Obowiązkowe szkolenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Obowiązkowe Szkolenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] zgodnie z art. 52.1. nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.

Każdy pośrednik (oraz wskazane przez ustawę osoby) powinien wykazać się ukończeniem takiego szkolenia, Wychodząc takim potrzebom  naprzeciw zapraszamy na specjalne Seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN – poświęcone problematyce ustawy AML.

Termin – 3 luty 2022 roku, godzina 10 00 online – na platformie zoom – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Ponadto szkolenie będzie zaliczone jako jedna sesja dla uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN – więcej o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link

Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] “Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1. 3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”

Na szkoleniu zostaną przedstawione w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Dyrektywa AML,
  • Nowelizacja ustawy.
 1. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.
 2. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.
 3. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.
 4. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;
  • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
  • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
 1. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Wykładowca: Pani Marta Wysocka-Fronczek. – Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cena szkolenia:

200 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa

150 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszenia PTEiDRN

100 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN (z opłaconymi składkami członkowskimi).

 płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „szkolenie imię i nazwisko”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Zapisy – wyślij zgłoszenie online załącz dowód wpłaty:

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, wykładowców lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych. Organizację, warunki, koszty i warunki przystąpienia do egzaminów licencyjnych określa Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.


Udostępnij
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Kwartalnik mieszkaniowy. Raport o sytuacji na rynku mieszkań w IV kwartale 2021 r. Temat specjalny: dostępność najmu w Polsce.

Cytat “Cykliczna publikacja, w której analizowana jest koniunktura na rynku mieszkań w perspektywie kwartalnej. Każdy raport składa się z części stałej, omawiającej sytuację na rynku mieszkań, najmu i pozostałych nieruchomości oraz prezentującej najbardziej aktualne dane o cenach i dostępności ofert w podziale na szereg kategorii (m.in. wielkość nieruchomości, lokalizację, wiek) oraz części zmiennej – tematu specjalnego przybliżającego wybrane zagadnienie z obszaru mieszkalnictwa w Polsce. W drugiej publikacji zaprezentowane zostały dane o koniunkturze w IV kw. 2021 roku. Tematem specjalnym był z kolei rynek najmu i jego dostępność w Polsce.”

Przeczytaj więcej »

Ceny mieszkań rosną wolniej od oczekiwań sprzedających. Ile można wynegocjować przy zakupie?

Cytat “Od ponad 5 do blisko 19 proc. w przypadku rynku wtórnego i od 2 do 12 proc. w przypadku nowych mieszkań – tyle wynosiły różnice między średnimi oczekiwaniami sprzedających mieszkania a kwotami wpisywanymi w aktach notarialnych – wynika z analizy Bankier.pl na podstawie danych Narodowego Banku Polskiego. Nominalnie różnice sięgają nawet 2000 zł/mkw. i w większości największych polskich miast są większe niż przed rokiem.”

Przeczytaj więcej »