Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Rejestr Doradców Rynku Nieruchomości PTEiDRN


  Imiona: Jarosław
  Nazwisko: Krajewski
  WPIS do rejstru PTEiDRN: 03/15.06. 2008 rok
  Nazwa firmy: AGER Biuro Obrotu Nieruchomościami
  Kod pocztowy: 61-131
  Miejscowość: Poznań
  Ulica: Sowia 6
  Województwo: wielkopolskie
  Działalność: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
  Uprawnienia: Licencja "“ pośrednik w obrocie nieruchomościami nr 329
  Numer telefonu: 0 61 877 18 63
  Telefon komórkowy: 601745077
  Strona www: www.ager.poznan.pl
  Skype:

  My status

  ager-nieruchomosci
  numer gadu-gadu: gg 3393005
  Ukończone szkolenia:
  • I KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN "No to jesteśmy umówieni" Szkolenie 21 czerwca 2006 Warszawa.
  • II KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN 13 grudnia 2007 Warszawa Co niszczy rynek nieruchomości i dlaczego?
  • III KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN - "Praktyczne aspekty Standardów Zawodowych Na Rynku Nieruchomości jako reguł wykonywania zawodów pośrednika, rzeczoznawcy majątkowego, zarządcy rynku nieruchomości, doradcy rynku nieruchomości. Stosowanie standardów i ich perspektywy. " Warszawa 6 grudnia 2008.
  • "Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN" Sesja podwójna (Fundamenty) Wrocław 12 – 13 kwietnia 2008 rok . METODOLOGIA I METODYKA OPRACOWYWANIA RAPORTOW DIAGNOSTYCZNYCH I WYCENOWYCH NA RYNKU NIERUCHOŚCI W POLSCE. Doradztwo na rynku nieruchomości
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN Sesja podwójna (Ściany) Poznań 17 - 18 maja 2008 rok. Fundusze UE dla nieruchomości, praktyczne zapoznanie pośredników, zarządców, doradców rynku nieruchomości i innych uczestników tego rynku z możliwościami korzystania z funduszy unijnych. Doradztwo na rynku nieruchomości Trening wykorzystania wiedzy oraz kształtowania predyspozycji do zawodu doradcy.
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN Sesja potrójna (Dach) Łódź 14 – 15 czerwca 2008 rok. Podziały nieruchomości. Społeczne standardy PTEiDRN w kwestii wykonywania Ekspertyzy, Opracowania , Opinii z zakresu rynku nieruchomości oraz świadczenia usług poradnictwa dla ludności tym zakresie.
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN Kraków 18 - 19 października 2008 rok. Sesja podwójna (Procedury I). Unormowania prawne i doświadczenia francuskiego rynku nieruchomości. Wykład przeprowadził Maurice Tordjmann wybitny ekspert francuskiego rynku nieruchomości. Procedury na rynku Nieruchomości cz. I. Procedury budowlane. Warunki formalne i praktyka. Wykład prowadził dr Jan Michajłowski PŁ.
  • Seminarium PTEiDRN Warszawa 4 marca 2009 rok. Regulacja zawodów Rynku nieruchomości i ruch zawodowy na rynku nieruchomości wobec wyzwań kryzysu gospodarczego.
  • Wrocław 20-21 czerwca 2009 rok "Doradztwo pośredników, rzeczoznawców i zarządców w zakresie nieruchomości z zasobu publicznego rozszerzanie sfery usług. Doradztwo jako działalność zawodowa."
  • Osada Karbówko II koło Torunia 27-28 marca 2010 roku. Seminarium. SESJA podwójna PAN PTEiDRN Najem lokali mieszkalnych w świetle nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów. Teoria. Praktyka. Dokumenty.Umowa pośrednictwa. Jak precyzować zapisy umów aby osiągnąć założone cele. Umowa pośrednictwa a klauzule niedozwolone.Przykładowa umowa pośrednictwa. Wymiana doświadczeń. Zachowanie profesjonalisty i etykieta biznesowa. Znaczenie wizerunku Doradcy Rynku Nieruchomości. Profesjonalny wizerunek Doradcy.Sztuka porozumiewania się, czyli jak rozmawiać z Klientem?
  • IV KRAJOWA KONFERENCJA PTEiDRN- Warszawa 18 grudnia 2009r. Założenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami: * ustawa usługowa jako przyczynek do zmian ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa o "ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców" czy to koniec polskiego pośrednictwa w obrocie nieruchomościami * zmiany dotyczące rzeczoznawców majątkowych, * zmiany dotyczące zarządców nieruchomości, * zmiany dotyczące pośredników. * postulaty weryfikacji zmian Niedozwolone klauzule umowne na rynku nieruchomości * pojęcie klauzuli abuzywnej, * rola UOKiK i Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, * działalność na rynku nieruchomości a klauzule niedozwolone, * omówienie ostatnich niedozwolonych postanowień umownych, * niedozwolone porozumienia na rynku nieruchomości. Standardy zawodowe a działalność na rynku nieruchomości. * procedury ustalania standardów a ich spójność z systemem prawa * omówienie wybranych standardów * nadinterpretacje standardów na przykładach Nowelizacja programów minimum a realizacja edukacyjnej roli studiów wyższych w zakresie kształcenia specjalistów rynku nieruchomości. * omówienie projektu nowelizacji programów, * oczekiwania i postulaty zmian.
  • Smardzewice 23-24.10.2010 Prawo obrotu nieruchomościami w praktyce – nowe wyzwania dla profesjonalistów. Ograniczenia przedsiębiorczości na rynku nieruchomości. Perspektywy zawodów rynku nieruchomości.
  • V Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości – podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości. SPAŁA 11-12 grudnia 2010 REFORMA RYNKU NIERUCHOMOŚCI. STANDARDY ZAWODOWE – CO DALEJ? PRZYSZŁOŚĆ ZAWODÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI. "ZERO PROWIZJI OD KUPUJĄCEGO" – czy etyczne, czy legalne? ROLA ORGANIZACJI ZAWODOWYCH. OMÓWIENIE POWSZECHNEGO PORTALU POŚREDNIKÓW NIERUCHOMOŚCI
  • Sesja podwójna Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN,Opalenica 14-15 maj 2011 r. „Jak oceniać stan prawny i techniczny budynku – wszystko co powinieneś wiedzieć jako profesjonalista rynku nieruchomości." „Internet kluczem do sukcesu zawodów rynku nieruchomości." Numer programu w rejestrze Ministerstwa Infrastruktury 4851
  • Kazimierz Dolny 22- 23 października 2011 r. "Doradztwo w procesach inwestycyjnych (na rynku nieruchomości). Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe (w obrocie nieruchomościami)" – podwójna sesja - 16 godzin
  • Mszana Dolna 24-25 marca 2012 roku. Seminarium. SESJA podwójna PAN PTEiDRN. Obciążenia nieruchomości w obrocie gospodarczym. Nowoczesne techniki negocjacyjne i komunikacji nastawione na rezultat. Praktyczne wykorzystanie w pracy doradcy rynku nieruchomości.
  • Kazimierz Dolny 15-16 września 2012 rok. Seminarium. Podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Opłacalność inwestycji – czyli jak sprawdzić czy to co zamierzamy jest osiągalne oraz proces prowadzenia inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego, lub wykonaniu robót budowlanych w istniejących obiektach od A do Z.
  • Toruń 8-9 grudnia 2012 rok. Seminarium. Podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Nieruchomość obciążona wpisem w księdze wieczystej i jego wpływ na bezpieczeństwo transakcji w profesjonalnym obrocie nieruchomościami, Jak być skutecznym na rynku nieruchomości, czyli psychologia sprzedaży i udanych negocjacji.
  • Powszechna Akademia Nieruchomości PTEiDRN LEONÓW k/PŁOCKA 16-17 marca 2013 roku. Sesja podwójna. Biznesplan przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podstawy Home Stagingu- narzędzia marketingowe skutecznego, nowoczesnego pośrednika i dewelopera. Ocena skuteczności portali internetowych. Indywidualne pozycjonowanie stron biur nieruchomości.
  • Łódź 15- 16 czerwca 2013 "Nieruchomości Komercyjne – inne spojrzenie. Nieruchomości komercyjne instytucji publicznych i prywatnych. Inwentaryzacja nieruchomości dla potrzeb obrotu cywilnoprawnego. Sprzedaż i najem nieruchomości komercyjnych – zagadnienia praktyczne"
  • Powszechna Akademia Nieruchomości Jurata 5-6 października 2013 rok. Sesja podwójna. Kryteria wyboru infrastruktury logistycznej.Coaching & Mentoring na Rynku Nieruchomości.
  • VIII Konferencja Krajowa Sesja podwójna Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN w ramach 10-lecia Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, w Łodzi 14-15 grudnia 2013 r.
  • Zaździerz 5-6 kwietnia 2014 rok. Seminarium. Podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. Zabezpieczenie transakcji na rynku nieruchomości i procedury budowlane od A do Z
  • IX Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Łódź. 13-14 grudnia 2014, DIAGNOZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, WARTOŚCI, INNOWACJE, TRENDY, PERSPEKTYWY.
  • Szkolenie 13 czerwca 214 rok ŁÓDŹ- SUPER SPECJALNE WARSZTATY WEKSLOWE
  • Łódź Arturówek – Hotel Prząśniczka 13- 14 czerwca 2015 Seminarium. Podwójna sesja Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. "NIERUCHOMOŚCI OPTYMISTYCZNIE". „ZARZĄDZANIE NAJMEM JAKO USŁUGA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ „
  • Smardzewice 4-5.10.2014 Zabytek w obrocie nieruchomościami. Procedury ochrony zabytków – istotny element wykonywania usług na rynku nieruchomości. Komercyjne i niekomercyjne narzędzia promocji i wyszukiwania ofert nieruchomości. Portale nieruchomościowe, własna aktywność i co jeszcze? Rynek nieruchomości po rewolucji technologicznej.
  • Kazimierz Dolny nad Wisłą 17-18 października 2015 r. Zapłaci czy nie zapłaci? Problemy z wynagrodzeniem na rynku nieruchomości. Jak to się robi ze wspólnotami mieszkaniowymi? Dylematy początkujących i zaawansowanych.
  • X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN Łódź 22 styczeń 2016 r. Rewitalizacja nieruchomości komunalnych na przykładzie projektów zrealizowanych w Łodzi. Innowacyjna forma inwestycji w projekty rewitalizacyjne. Demografia a rynek nieruchomości. Problematyka obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyzwania dla rynku nieruchomości, rozwój zawodów rynku nieruchomości.
  • Zaździerz k/Płocka 17–18 czerwca 2016 r. Nowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi i ABC przedsięwzięcia deweloperskiego.
  • Łódź 18 listopada 2016 r. – Seminarium. Jak dzielić działki? Zmiany w prawie na rynku nieruchomości. Co z tego praktycznego wynika?
  • XI Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN Łódź 20.01.2017
  • Zakopane 26–27 maj 2017 r. Obrót nieruchomościami a prawo spadkowe, "Odrolnianie" gruntów rolnych.
  • Łódź 28 września 2017 -Najem w praktyce
  • X Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN Łódź 22 styczeń 2016 r. Rewitalizacja nieruchomości komunalnych na przykładzie projektów zrealizowanych w Łodzi. Innowacyjna forma inwestycji w projekty rewitalizacyjne. Demografia a rynek nieruchomości. Problematyka obrotu nieruchomościami rolnymi w świetle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wyzwania dla rynku nieruchomości, rozwój zawodów rynku nieruchomości.
  • Smardzewice 8-9 grudnia 2017r. MASZERUJ (ZMIENIAJ SIĘ) ALBO GIŃ – TWÓJ BIZNES W NIERUCHOMOŚCIACH! / DOMY BEZ WAD – PRAWDA CZY FAŁSZ?
  • XII Krajowa Konferencja Rynku Nieruchomości PTEiDRN 19 październik 2018 roku Łódź
  O sobie: Na poznańskim rynku nieruchomości jesteśmy od 1992r. Z pewnością nie jesteśmy największym biurem obrotu nieruchomościami w naszym mieście. Jednak lata doświadczeń, rzetelność, uczciwość i stawiany sobie zawsze za główny cel naszych wszystkich działań "“ najwyższy możliwy poziom obsługi naszych klientów powodują, że mimo niewielkiego składu osobowego, mamy bardzo dużą skuteczność. W naszym biurze nikt nie jest z jednym z wielu. Każdy z klientów jest jedynym, najważniejszym i wymagającym naszego największego zaangażowania. U nas bez trudu znajdziecie Państwo nieruchomość komercyjną "“ reprezentacyjne biuro, halę magazynową, produkcyjną lub teren pod tego typu obiekty, znajdziemy interesujący dom, niewielką kawalerkę lub bajecznie położoną działkę budowlaną. Obsługujemy rynek pierwotny i wtórny. Bez potknięć przeprowadzimy Państwa przez gąszcz procedur prawnych wykorzystując od lat współpracujące z nami kancelarie prawne i notarialne, doradców podatkowych i rzeczoznawców majątkowych, pomożemy też w znalezieniu najkorzystniejszych źródeł finansowania inwestycji na rynku nieruchomości. Wystarczy tylko abyście Państwo określili swoje potrzeby, a resztą profesjonalnie zajmiemy się my.
statystyka