Polityka prywatności

Informacja dla użytkowników strony www.profesjonalista.net, odbiorców newslettera i odbiorców informacji marketingowych Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN).

Szanowny UŻYTKOWNIKU STRONY www.profesjonalista.net, od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej, a więc i w Polsce są stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) czyli w skrócie RODO.

Nowe przepisy zapewniają Tobie większą ochronę i kontrolę Twoich danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 RODO.

Po pierwsze, podajemy kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

Twoimi Danymi administruje Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN) 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1,  adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki adres e mail biuro1@profesjonalista.net – najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: 510 069 316 lub wysyłając maila na adresy mailowy biuro1@profesjonalista.net albo pismo na adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki.

Po drugie, zgodnie z RODO podajemy skąd mamy Twoje dane osobowe:

Twoje dane osobowe w postaci ciasteczek cookies mamy bo odwiedziłeś naszą stronę, mamy je bo korzystamy z plików cookies, które służą poprawie funkcjonalności strony, o plikach cookies zostałeś poinformowany przy wejściu na tę stronę. Pliki cookies możesz usunąć ze swojego komputera korzystając z ustawień swojej przeglądarki.

Twoje dane mamy  jeśli je podałeś zgadzając się na wysyłanie newslettera i informacji marketingowych z PTEiDRN lub Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości albo ze źródeł ogólnodostępnych.

Po trzecie, zgodnie z RODO informujemy o celach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawie przetwarzania że przetwarzanie Twoich danych: jest niezbędne w celu poprawnego funkcjonowania tej strony. Jeśli nie zechcesz by Twoje dane były przetwarzane po prostu zlikwiduj swoje cookies na komputerze, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o korzystanie z naszej strony, którą zaakceptowałeś wchodząc na nią.

Twoje dane przetwarzamy w celu wysyłania newslettera i informacji marketingowych na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Administratora w tym możliwość prowadzenia wobec Ciebie marketingu związanego z oferowaniem naszych usług, opartego na art. 6.ust1. lit f – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora a także Twoja zgoda na przesyłanie powyższych informacji.

Po czwarte, informujemy, że realizujemy wszystkie Twoje prawa gwarantowane przez RODO: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa. Nie handlujemy Twoimi danymi osobowymi. Przetwarzamy Twoje dane tylko niezbędnym zakresie. Chronimy Twoje dane dbając o ich bezpieczeństwo.

Po piąte, informujemy, że Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z naszej strony albo przez czas akceptowania plików cookies w swoim komputerze.

Po szóste, informujemy, że jeśli skorzystasz z buttona (klawisza) “lubię to” umieszczonego pod materiałami zamieszczonymi na naszej stronie to wówczas Twoje dane otrzymuje Facebook i przetwarza je zgodnie z ze swoimi zasadami, które zakładając swój profil na Facebook zaakceptowałeś.

Jeśli Szanowny Użytkowniku strony masz jakieś pytania dotyczące Twoich danych osobowych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub o przesłanie pisma na poniżej podane dane kontaktowe Administratora Twoich danych.

Z wyrazami szacunku

Administrator Danych Osobowych: Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN) 02-657 Warszawa ul. Wielicka 40 lok. U1, adres e mail biuro1@profesjonalista.net – najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie: telefon: 510 069 316 lub wysyłając maila na adresy mailowy biuro1@profesjonalista.net albo pismo na adres korespondencyjny 90-418 Łódź Al. Kościuszki 3.

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email