SEMINARIUM***REFORMA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO***STRATEGIE INWESTYCYJNE I ZJAWISKA KRYZYSOWE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI***STUDIUM INWESTYCYJNE: ANALIZA CHŁONNOŚCI INWESTYCYJNEJ GRUNTÓW i PRZYGOTOWANIE GRUNTÓW INWESTYCYJNYCH DO OBROTU***

Tradycyjne, mikołajkowe seminarium w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. W dniach 6-7 grudnia 2019 roku spotykamy się na kolejnym seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w Hotelu MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim, wspaniałe miejsce pomiędzy Łodzią a Warszawą. Spotkanie dedykowane jest wszystkim profesjonalistom z branży nieruchomości. W ramach naszego, dwudniowego Seminarium zajmiemy się tym razem następującymi tematami:

1. “Reforma postępowania cywilnego – ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego znaczenia dla przeciętnego przedsiębiorcy “

2. „Strategie inwestycyjne i zjawiska kryzysowe na rynku nieruchomości”

3. “Studium inwestycyjne: Analiza chłonności inwestycyjnej gruntów i przygotowanie gruntów inwestycyjnych do obrotu” 

Pteidrn_doradcy_logo

Uczestnicząc w seminarium możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje)- zobacz ten LINK

Sesja pierwsza – piątkowa. Sesja składać się będzie z dwóch części: pierwszej sześciogodzinnej i drugiej dwugodzinnej.  

Część I:  „Reforma postępowania cywilnego – ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego znaczenia dla przeciętnego przedsiębiorcy”

W pierwszej części sesji naszej Akademii PTEiDRN poświęcona będzie zmianie ustawy z lipca b.r.  – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Część II. „Strategie inwestycyjne i zjawiska kryzysowe na rynku nieruchomości”

W części tej zostaną przestawione i scharakteryzowanie strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz zjawiska kryzysowe.

Sesja druga – sobota.

Część III. Studium inwestycyjne: Analiza chłonności inwestycyjnej gruntów i przygotowanie gruntów inwestycyjnych do obrotu”

W drugim dniu naszej Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN zajmiemy się  rynkiem  inwestycyjnym.

   Link do tego wydarzenia na Facebook

Harmonogram sesji.

6 grudnia 2019 rok – piątek

9 00 – rejestracja uczestników sesji
9 30 – Sesja I, Część I– w trakcie przerwy kawowe
14 20 Obiad

14 50 Sesja I Część II
16 20 Zakończenie Sesji I Seminarium

16 30 Dla zainteresowanych osób, spełniających warunki – egzamin na tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Patrz LINK do Komunikatu CKK
19 30 Uroczysta kolacja mikołajkowa

7 grudnia 2019 rok – sobota

8 30 Sekretariat Seminarium – rejestracja
9 00 – Sesja II – w trakcie przerwa kawowa
14 00 Zakończenie sesji. Wręczenie Certyfikatów dla osób, które uzyskały tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN
14 30 Obiad

RAZEM 14 godzin edukacyjnych (godzina edukacyjna – 45 minut) w ramach kształcenia ustawicznego – doskonalenia zawodowego. Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, doradców nieruchomości. Uwaga możliwe są przesunięcia czasowe w ramach poszczególnych sesji.

U nas otrzymasz potwierdzenie zaliczenia 6 punktów w ramach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 25 kwietnia 2018 r.

Program Pierwszej Sesji – piątek

Część I. Zostaną Państwo zapoznani z głównymi kierunkami zmian wprowadzonych do polskiej procedury cywilnej na mocy  ustawy  z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , w tym  z przywróconym do porządku prawnego postępowaniem odrębnym w sprawach gospodarczych,  zmianami w  postępowaniu uproszczonym i elektronicznym postępowaniu uproszczonym a także wpływem przedawnienia na postępowanie cywilne  . Omówione zostaną  ponadto  główne  zmiany w opłatach sądowych w postępowaniu cywilnym .”

Wykładowca:

Beata Kowalska – Osadowska  – wykonuje zawód radcy prawnego od 26 lat, w tym od 1997 roku  jako wspólniczka w Kancelarii Radców  Prawnych Beata Kowalska-Osadowska, Magdalena Poniatowska-Maciaszek  z siedzibą w Łodzi ( www.radcy.info.pl ). Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym. Reprezentuje strony w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i  Sądem Najwyższym.  Członkini Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi

Część II. Podczas autorskiej prezentacji przestawione i scharakteryzowanie zostaną strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości oraz zjawiska kryzysowe.

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • funkcje gospodarcze i społeczne inwestycji na rynku nieruchomości
 • strategie inwestycyjne na rynku nieruchomości
 • flipping mieszkań
 • inwestycje w wynajem mieszkań
 • inwestycje w podnajem mieszkań
 • inwestycje lokacyjne
 • fundusze nieruchomościowe
 • fundusze REIT
 • inwestycje Condo
 • analiza zagrożeń procesów inwestycyjnych
 • zjawiska kryzysowe a rynek nieruchomości

Wykładowca:

Tomasz Błeszyńskidoradca rynku nieruchomości, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami  zarządca nieruchomości, profesjonalista z 30 letnim doświadczeniem. Coach, mentor, bloger, Think – tank, audytor energetyczny. Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej,  członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości i wielu innych organizacji biznesowych. Wieloletni wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach, kursach i szkoleniach. Autor analiz, raportów, prognoz i komentarzy oraz licznych publikacji prasowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na temat m.in. polskiego i zagranicznego rynku nieruchomości. Odznaczony w 2013 r. przez Kapitułę Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” za wybitne zasługi na rzecz polskiego rynku nieruchomości.

———————————

Program Drugiej Sesji – 7 grudnia 2019 sobota

Studium inwestycyjne: Analiza chłonności inwestycyjnej gruntów i przygotowanie gruntów inwestycyjnych do obrotu”

Podczas drugiego dnia sesji  zostanie omówiony  zostanie proces  przegotowana gruntów pod inwestycje. Przedstawione zostaną następujące zagadnienia :

 • Z czego głównie wynika specyfika pracy przy terenach inwestycyjnych
 • Parametrystyka inwestycyjna stosowana w planowaniu przestrzennym
 • Ocena przeznaczenia planistycznego gruntu z punktu widzenia inwestora
 • Różne kształty działek gruntu i różne typowe sposoby umiejscawiania zabudowy
 • Tereny o zróżnicowanym przeznaczeniu i ich wykorzystanie inwestycyjne
 • Przesłanki i kwalifikacja sposobu optymalnego użytkowania gruntu (OSU)
 • Analiza chłonności gruntu. Co to takiego, do czego służy i jak się to liczy
 • Ile PUM/PUU można „wygenerować” na gruncie przeznaczonym pod inwestycję
 • Przeprowadzanie Due diligence terenu z punktu widzenia nabywcy i sprzedającego
 • Sposoby pozyskiwania informacji o wydanych pozwoleniach na budowę
 • Jak wyżej, tyle że o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy (inny tryb!)
 • Wykorzystywanie cudzej pracy ;) czyli korzystanie z prospektów deweloperskich
 • Wartość tzw. wuzetki, pozwolenia na budowę oraz projektu budowlanego
 • Sposoby i przesłanki ustalania ceny ofertowej terenów inwestycyjnych
 • Praktyczne kryteria parametryczne doboru nieruchomości do porównań cenowych
 • Sprawdzanie, czy określona przez nas cena ofertowa ma sens ekonomiczny dla inwestora
 • Czynniki obiektywne i subiektywne wpływające na wartość terenów inwestycyjnych
 • Możliwe przyczyny tzw. odstających cen transakcyjnych terenów inwestycyjnych
 • Obliczanie średnioważonej ceny gruntu przy transakcjach mozaikowych (układankach)
 • Uwarunkowania sprzedaży gruntów zabudowanych obiektami do likwidacji
 • Stanowiska właściciela i nabywcy gruntów zabudowanych co do wartości zabudowy
 • Relacje powierzchni zabudowy, pow. użytkowej oraz kubatury do obszaru gruntu
 • Wartość rynkowa nieruchomości vs. jej wartość indywidualna (inwestycyjna)
 • Jak liczyć koszty rozbiórki i utylizacji. Praktyczne rynkowe przeliczniki rozbiórkowe
 • Badania gruntu, sozologia, hydrologia itp. – dlaczego nie można ich bagatelizować
 • Udział kosztów remediacji i rekultywacji gruntu w wartości gruntu i cenie transakcyjnej
 • Skala przedsięwzięcia inwestycyjnego jako determinant wartości i ceny
 • Szybkie kosztorysowanie inwestycji różnego rodzaju (mieszkaniówka, komercja, przemysł)
 • Etapowanie i inne aspekty praktyczne realizacji inwestycji
 • Wykorzystywanie narzędzi geoinformatycznych (GIS) w warsztacie pośrednika
 • O jakie dokumenty i dane prosić (i kogo), co załatwić lub opracować samemu
 • Techniczne aspekty pracy własnej. Budowanie baz danych i ich uzupełnianie
 • Opracowywanie i prowadzenie oferty sprzedaży terenu inwestycyjnego
 • Preprodukcja, produkcja. Postprodukcja. Workflow pośrednika praktyka.
 • Jak najłatwiej wdrożyć w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Wykładowca:

Adam Polanowskidoradca, analityk i audytor, rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami. Wyróżnia go dywersyfikacja obszarów działania m in. poprzez codzienne, zawodowe doradztwo transakcyjne, prowadzenie audytów, analiz inwestycyjnych i studiów wykonalności, a przede wszystkim – wykorzystywanie zaawansowanych, interdyscyplinarnych modeli i metodologii działania. Pasjonat pracy poza biurem, każdego miesiąca realizuje kilka tematów inwestycyjnych na terenie całego kraju.

Mąż swej żony artystki i ojciec czteroletniej Polki Demolki. Dzień spędza dzieląc czas między klawiaturę notebooka, spotkania, rodzinkę i oczywiście kawę będącą nieodłącznym katalizatorem nowych pomysłów i projektów.

Na naszych zajęciach Adam przedstawi kompletną ścieżkę i algorytm działań w zakresie przygotowania do obrotu terenów inwestycyjnych, dzięki czemu będziesz mógł odnosić sukcesy już od następnego dnia, a w razie potrzeby – skonsultować się z Adamem także po zakończeniu szkolenia. Uwaga: zajęcia będą prowadzone na wielu przykładach, mocno interaktywne i mega praktyczne :)

Uczestnicząc w naszym Seminarium otwierasz sobie możliwość otrzymania prestiżowego tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK A najlepiej zadzwoń i zapytaj o sesję lub o Certyfikat Doradcy Rynku nieruchomości PTEiDRN telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316 lub 501 213 604.

ZAPRASZAMY! Pobierz zgłoszenie wypełnij i po opłaceniu wyślij skan mailem na adres mail biuro@profesjonalista.net lub faxem na numer 42 636 40 20

Zgłoszenie w formacie doc

 

Zgłoszenie w formacie pdf

 

Koszt

Koszt Seminarium: 520,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, obiad i uroczysta kolacja w dniu 6 grudnia 2019 r. (piątek), obiad w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota), przerwy kawowe i materiały seminaryjne, koszulki okazjonalne, kalendarze na 2020 rok – opłata nie obejmuje zakwaterowania – rezerwacja i opłaty ponosi uczestnik w swoim zakresie.) Opłata nie podlega zmianie przy rezygnacji z części świadczeń. Osoba towarzysząca na uroczystej kolacji dodatkowo 150,00 złotych, (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 420,00 zł).

Zakwaterowanie
W tym miejscu gościmy z naszymi szkoleniami już po raz kolejny. Wracamy bo nam się podoba. Hotel Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO. 97-213 Smardzewice ulica Klonowa 16. Uczestnicy rezerwują noclegi w swoim zakresie (ilość miejsc ograniczona). Dla uczestników Sesji noclegi z bonifikatą na hasło Doradca Rynku Nieruchomości – ilość miejsc limitowana.
Kontakt Pani Beata Białek tel. kom: 695 415 116, e-mail: beata.bialek@centrummolo.pl

Centrum MOLO położone jest w malowniczej scenerii lasów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, w centralnej Polsce (120 km od Warszawy, 60 km od Łodzi). Wyjątkowa lokalizacja obiektu – nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego, z doskonałym dojazdem praktycznie z każdego miejsca w Polsce i miłą profesjonalną obsługą sprawia, że każdy pobyt, zarówno biznesowy jak i indywidualny pozostawia miłe wrażenia i dawkę pozytywnej energii.

Partner edukacyjny:

Partner medialny:

Bez tytułu

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Bądź na bieżąco

Więcej artykułów

Nowoczesne technologie w prezentacji ofert

Jakie są możliwości pośredników w zakresie prezentacji nieruchomości online? Co jest popularne, co się sprawdza i kiedy, czy rachunek kosztów się zgadza z korzyściami, jakie płyną ze wzbogacania ofert w multimedialne elementy? Na te oraz inne pytania znajdziesz odpowiedzi oglądając rozmowę Dominiki Mikulskiej z Nieruchomosci-online.pl i Agnieszki Szałęgi-Gazdy.

Przeczytaj więcej »

O ile deweloper może podnieść cenę mieszkania i inne historie. Oto lektura obowiązkowa dla kupujących nieruchomość

Cytat “Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską z 2021 roku (o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym) firma deweloperska jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej na mieszkanie w budowie ma przedstawić klientowi prospekt informacyjny dotyczący całej inwestycji, jak i konkretnej nieruchomości.”

Przeczytaj więcej »