Informacje

Imiona
Maciej
Nazwisko
Cykowski

Informacje

Informacje

Imiona
Maciej
Nazwisko
Cykowski
Nr i data wpisu do rejestru PTEiDRN
13/15.06.2008
Kod
45-368
Miejscowość
Opole
Ulica
Ozimska 48, lok 42
Nazwa firmy
OPTIM Maciej Cykowski
Rodzaj działalności
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Rodzaj oraz numer uprawnień zawodowych
Pośrednik w obrocie nieruchomościami licencja numer 2670
Telefon stacjonarny
77 544 31 30
Telefon komórkowy
606 325 777
Faks
Strona www
optim.opole.pl
Skype
mediator_biuro1
O sobie

Szkolenia

Szkolenia

2008-04-12/13 / Wrocław / Metodologia i metodyka opracowywania raportów diagnostycznych i wycenowych na rynku nieruchomości w Polsce. PAN PTEiDRN.
2008-05-17/18 / Poznań / Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości. Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy. PAN PTEiDRN
2008-06-14/15 / Łódź / Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania ekspertyzy, opracowania, opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie. PAN PTEiDRN
Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email