profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Profesjonalista.net » Blog Archive » 22-23 X 2011r. Doradztwo w procesach inwestycyjnych. Podatki w procesach inwestycyjnych.Podwójna Sesja „Powszechnej Akademii Nieruchomości” PTEiDRN – Kazimierz Dolny n/Wisłą

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • 22-23 X 2011r. Doradztwo w procesach inwestycyjnych. Podatki w procesach inwestycyjnych.Podwójna Sesja „Powszechnej Akademii Nieruchomości” PTEiDRN – Kazimierz Dolny n/Wisłą

  dodano: 31.08.2011

  Doradztwo w procesach inwestycyjnych (na rynku nieruchomości). Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe (w obrocie nieruchomościami) – Doskonalenie Zawodowe 16 godzin!!! Program zarejestrowany w Ministerstwie Infrastruktury nr 5650. Znowu rusza Powszechna Akademia Nieruchomości organizowane przez elitarne PTEiDRN. Przygotowaliśmy dla Państwa znakomite zajęcia szkoleniowe. Osoby, które nie zdobyły jeszcze tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN mogą rozpocząć edukację. Osoby które zdobyły tytuł Doradcy poznają nowe zagadnienia. Niepewne czasy na rynku nieruchomości skłaniają do zdobywania nowych umiejętności. Dla naszych Doradców Rynku Nieruchomości spotkanie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą to znakomita okazja poszerzenia wiedzy. Nasze spotkania to wyjątkowe spotkania z wyjątkowymi ludźmi. Ty również jesteś wyjątkowy, wyjątkowa – jest wśród nas miejsce dla Ciebie. Serdecznie w imieniu Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości zapraszam.
  Zbigniew Kubiński
  Prezydent PTEiDRN

  Program naszej podwójnej sesji PAN PTEiDRN

  22 października 2011, Kazimierz Dolny
  Godzina 9 00 czynna recepcja Seminarium – rejestracja uczestników, wydawanie indeksów, materiałów szkoleniowych.
  Godzina 11 00 – rozpoczęcie zajęć
  Godzina 18 00 – Koniec zajęć dnia pierwszego
  W tym przerwy kawowe i przerwa na lunch (indywidualne wykorzystanie)
  Godzina 20 00 – Uroczysty Bankiet Doradców Rynku Nieruchomości

  Seminarium: Doradztwo w procesach inwestycyjnych – 8 godzin edukacyjnych
  Wykładowca: mgr inż. Tadeusz Żurowski drn mrics rev

  Program seminarium
  Podstawy etyczne

  • Klient wie tyle co ja
  • Gdy zdarzy się konflikt interesu
  • Gdy brakuje kompetencji

  Klient

  • Inwestor instytucjonalny
  • Drobny inwestor
  • Deweloper
  • Właściciel nieruchomości
  • Inwestor z konieczności (rozwój własny)

  Zakres doradztwa

  • Porada, analiza, opinia, raport
  • Poszukiwanie odpowiedniej nieruchomości
  • Due Diligence
  • Uzyskanie finansowania projektu
  • Kierowanie projektem rozwojowym
  • Komercjalizacja

  Jak doradzać inwestorowi instytucjonalnemu

  • Analiza rynku
  • Poszukiwanie nieruchomości
  • Due diligence
  • Wycena

  Jak doradzać drobnemu inwestorowi

  • Ocena możliwości
  • Analiza rynku
  • Poszukiwanie nieruchomości
  • Due diligence
  • Negocjacje warunków kupna
  • Pomoc w uzyskaniu finansowania

  Jak doradzać deweloperowi

  • Analiza rynku
  • Poszukiwanie gruntu
  • Due diligence
  • Studium wykonalności
  • Dopięcie finansowania
  • Wycena
  • Komecjalizacja

  Jak doradzać inwestorowi z konieczności

  • Rozpoznanie potrzeb i możliwości
  • Analiza rynku
  • Poszukiwanie gruntu
  • Due diligence
  • Udział w negocjacjach kupna
  • Studium wykonalności

  Jak doradzać właścicielowi nieruchomości

  • Określenie optymalnego użytkowania
  • Analiza rynku
  • Koncepcja zabudowy
  • Wycena
  • Koncepcja finansowania
  • Pakiet marketingowy
  • Poszukiwanie wspólnika
  • Negocjacje warunków spółki
  • Dopięcie finansowania
  • Ewentualne dalsze usługi jak dla dewelopera

  Mgr inż. Tadeusz Żurowski drn mrics rev (63) zajmuje się rynkiem nieruchomości od 20 lat. Jest rzeczoznawcą majątkowym z europejskim certyfikatem uznania zawodowego REV, członkiem brytyjskiego Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS), zarządcą nieruchomości i doradcą rynku nieruchomości.

  Od roku 1991 z grupą międzynarodowych specjalistów prowadził pierwsze w Polsce kursy wyceny nieruchomości oparte na nielegalnych jeszcze wówczas w Polsce standardach wolnorynkowych. Był jednym z założycieli polskiego biura Healey & Baker (obecnie Cushman & Wakefield). Kierował kilkoma projektami deweloperskimi, m.in. Roma Office Center.

  Od 1997 r. prowadzi prywatną praktykę w zakresie wyceny nieruchomości. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości komercyjnych (biurowce, centra handlowe, magazyny, hotele, również projekty deweloperskie) dla celów bankowo-kredytowych.

  W latach 2001-2008 był prezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości. Od 2008 roku jest prezesem elitarnego Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomości.

  23 października 2011 – Kazimierz Dolny
  Godzina 8 30 – rozpoczęcie zajęć
  Godzina 15 30 – Koniec zajęć dnia drugiego
  W tym przerwy kawowe
  Seminarium – Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe – 8 godzin edukacyjnych

  Wykładowca – Stella Brzeszczyńska – prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego.

  Program seminarium
  I. Klasyfikacja podatkowa nieruchomości –
  1. Towary handlowe, majątek trwały
  2. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w cudzy majątek
  3. Towary handlowe a towary w podatku VAT
  4. Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów
  5. Klasyfikacje statystyczne (PKOB, KRŚT) a podatki
  6. Klasyfikacje obiektów budowlanych w prawie budowlanym a podatek od nieruchomości
  7. Klasyfikacje gruntów a podatki od posiadania gruntów (rolny, leśny, od nieruchomości)

  II. Nabycie nieruchomości –
  1. Koszty podatkowe zakupu
  a) rozliczenie wydatku na nabycie,
  b) rozliczenie kosztów finansowana inwestycji
  2. Rozliczenie podatku VAT
  a) zasady odliczania podatku naliczonego,
  b) korekta podatku odliczonego
  3. Rozliczenie PCC
  4. Inne formy nabycia: zamiana, aport, dziedziczenie
  5. Odpowiedzialność za cudze zaległości podatkowe występująca przy inwestowaniu w nieruchomości

  III. Posiadanie nieruchomości
  1. Rozliczanie kosztów związanych z nieruchomością (bieżących i finansowych)
  2. Amortyzacja majątku
  a) podstawowe zasady,
  b) modernizacje i remonty,
  3. Podatki od posiadania majątku: od nieruchomości, rolny, leśny
  4. Rozliczenie najmu
  a) postanowienia umowy mające wpływ na rozliczenia podatkowe
  b) rozliczenie podatku dochodowego – koszty podatkowe, stawki podatku
  c) odpłatne świadczenie usługi najmu a podatek VAT

  IV. odplatne zbycie nieruchomości (2,5 godz.)
  1. Zbycie środka trwałego, towaru handlowego
  a) rozliczenie kosztów podatkowych
  b) zwolnienia od podatku dochodowego
  2. Rozliczenie podatku VAT
  a) umowa przedwstępna
  b) zbycie nieruchomości
  c) zbycie prawa (udział w nieruchomości, ekspektatywa)
  d) podstawa opodatkowania i stawki VAT
  3. Zwolnienia od VAT (30 min.)
  a) dla budynków
  b) dla gruntów

  V. Podsumowanie (ewentualnie odpowiedzi na pytania, konsultacje)

  Stella Brzeszczyńska – prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego.
  Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości; współpracuje m.in. z SGH, CEE, WoltersKluwer, SPWN.
  Członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Podatkowego C.H.Beck. Stały współpracownik miesięczników: Nieruchomości C.H.Beck, Administrator, Doradca prawny w zarządzaniu nieruchomościami. Autorka wielu publikacji książkowych wydanych przez wydawnictwo C.H.Beck, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami, Zarządzanie wartością nieruchomości, Spadki.

  Koszt

  RAZEM 16 godzin edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego – doskonalenia zawodowego Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości.

  Koszt dwudniowego Seminarium 490,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje udział w Seminarium bankiet przerwy kawowe i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania.

  Osoby towarzyszące na bankiecie 200,00 złotych.
  (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami płacą 360,00 zł).

  Zgłoszenie

  Miejsce Seminarium

  Hotel Spichlerz i Willa Murka
  ul. Krakowska 59/61
  24-120 Kazimierz Dolny
  zamawianie miejsc hotelowych na swój rachunek na hasło naszej imprezy zbonifikowana cena noclegów.
  Tel. (81) 881 00 36, 881 00 37, 881 04 01
  Fax (81) 881 04 01
  Internet: www.kazimierz.pttk.pl
  e-mail: hotel@kazimierz.pttk.pl
  Uwaga ilość miejsc noclegowych w ww. hotelach ograniczona ale na całej ulicy Krakowskiej w Kazimierzu jest mnóstwo willi i pensjonatów i hotelików.

  Patronat medialny:


  Wyświetl większą mapę

  Leave a Reply

statystyka