Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Olsztyn. Narada członków PTEiDRN z regionu Warmii i Mazur.

  dodano: 12.03.2009

  W dniu 12 marca 2009r. w Olsztynie odbyła się narada członków PTEiDRN z Regionu Warmińsko Mazurskiego. Dyskutowano kwestię organizacji sesji PAN w Olsztynie oraz otwarcia Towarzystwa dla nowych członków z terenu Warmii i Mazur. W trakcie uczestnicy podnosili kwestie trudności w działalności przedsiębiorców wykonujących usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W szczególności dyskutowano przypadki wprowadzania w błąd klientów co do obowiązków przedsiębiorców rzekomo wynikających ze standardów zawodowych pośrednika. Dla obrony spraw środowiska powstała inicjatywa powołania nowego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości obejmującego obszar Warmińsko Mazurskiego – w tym zakresie zebrani ustalili podjęcie działań organizacyjnych. Obecny podczas spotkania prezydent PTEiDRN Zbigniew Kubiński, wręczył dla Pana Piotra Bednarza powołanie Zarządu PTEiDRN na pełnomocnika PTEiDRN w regionie Warmińsko Mazurskim.

  czytaj dalej
 • Warszawa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTEiDRN 4 marca 2009 roku.

  dodano: 06.03.2009

  W obliczu wyzwań kryzysu w gospodarce, na rynku nieruchomości Zarząd PTEiDRN zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, które odbyło się 4 marca 2009 roku w Warszawie.

  czytaj dalej
 • Czy znikną licencje dla pośredników w obrocie nieruchomościami?

  dodano: 16.02.2009

  Z medialnych wypowiedzi urzędników Ministerstwa Gospodarki zarysowuje się plan likwidacji wielu koncesji i licencji. W kilku wywiadach w tym w zamieszonym 6 lutego 2009 roku w Pulsie Biznesu Wiceminister Gospodarki Adam Szeinfeld zapowiada akcję deregulacji i dereglamentacji gospodarki. Czy znikną licencje dla pośredników w obrocie nieruchomościami? W środowisku na ten temat niewiele się mówi – cisza przed burzą? Patrz też wpis na naszym forum forum

  czytaj dalej
 • Warszawa. Spotkanie u Wiceministra Infrastruktury w sprawie Standardów Zawodowych Pośredników.

  dodano: 15.01.2009

  W dniu 13 stycznia 2009 odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury na zaproszenie podsekretarza Stanu Pana Olgierda Dziekońskiego spotkanie w sprawie postulowanych przez nasze Towarzystwo (PTEiDRN) zmian w Standardach Zawodowych Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

  czytaj dalej
 • Kraków. Uczestniczyliśmy w obchodach XV Lecia Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

  dodano: 13.01.2009

  9 stycznia 2009 roku nasi Koledzy i Koleżanki z Małopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami obchodzili Jubileusz XV Lecia.

  czytaj dalej
 • III KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN – „Praktyczne aspekty Standardów Zawodowych Na Rynku Nieruchomości….”

  dodano: 18.12.2008

  Informacja o III Krajowej Konferencji PTEiDRN – „Praktyczne aspekty Standardów Zawodowych Na Rynku Nieruchomości jako reguł wykonywania zawodów pośrednika, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy rynku nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości. Stosowanie standardów i ich perspektywy.” Warszawa 6 grudnia 2008 Warszawa.

  czytaj dalej
 • Warszawa. Komunikat z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PTEiDRN

  dodano: 15.12.2008

  6 grudnia w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

  Walne Zgromadzenie oceniło pracę organów statutowych Towarzystwa za I kadencje – przyjęto sprawozdania za całą kadencję Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Udzielono także absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  czytaj dalej
 • Sprawozdanie z sesji krakowskiej PAN – listopad 2008

  dodano: 02.12.2008

  Drugą edycję Powszechnej Akademii Nieruchomości rozpoczęliśmy dwudniową sesją w Krakowie.

  Dzień pierwszy poświęcony był prezentacji unormowań prawnych i doświadczeń francuskiego rynku nieruchomości. Wykład przeprowadził Maurice Tordjmann – twórca francuskiego modelu ekspertyz rynku nieruchomości, prawnik, sędzia, wykładowca, Kawaler Legii Honorowej. W wielogodzinnej prezentacji nasz czcigodny gość nawiązał wspaniały i życzliwy kontakt z uczestnikami konferencji przekazując ogrom posiadanej wiedzy fachowej i życiowej.

  czytaj dalej
 • Sprawozdanie z sesji łódzkiej PAN – czerwiec 2008

  dodano: 30.09.2008

  Pierwszą edycję Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN zakończyła potrójna dwudniowa sesja w Łodzi , która odbyła się w dniach 14-15 czerwca. Pierwsi Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN otrzymali Certyfikaty.

  czytaj dalej
 • Sprawozdanie z sesji poznańskich PAN – maj 2008

  dodano: 30.09.2008

  Kolejne sesje I edycji Powszechnej Akademii Nieruchomości już za nami. Tym razem Poznań gościł uczestników PAN – sprawnie i niezwykle gościnnie. Do grona słuchaczy doszli kolejni. Wydanych zostało ponad 170 indeksów. Teraz wszyscy Czekaja na Łódź, ostatnie sesje i wręczenie certyfikatów. Co prawda niektórych niepokoją egzaminy końcowe ale zapewne nie na tyle aby nie odwiedzić Łodzi.

  czytaj dalej
 • Kilka słów o sesji wrocławskiej PAN 12-13 kwietnia 2008 rok

  dodano: 30.09.2008

  W kwietniu we Wrocławiu w „Holiday In? odbyły się dwie sesje Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Pierwsza (sobotnia) sesja poświecona była skomplikowanym zagadnieniom metodologii i metodyki opracowywania raportów diagnostycznych i wycenowych na rynku nieruchomości. Wykład prowadził Pan Jacek Strzelecki, znakomity znawca tematu. Nie ma co ukrywać, wykład był trudny: standaryzacje, unifikacje, charakterystyki, procesy analityczne, metodologie, techniki wycen, struktury, modele to tylko hasła wypełnione całodniowym treściwym wykładem. Było się czego uczyć.

  czytaj dalej
 • Ważne dla każdego pośrednika, każdego zarządcy, każdego rzeczoznawcy. Budujemy nowe elity rynku nieruchomości.

  dodano: 30.09.2008

  W Warszawie 13 grudnia 2007 roku odbyła się konferencja poświęcona ocenie obecnej sytuacji polskiego rynku nieruchomości i kondycji zawodów z tym rynkiem związanych. Po Konferencji spotkaliśmy się na opłatku wigilijnym.

  czytaj dalej
statystyka