Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność uchwalone przez Sejm

  dodano: 23.07.2018

  Właściciele mieszkań nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Efektem przekształcenia jest wyeliminowanie problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.

  Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów
  zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Rządowy projekt
  powstał w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

  Sejm przyjął projekt ustawy przygotowany w MIiR
  Przyjęta ustawa będzie dotyczyła nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. To umożliwi stopniową likwidację użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.

  Jesteśmy już jedną nogą w rzeczywistości bez gigantycznych i niespodziewanych podwyżek opłat za użytkowanie. Rozwiązujemy problemy z użytkowaniem wieczystym. Odpowiadamy na potrzeby społeczeństwa. Na potrzeby 2,5 mln użytkowników wieczystych, którzy nie mieli pełnego prawa, nie mieli własności do działek leżących pod ich mieszkaniami.
  – mówił minister Jerzy Kwieciński.

  Ustawowe przekształcenie prawa do gruntu rozwiązuje problemy z przekształceniem na
  podstawie dotychczasowych przepisów i problemy powstające przy aktualizacji opłat
  rocznych za użytkowanie wieczyste na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe.
  Rozwiązania mają charakter kompleksowy. Obejmuje wszystkich użytkowników
  wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

  Dzięki ustawie od 1 stycznia 2019 roku wszyscy, którzy w Polsce posiadają mieszkaniealbo dom, będą ich pełnymi właścicielami. Zabezpieczyliśmy środki na potrzeby ksiągwieczystych i sądownictwa, tak by ta operacja przebiegała sprawnie.
  – dodał wiceminister Artur Soboń.

  Ustawa zakłada odpłatność na poziomie zapewniającym właścicielom gruntów dochody
  porównywalne do wynikających z dotychczasowego systemu opłat za przekształcenie praw użytkowania wieczystego.

  Przewiduje też waloryzację opłat po przekształceniu. W przyszłości trudniejsze będzie powstawanie współużytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. „Opóźnione” przekształcenie nastąpi z dniem oddania budynku do użytkowania. Ustawa znacznie ograniczy przypadki ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Teraz ustawą zajmie się Senat.

  Źródło: MIiR
  Autor: redakcja

  Więcej Patrz LINK

  Artykuł pochodzi z portalu domiporta.pl 

statystyka