architekt, samorządowiec i projektant z wieloletnią praktyką. Była Architekt Miasta Sieradza. W latach 2008-2012 przeprowadziła z sukcesem proces rewitalizacji Starego Miasta Sieradza oraz Wzgórza Zamkowego z obszarem podgrodzia. W latach 2013-2021 z-ca Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi. W latach 2021-2022 ekspert w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Współautorka Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Łodzi i prawie 100 planów miejscowych w jego obszarze. Wraz z MPU w Łodzi laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym: Nagrody Ministra Rozwoju Rzeczpospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego (2020), dwukrotnie Nagrody im. Jerzego Regulskiego w kategorii „Idea” (2019, 2017). Autorka ekspertyz i opracowań specjalistycznych z dziedziny planowania przestrzennego.

Tematyka Pierwszej Sesji – Wtorek – Rewolucje zmiany w planowaniu przestrzennym w praktyce działalności zawodowej na rynku nieruchomości

  • System planowania w nowej odsłonie. Stan obecny i schemat docelowy. Rodzaje opracowań planistycznych oraz ich rola i powiązania wzajemne. Plan ogólny, zakres szczegółowość skala i forma opracowania. Wpływ zapisów planu ogólnego na rynek nieruchomości i procesy inwestycyjne. Okres przejściowy.  Czas na sporządzenie nowych planów i trwałość obecnych dokumentów. Potencjalne profity i zagrożenia nowego systemu. –Robert Warsza
  • Nowe narzędzia planowania wpływające na możliwości budowlane. Strefa uzupełnienia zabudowy, strefa zabudowy śródmiejskiej oraz standardy dostępności infrastruktury społecznej. Akty planowania lokalnego – plan ogólny a plan miejscowy oraz decyzja o warunkach zabudowy – podobieństwa, różnice i wzajemne zależności. Zakres prawny, merytoryczny, szczegółowość zapisów. Jak przygotować proces inwestycyjny przy różnorodnym stanie planistycznym gminy. – Anna Tomczak
  • Zasady procedowania aktów planowania przestrzennego: planu ogólnego, planu miejscowego, ZPI po reformie – czynności, dokumenty, terminy, formy uczestnictwa oraz sposoby wypowiadania się interesariuszy
  • Zintegrowany plan inwestycyjny (ZPI) jako nowe narzędzie planowania, którego inicjatorem jest inwestor. Umiejscowienie ZPI w gminnym systemie planowania, zasady jego sporządzania. Negocjacje z inwestorem oraz umowa urbanistyczna i jej konsekwencje realizacyjne. – Danuta Lipińska

Dzień Drugi Seminarium – Jak radzić sobie ze stresem w działalności pośrednika, agenta, zarządcy, rzeczoznawcy – profesjonalisty na rynku nieruchomości –

 

Wykładowca: Joanna Stawińskapsycholog doradztwa zawodowego i organizacji, trener biznesu. Właścicielka firmy szkoleniowej Pokój Spokój z siedzibą w Łodzi. Członek stowarzyszenia Social Psychology Network, zrzeszającego psychologów społecznych na całym świecie. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu umiejętności miękkich i społecznych oraz udzielania pomocy psychologicznej. Wśród uczestników jej szkoleń znaleźli się m. in nauczyciele, pracownicy sektora bankowości, informatycy i programiści, słuchacze szkół językowych i medycznych czy pracownicy sektora usług publicznych. Jej specjalnością są tematy związane z komunikacją interpersonalną, wystąpieniami publicznymi i prezentacjami, rozwiązywaniem konfliktów oraz zarządzaniem emocjami. Doświadczenie w branży trenerskiej buduje od dziesięciu lat, co przełożyło się na setki godzin spędzonych na sali szkoleniowej. Jej klientami byli m. in. Nordea, PFRON, Urząd Miasta Łodzi, Fujitsu, Biblioteka Pedagogiczna, EduMedica czy Uniwersytet Łódzki. Jednymi z jej najważniejszych cech są entuzjazm, kreatywność w projektowaniu zajęć, chęć nieustannego poszerzania swojej wiedzy oraz wielka empatia i cierpliwość, której doświadczają uczestnicy jej szkoleń. Stale poszerza swoją wiedzę z zakresu umiejętności trenerskich i psychologicznych biorąc udział w kursach i szkoleniach organizowanych na całym świecie (m.in. przez Yale czy Wesleyan University).

 

 Tematyka Drugiej Sesji – Środa – Jak radzić sobie ze stresem w działalności pośrednika, agenta, zarządcy, rzeczoznawcy – profesjonalisty na rynku nieruchomości

– źródła  wypalenia zawodowego wśród profesjonalistów rynku nieruchomości,

– niepowodzenia zawodowe, problemy prywatne, nieoczekiwane zdarzenia jak przyczyny dyskomfortu psychicznego.

– sposoby przeciwdziałania sytuacji depresyjnych, jak wychodzić z „dołka” psychicznego,

– naturalne metody psychologiczne stymulacji efektywności,

– metody neutralizacji dyskomfortu nieuzasadnionych roszczeń klientów,

– nieprzenoszenie stresu do życia prywatnego,

– sposoby „regeneracji” zapobiegającej wypaleniu zawodowemu.

– Zajęcia warsztatowe.

Dzień Drugi Seminarium – Nowe wyzwania dla zawodów rynku nieruchomości

 

Wykładowca: Tomasz Błeszyński – certyfikowany doradca rynku nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami zarządca nieruchomości, profesjonalista z przeszło 33 letnim stażem. Coach, mentor, bloger, Think – tank, audytor energetyczny. Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej, członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości i wielu innych organizacji biznesowych. Wieloletni wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach. Autor analiz, raportów, prognoz i komentarzy oraz licznych publikacji. Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” za wybitne zasługi na rzecz polskiego rynku nieruchomości.

 

Wykładowca: Zbigniew Kubiński. Radca prawny. Pośrednik w obrocie nieruchomościami (dawna państwowa lic. nr 19) od 30 lat prowadzi Biuro Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN, Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości – PTEiDRN, wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

Wykładowca: Andrzej Jakiel. prawnik, pośrednik lic. nr 15, Doradca Rynku Nieruchomości PTEiDRN, Prezes OSRN, wiceprezydent Federacji PPRN, przewodniczący Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej PTEiDRN, z-ca redaktora naczelnego “Opolskiego Rynku Nieruchomości”, mediator sądowy.

Tematyka Drugiej Sesji – Środa – Nowe wyzwania dla zawodów rynku nieruchomości – wprowadzenie Tomasz Błeszyński

1.Sztuczna inteligencja na rynku nieruchomości szanse – zagrożenia – wady – zalety – przyszłość zawodów.

2.Nowe pokolenia i zjawiska demograficzne na rynku nieruchomości

3.Legislacja na rynku nieruchomości

4.Panel dyskusyjny

 

Koszty

Koszt dwudniowego Seminarium 750 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje udział w dwudniowym seminarium, uroczystej kolacji we wtorek, przerwy kawowe, lunch we wtorek i w środę i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania. (Osoby będące Absolwentami Licencyjnych Kursów PTEiDRN oraz uczestnicy ostatniej XIV Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości w Łodzi) – płacą 700 zł, Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami płacą 650 zł. Osoby towarzyszące na bankiecie 200 złotych (nie podlega bonifikacje)

Bonifikata 10% dla biur będących współpracujących z partnerem wydarzenia portalem Nieruchomości-Online – rabat obowiązuje dla opłaconych zgłoszeń w dniach 8- 29 marca 2024.   

Bonifikaty nie łączą się

Zapisy:

Zapisać się na szkolenie można wypełniając formularz :

wypełniając poniższe elektroniczne zgłoszenie i wysłanie go online wraz dowodem opłacenia uczestnictwa. Żeby zgłoszenie było skuteczne do poniższego formularza należy załączyć dowód wpłaty 

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

 

Miejsce Seminarium:

HOTEL „MOŚCICKI” SPAŁA

Miejsce: HOTEL „MOŚCICKI” SPAŁA, UL. NADPILICZNA nr 2
Zamawianie miejsc hotelowych – każdy uczestnik opłaca noclegi w swoim zakresie, na swój rachunek, na hasło „Doradca Rynku Nieruchomości” (atrakcyjna cena).
Rezerwacje indywidualnie przyjmuje recepcja: ul. Nadpiliczna 2, Spała, 97-215 Inowłódz
Telefon.: 44 726 41 00, Recepcja e-mail: recepcja@hotelmoscicki.pl
Dodatkowe informacje na http://www.hotelmoscicki.pl/

Uwaga! Ilość miejsc noclegowych ograniczona więc rezerwacji należy dokonać jak najszybciej przed imprezą. Osoby zainteresowane mogą przyjechać do hotelu nawet na kilka dni wcześniej spędzając czas indywidualnie.

 

Patron Honorowy :

Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości

 

 

Partnerzy

 

 

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Ile trzeba pracować, by kupić kawalerkę w Polsce? Ceny mieszkań uciekają pensjom, ale bywało gorzej

Cytat “Średnio od niespełna 5 do blisko 25 pp. szybciej rosły w ciągu ostatnich pięciu lat średnie ceny transakcyjne kawalerek w największych polskich miastach od przeciętnego wynagrodzenia brutto notowanego w poszczególnych województwach – wynika z danych Bankier.pl. Ceny mieszkań zdecydowanie odjechały pensjom zwłaszcza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.”

Przeczytaj więcej »

Co zrobić, jeśli sąsiad notorycznie parkuje na moim wykupionym miejscu parkingowym?

Cytat “Miejsca parkingowe przy nieruchomościach są obecnie bardzo drogie. Problemy z parkowaniem w największych polskich miastach sprawiają, że rośnie na nie zarówno popyt, jak i ceny widniejące w ogłoszeniach. Nasz czytelnik takie miejsce sobie wykupił, ale… notorycznie swoje auto stawia na nim jego sąsiad. Pytamy więc prawnika, co można z tym zrobić.”

Przeczytaj więcej »