Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • DOKUMENTY W RODO – PRAKTYKA. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – ŁÓDŹ 18 CZERWCA 2018

  dodano: 12.06.2018

  WDROŻENIE DOKUMENTACJI RODO – PRAKTYKA

  ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  ŁÓDŹ 18 CZERWCA 2018 godzina 9-15

  Miejsce szkolenia.

  „Browar Księży Młyn” w Łodzi ul.  Tymienieckiego 22/24 I piętro.

  I. DOKUMENTY W RODO – PRAKTYKA

  TEORIA TO ZA MAŁO Większość środowiska rynku nieruchomości jest już po podstawowych szkoleniach na temat RODO. Okazuje się, że teoretyczne opanowanie zasad RODO nie wystarcza dla samodzielnego zastosowanie tych zasad w swoich przedsiębiorstwach.

  PRZEDYSKUTUJMY  DOKUMENTY Ponieważ docierają do nas informacje, że opracowanie stosownej dokumentacji RODO sprawia dla wielu poważny problem postanowiliśmy zorganizować błyskawiczne warsztaty poświęcone opracowaniu samych dokumentów jakie powinny znaleźć się w firmach nieruchomości. Ograniczamy do absolutnego minimum część teoretyczną a następnie przez kilka godzin zajmujemy się dokumentacją. W istocie będzie więc to szkolenie na temat wdrożenia zasady rozliczalności, czyli zasady, która zobowiązuje każdy podmiot podległy RODO do wykazania się, że wdrożył wszelkie obowiązki w zakresie danych osobowych.

  1. krótkie wprowadzenie do podstawowych definicji i zasad RODO:

  • praktyczne znaczenie zasad RODO
  • praktyczne znaczenie relacji administrator – posesor (podmiot przetwarzający), odbiorca danych,
  • osoba upoważniona znaczenie w procesie wykonywania przepisów RODO,
  • praktyczna realizacja uprawnień podmiotu danych (osoby, której dane dotyczą)


  2. Przykładowa dokumentacja RODO – analiza potrzeb. Dokumentacja – wsparcie dla procesu wypełniania przepisów RODO. Dyskusja.  

  • analiza potrzeb w zakresie przygotowania dokumentacji rozliczającej przestrzeganie RODO,
  • opracowanie systemu ochrony danych w przedsiębiorstwie obsługi rynku nieruchomości,
  • Polityki Ochrony Danych,
  • Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych,
  • Ewidencja Upoważnień Do Przetwarzania Danych Osobowych,
  • Ewidencja Naruszeń Ochrony Danych Osobowych,
  • oceny ryzyka naruszeń danych osobowych, pomocnicze narzędzia oceny ryzyka naruszeń ochrony danych osobowych,
  • Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania danych dokonywanych w imieniu administratora sporządzony na podstawie Art. 30 ust. 2 RODO,
  • Umowa O Przetwarzanie Danych Osobowych (powierzenie przetwarzania),
  • Klauzula Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych,
  • klauzula informacyjna – Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – sporządzone na podstawie Art. 13 RODO,
  • klauzula informacyjna w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą zgodnie z Art. 14 RODO,
  • Upoważnienia Do Przetwarzania Danych Osobowych (dla pracownika, osoby przyjmującej zlecenie),
  • Rejestr Upoważnień Do Przetwarzania Danych Osobowych,
  • rejestr realizacji żądań osób, których dane dotyczą – ewidencja procedur wykonania uprawnień, osób których dane dotyczą,
  • informacja dla klientów pośredników w obrocie nieruchomościami w zakresie przetwarzania danych osobowych wobec umów pośrednictwa zawartych przed 25 maja 2018 r.
  • instrukcja zarządzania systemem informatycznym, 
  • inne

  mgr Zbigniew Kubiński, 

  radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, były wieloletni członek Zarządu i Prezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN), honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości (F PPRN) oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN), od 30 lat współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

  II. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

  KRYZYS NIEODŁĄCZNA CECHA ROZWOJU Ostatnie wydarzenia – zawirowania przy wprowadzaniu deregulacji na rynku nieruchomości, wdrażanie nowych przepisów między innymi RODO, drastyczne podwyżki kosztów usług (promocja ofert na portalach) i inne zjawiska społeczno – ekonomiczne pokazały, że środowisko rynku nieruchomości nie potrafi poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi.

  KRYZYS – JAKO WYZWANIE Można powiedzieć, że każdy kryzys jest dla przedsiębiorstw rynku nieruchomości sporym wyzwaniem, na które nie jesteśmy przygotowani co w efekcie przynosi wymierne straty. Kryzys to nie tylko zjawisko ekonomiczne ale przede wszystkim zjawisko społeczne, które dotyka w większym lub mniejszym stopniu każdego z nas.

  MAPA DROGOWA Dlatego wychodząc naprzeciw przedstawimy Państwu diagnozę sytuacji kryzysowych i wskażemy rozwiązania.

  1. Co to jest kryzys?
  2. Jak się rodzi kryzys?
  3. Znaczenie kryzysu dla funkcjonowania biznesu.
  4. Jak skutecznie realizować transakcje podczas kryzysu.
  5. Jak skutecznie zarządzać nieruchomościami w sytuacja kryzysowych.
  6. Jak myśleć i działać antykryzysowo.
  7. Jakie rodzaje kryzysu spotykamy?
  8. Korzyści z kryzysu.

  mgr inż. Tomasz Błeszyński,

  doradca rynku nieruchomości, licencjonowany zarządca, pośrednik w obrocie nieruchomościami z blisko 30 letnim stażem, coach biznesu, audytor energetyczny, bloger. Prezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości (FPPRN), Prezes Stowarzyszenia Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej (SPRNPC), członek Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości (PTEiDRN) i wielu innych organizacji biznesowych. Wieloletni wykładowca akademicki, prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autor analiz, raportów, prognoz i komentarzy oraz publikacji prasowych, uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych min. ekonomicznym, prawnym zagadnieniom polskiego i zagranicznego rynku nieruchomości. Odznaczony w 2013 r. przez Kapitułę Złotym Medalem Zasłużony dla Polskiego Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono” za wybitne zasługi na rzecz polskiego rynku nieruchomości. 

  ……………………………………………………………..
  Seminarium kierowane jest do podmiotów działających na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd. Sesja jest organizowana w ramach cyklu Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, jednocześnie spełniać będzie wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. RAZEM 6 godzin edukacyjnych. Uwaga mamy ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników.
  Koszt
  Koszt Seminarium: 160,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe. (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 90,00 zł).

  SONY DSC

  Miejsce szkolenia. „Browar Księży Młyn” w Łodzi ul.  Tymienieckiego 22/24 I piętro.  Termin: 18 czerwiec 2018 godzina 9  – 15.  Zgłoszenia należy nadsyłać na e mail: biuro@profesjonalista.net lub FAKSEM na numer 42 636 40 20. Informacje telefon: Sekretariat PTEiDRN: 510 069 316, Pobierz zgłoszenie w formacie doc wypełnij i wyślij skan na mail biuro@profesjonalista.net .  Patrz: link do formularza

   

   

   

  Partner edukacyjny:

statystyka