Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • O naszym PTEiDRN


  SKĄD PRZYSZLIŚMY?
  Stowarzyszenie założyło w dniu 19 grudnia 2003 roku 200 osób. Ogólnopolski Zjazd Założycielski, który się odbył się w Łodzi, zaakceptował dokumenty Zjazdowe w tym Statut Towarzystwa.

  Historyczna informacja o zakładaniu Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN wystosowana do specjalistów rynku nieruchomości.

  Powołaliśmy organizację niezależną, która jest otwarta dla wszystkich pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych i zarządców nieruchomości – otwarta dla wszystkich głodnych wiedzy.

  Zjazd Założycielski wybrał dziewiętnastoosobowy Komitet Założycielski, w skład którego weszli przedstawiciele członków założycieli z całego kraju. Komitet Założycielski spotkał się w Warszawie 13 stycznia 2004 roku dopełniając formalności.

  List zapraszający na Zjazd Założycielski wystosowany przez Zbigniewa Kubińskiego

  W 2004 roku odbyło sie pierwsze zebranie wyborcze na którym wybrano władze Stowarzyszenia na pierwszą kadencję; Zarząd w składzie Prezydent Zbigniew Kubiński, Wiceprezydent Andrzej Jakiel, Wiceprezydent Jarosław Krajewski, Skarbnik Grzegorz Biskupski, członek Marek Wachowski oraz Komisję Rewizyjną w składzie Przewodniczący Krzysztof Pietras, Wiceprzewodniczący Bogusław Jęcek, członek Włodzimierz Kudraszew. Wybrany został również Sąd Koleżeński, którego Przewodniczącym został Dariusz Sikorski a Sądu członkami zostali: Godfryd Kuryło, Marek Kusztejko, Marian Łuka, Jacek Lasota.
  W dniu 6 grudnia 2008 roku w Warszawie na II Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym wybrane zostały władze II kadencji Zarząd stanowią następujące osoby: Zbigniew Kubiński Prezydent, Andrzej Jakiel Wiceprezydent, Jarosław Krajewski Wiceprezydent, Grzegorz Biskupski Skarbnik, Zbigniew Zjawin Członek Zarządu, patrz zakładka władze. Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wnieść swoje uwagi w sprawach Towarzystwa przesyłanie ich na adres email biuro@profesjonalista.net.

  ELITARNI POPRZEZ WIEDZĘ.
  Nasze Towarzystwo to elitarna propozycja dla całego rynku nieruchomości, nie tylko w zakresie prowadzenia usług doradztwa ale także rozwijania profesji pośrednika, zarządcy i rzeczoznawcy majątkowego. Nasze Towarzystwo urzeczywistnia idee ciągłej edukacji, wzajemnej sympatii i szacunku. Chcemy być elitą poprzez wiedzę. PTEiDRN uruchomiło wyjątkowe przedsięwzięcie edukacyjne Powszechną Akademię Nieruchomości PTEiDRN – Nieustającą Akcję Szkoleniową dla osób chcących zdobyć ekskluzywny i elitarny tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości nadawany przez nasze Towarzystwo.

  Każdy kto posiada licencje, uprawnienia zawodowe może być doradcą rynku nieruchomości, jeśli podejmie się trudu nauczenia się nowych umiejętności. Doradztwo powszechne – ale dla tych, którzy chcą coś więcej wiedzieć.

  Akces do naszego Towarzystwa składa wielu zainteresowanych z całego kraju, obserwujemy nieustanny wzrost liczby członków.

  JESTEŚMY CZŁONKAMI F PPRN
  Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości jest współzałożycielem i członkiem Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości F PPRN www.pprn.pl.
  F PPRN jest konstruktywną platformą zrzeszania się szeroko rozumianego uczestników rynku nieruchomości.

  PRZYJDŹ NA NASZE SPOTKANIA, SEMINARIA, KONFERENCJE A NA PEWNO ZOSTANIESZ JEDNYM Z NAS.
  Dla ułatwienia dostępu do informacji o naszym Towarzystwie proponujemy kontakt z nami poprzez niniejszą stronę, maile i telefon.

  Zapoznajcie się ze Statutem PTEiDRN

  Pobierz  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

  ZNACZEK ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PTEiDRN w Łodzi

  ZNACZEK ZJAZDU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PTEiDRN w Łodzi

statystyka