Informacje

Imiona
Mieszko
Nazwisko
Bosek

Informacje

Informacje

Imiona
Mieszko
Nazwisko
Bosek
Nr i data wpisu do rejestru PTEiDRN
9/15.06.2008
Kod
30-898
Miejscowość
Kraków
Ulica
Zamłynie
Nazwa firmy
MIESZKO-BOSEK Biuro Pośrednictwa Nieruchomościami
Rodzaj działalności
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rodzaj oraz numer uprawnień zawodowych
licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 999
Telefon stacjonarny
012 626 33 12
Telefon komórkowy
602 24 14 59
Faks
0 12 626 33 12
Strona www
Skype
O sobie
specjalizacja tereny inwestycyjne

Szkolenia

Szkolenia

2007-12-13 / Warszawa / II Krajowa Konferencja PTEiDRN. Co niszczy rynek nieruchomości i dlaczego?
2008-04-12/13 / Wrocław / Metodologia i metodyka opracowywania raportów diagnostycznych i wycenowych na rynku nieruchomości w Polsce. PAN PTEiDRN.
2008-05-17/18 / Poznań / Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości. Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy. PAN PTEiDRN
2008-06-14/15 / Łódź / Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania ekspertyzy, opracowania, opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie. PAN PTEiDRN
2008-10-18/19 / Kraków / Unormowania prawne i doświadczenia francuskiego rynku nieruchomości. Procedury budowlane na rynku Nieruchomości. Warunki formalne i praktyka. PAN PTEiDRN
2008-12-6 / Warszawa / III Krajowa Konferencja PTEiDRN - Praktyczne aspekty standardów zawodowych na rynku nieruchomości, jako reguł wykonywania zawodów pośrednika, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy rynku nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości. Stosowanie standardów i ich perspektywy.
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email