profile="http://gmpg.org/xfn/11"> Profesjonalista.net » O naszym PTEiDRN

Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • O naszym PTEiDRN


  SKĄD PRZYSZLIŚMY?
  Stowarzyszenie założyło w dniu 19 grudnia 2003 roku 200 osób. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa.

  Historyczna informacja o zakładaniu Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN wystosowana do specjalistów rynku nieruchomości.

  Powołaliśmy organizację niezależną, która jest otwarta dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości – otwarta dla wszystkich głodnych wiedzy.

  Zjazd Założycielski wybrał dziewiętnastoosobowy Komitet Założycielski, w skład którego weszli przedstawiciele członków założycieli z całego kraju. Komitet Założycielski spotkał się w Warszawie 13 stycznia 2004 roku dopełniając formalności.

  List zapraszający na Zjazd Założycielski wystosowany przez Zbigniewa Kubińskiego

  I kadencja. W 19 listopada 2004 roku odbyło się pierwsze zebranie wyborcze na którym wybrano  władze Stowarzyszenia na pierwszą kadencję; Zarząd w składzie Prezydent Zbigniew Kubiński, Wiceprezydent Andrzej Jakiel, Wiceprezydent Jarosław Krajewski, Skarbnik Grzegorz Biskupski, członek Marek Wachowski oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Krzysztof Pietras, Wiceprzewodniczący Bogusław Jęcek, członek Włodzimierz Kudraszew. Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali: Godfryd Kuryło, Marek Kusztejko, Marian Łuka, Jacek Lasota.
  II kadencja. W dniu 6 grudnia 2008 roku w Warszawie na II Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze II kadencji Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Andrzej Jakiel – Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Zbigniew Zjawin – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Bogusław Jęcek, Wiceprzewodniczący Włodzimierz Kudraszew, członek Tomasz Mrożek . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali:  Marek Kusztejko,Ewa Grochut Krzysztof Wojsa, Jerzy Zatorski.

  III kadencja. W dniu 23 listopad 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze III kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Ewa Matusiak vel Matuszewska , członek Marek Wachowski . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali:  Marian Łuka, Anna Kurczycka, Jaromir Rajzer, Tomasz Błeszyński .

  IV kadencja. W dniu 18 listopad 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze IV kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Marek Wachowski, członek  Ewa Matusiak vel Matuszewska . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Jaromir Rajzer a Sądu członkami zostali:  Marian Łuka, Anna Kurczycka, Joanna Izdebska , Tomasz Mrożek.

  V kadencja. W dniu 24 września  2020 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze V kadencje Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński – Prezydent, Bogusław Jęcek- Wiceprezydent, Jarosław Krajewski – Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski – Skarbnik, Beata Garbacz – Członek Zarządu,oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Andrzej Jakiel, Wiceprzewodniczący Marek Wachowski, członek  Ewa Matusiak vel Matuszewska . Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Tomasz Mrożek  a Sądu członkami zostali: Jaromir Rajzer Marian Łuka, Jan Kopiczko, Tomasz Błeszyński , .

  Patrz zakładka władze. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wnieść swoje uwagi w sprawach Towarzystwa przesyłanie ich na adres email biuro@profesjonalista.net.

  ELITARNI POPRZEZ WIEDZĘ.
  Nasze Towarzystwo to elitarna propozycja dla całego rynku nieruchomości, nie tylko w zakresie prowadzenia usług doradztwa ale także rozwijania profesji pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Nasze Towarzystwo urzeczywistnia idee ciągłej edukacji, wzajemnej sympatii i szacunku. Chcemy być elitą poprzez wiedzę. PTEiDRN uruchomiło wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne Powszechną Akademię Nieruchomości PTEiDRN – Nieustającą Akcję Szkoleniową dla osób chcących zdobyć ekskluzywny i elitarny tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości nadawany przez nasze Towarzystwo.

  Każdy kto posiada licencje, uprawnienia zawodowe może być doradcą rynku nieruchomości, jeśli podejmie się trudu nauczenia się nowych umiejętności. Doradztwo powszechne – ale dla tych, którzy chcą coś więcej wiedzieć.

  Akces do naszego Towarzystwa składa wielu zainteresowanych z całego kraju, obserwujemy nieustanny wzrost liczby członków.

  JESTEŚMY CZŁONKAMI F PPRN
  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości jest współzałożycielem i członkiem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości F PPRN www.pprn.pl.
  F PPRN jest konstruktywną platformą zrzeszania się szeroko rozumianego uczestników rynku nieruchomości.

  PRZYJDŹ NA NASZE SPOTKANIA, SEMINARIA, KONFERENCJE A NA PEWNO ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS.
  Dla ułatwienia dostępu do informacji o naszym Towarzystwie proponujemy kontakt z nami poprzez niniejszą stronę, maile i telefon.

  Zapoznajcie się ze Statutem PTEiDRN

  Pobierz  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

  ZNACZEK ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PTEiDRN w Łodzi

  ZNACZEK ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PTEiDRN w Łodzi

statystyka