Informacje

Imiona
Iwona
Nazwisko
Dąbrowska

Informacje

Informacje

Imiona
Iwona
Nazwisko
Dąbrowska
Nr i data wpisu do rejestru PTEiDRN
15/15.06.2008
Kod
97-400
Miejscowość
Bełchatów
Ulica
1 Maja 1
Nazwa firmy
Biuro Nieruchomości "PATIO
Rodzaj działalności
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rodzaj oraz numer uprawnień zawodowych
Licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 7222
Telefon stacjonarny
0 44 632 36 42
Telefon komórkowy
605 32 56 55
Faks
0 44 632 36 42
Strona www
www.patio.com.pl
Skype
O sobie

Szkolenia

Szkolenia

2008-05-17/18 / Poznań / Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości. Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy. PAN PTEiDRN
2008-06-14/15 / Łódź / Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania ekspertyzy, opracowania, opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie. PAN PTEiDRN
2008-10-18/19 / Kraków / Unormowania prawne i doświadczenia francuskiego rynku nieruchomości. Procedury budowlane na rynku Nieruchomości. Warunki formalne i praktyka. PAN PTEiDRN
2008-12-6 / Warszawa / III Krajowa Konferencja PTEiDRN - Praktyczne aspekty standardów zawodowych na rynku nieruchomości, jako reguł wykonywania zawodów pośrednika, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy rynku nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości. Stosowanie standardów i ich perspektywy.
2009-06-20/21 / Wrocław / Doradztwo pośredników, rzeczoznawców i zarządców w zakresie nieruchomości z zasobu publicznego rozszerzanie sfery usług. Doradztwo, jako działalność zawodowa.
2009-11-14/15 / Osada Karbówko / Geodezyjna dokumentacja nieruchomości w teorii i w praktyce dotyczącej czytania map. Rynek nieruchomości, jako segment rynku kapitałowego. Cykle rynku nieruchomości a cykl koniunkturalny. Nieruchomość w oczach inwestora. Sytuacja na zagranicznych rynkach nieruchomości i jej wpływ na rynek nieruchomości w Polsce. Scenariusze rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na przykładzie rynku mieszkaniowego i rynku nieruchomości biurowych. PAN PTEiDRN
2010-03-27/28 / Osada Karbówko / Najem lokali mieszkalnych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów. PAN PTEiDRN
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email