Sesje

Prawo obrotu nieruchomościami w praktyce – nowe wyzwania dla profesjonalistów. Ograniczenia przedsiębiorczości na rynku nieruchomości. Perspektywy zawodów rynku nieruchomości. 23 – 24 października 2010 roku podwójna sesja

Dwudniowe Seminarium Powszechnej Akademii Rynku Nieruchomości PTEiDRN w ramach doskonalenia zawodowego pośredników, zarządców i rzeczoznawców majątkowych – 14 zaliczonych godzin kształcenia program zarejestrowany w MI

Czytaj więcej »