Obowiązkowe szkolenie dla pośredników w obrocie nieruchomościami z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML].

Obowiązkowe Szkolenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] zgodnie z art. 52.1. nakłada na pośredników w obrocie nieruchomościami jako instytucjach zobowiązanych obowiązek udziału w szkoleniach dot. AML.

Każdy pośrednik (oraz wskazane przez ustawę osoby) powinien wykazać się ukończeniem takiego szkolenia, Wychodząc takim potrzebom  naprzeciw zapraszamy na specjalne Seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN – poświęcone problematyce ustawy AML.

Termin – 18 kwietnia 2024 roku, godzina 11 00 online – na platformie zoom – uczestnicy po wypełnieniu i opłaceniu zgłoszenia otrzymają link do transmisji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Ponadto szkolenie będzie zaliczone jako jedna sesja dla uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN – więcej o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten link

 

Ustawa  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu [AML] “Art. 52. 1. Instytucje obowiązane zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. 2. Programy szkoleniowe, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględniać charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniać aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej, w szczególności obowiązków, o których mowa w art. 74 ust. 1, art. 86 ust. 1 i art. 89 ust. 1. 3. Do instytucji obowiązanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio”

Na szkoleniu zostaną przedstawione w szczególności następujące zagadnienia:

 1. Aspekty prawne dot. prania pieniędzy i finansowania terroryzmu;
  • Dyrektywa AML,
  • Nowelizacja ustawy.
 1. Definicja „brudnych pieniędzy” i ich przykłady w obrocie gospodarczym.
 2. Metody i fazy „prania brudnych pieniędzy”.
 3. Ustawa AML a zawody rynku nieruchomości.
 4. Działania podejmowane przy stosowaniu środków należytej staranności;
  • Szacowanie ryzyka w oparciu o środki bezpieczeństwa finansowego i analizę transakcji,
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego,
  • Rejestrowanie transakcji podejrzanych,
  • Raportowanie do Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
 1. Odpowiedzialność karna i finansowa w zakresie stosowania przepisów.

Wykładowca: Pani Marta Wysocka-Fronczek. – Prawnik, compliance officer, certyfikowany ekspert w dziedzinie AML, posiadająca wieloletnią praktykę i doświadczenie w instytucjach finansowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Cena szkolenia:

350 zł. – brutto /osoba – opłata standardowa

270 zł. – brutto / absolwenci kursów licencyjnych Stowarzyszenia PTEiDRN

160 zł. – brutto / – członkowie Stowarzyszenia PTEiDRN (z opłaconymi składkami członkowskimi).

 płatności przelewem na konto PTEiDRN – Santander 32 1090 2851 0000 0001 0504 1029 z odpowiednim dopiskiem „szkolenie AML imię i nazwisko”

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ ZADZWOŃ510 069 316 lub 501 213 604

Organizator:

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN)

Zapisy – wyślij zgłoszenie online załącz dowód wpłaty:

Więcej informacji: biuro@profesjonalista.net ,

telefon 510 069 316, 501 213 604

Partnerzy

 

Nota prawna. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca zajęć w przypadku sytuacji od niego niezależnych.

 

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów