Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • RODO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – Seminarium Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEIDRN 21 marca 2018 r. ŁÓDŹ

  dodano: 11.03.2018

  RODO WINIETA1

  Seminarium PAN PTEiDRN Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN – ZOSTAŃ DORADCĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI PTEiDRN 21 marzec 2018 roku. Sesja zaliczana do wymogów uzyskania Certyfikatu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN patrz LINK spełnia wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN.

  Tym razem przygotowaliśmy na  21 marzec (środa) 2018 r. – Seminarium – RODO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI  Unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych –założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i dokumentacja – będziemy stawiać sobie problemy i zagadnienia i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. Chcemy aby nasze seminarium było odpowiedzą na wątpliwości i obawy wiążące się z wprowadzeniem RODO. RODO nie powinno wzbudzać strachu, jest to procedura powszechna obejmująca wszystkie podmioty w tym także działające na rynku nieruchomości, dlatego najważniejsze jest aby zdefiniować obowiązujące instytucje, procedury a następnie praktycznie je wdrażać w zgodzie z przepisami.  Spotykamy się „Browar Księży Młyn” w Łodzi na ul. Tymienieckiego 22/24

  Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK

  Harmonogram sesji 21 marzec 2018 rok – środa

  9 00 rejestracja uczestników „Browar Księży Młyn” w Łodzi na Tymienieckiego 22/24

  9 30 – Sesja- prowadzący mgr Zbigniew Kubiński .

  16 30 Zakończenie szkolenia
  Prowadzący:

  Zbigniew Kubiński

  mgr Zbigniew Kubiński

  Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

  125A6279

  mgr Marek Obuchowicz

  Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Zdobywał doświadczenie zawodowe współpracując z kancelariami adwokackimi w Łodzi w latach 2011-2017, w tym Kancelarią Adwokacką Lex Signum, specjalizującą się w prawie nieruchomości. W latach 2008 – 2013 był zatrudniony przez TUiR Warta S.A. z siedzibą w Warszawie zdobywając praktykę w zakresie działalności towarzystwa ubezpieczeniowego, w szczególności w zakresie windykacji oraz likwidacji szkód, obecnie prowadzący indywidualną Kancelarię Adwokacką od 2017 roku i jednocześnie współpracujące z Kancelarią Adwokacką Lex Signum. Prowadzący oraz uczestnik konferencji i szkoleń z zakresu RODO. http://www.lexsignum.pl/

   

  RODO na rynku nieruchomości

  Unijna reforma sytemu ochrony danych osobowych.

  Założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i dokumentacja

  Praktyczne procedury i dokumentacja wprowadzająca RODO.

   

  Tematyka Sesji:

  1. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych
  • Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych.
  • Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie.
  • Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym.
  • Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
  1. RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE
  • Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE
  • Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność.
  • RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego.
  • RODO – na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych:

  – Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej.

  – Definicja przetwarzania,

  – Definicja ograniczenia przetwarzania,

  – Definicja profilowania,

  – Definicja pseudonimizacji,

  – Zbiór danych,

  – Definicja administratora,

  – Posesor – podmiot przetwarzający,

  – Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej,

  – Definicja zgody (na przetwarzanie), forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody.

  – Organ nadzorczy,

  • Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Anonimizacja danych.
  • Definicja naruszenia ochrony danych osobowych.
  • Obowiązek informacyjny. Zakres obowiązku informacyjnego.
  • Prawo dostępu.
  • Prawo do sprostowania danych.
  • Prawo sprzeciwu.
  • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  • Informowanie odbiorców danych
  • Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach)
  • Domyślna ochrona danych (privacy by default)
  • Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design)
  • Prawa osób, których dane są przetwarzane:

  – Prawo dostępu

  – Prawo do sprostowania

  – Prawo sprzeciwu

  – Prawo do zapomnienia

  – Prawo do przenoszenia danych

  • Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania
  • Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych.
  • Rejestrowanie czynności przetwarzania.
  • Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych.
  • Inspektor ochrony danych,
  • Środki ochrony prawnej,
  1. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury:
  • Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki,
  • Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa,
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych.
  • Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora,
  • Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO,
  • Dokumentacja  naruszeń ochrony danych osobowych,
  • Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych,przekazania danych i inne …)
  • Polityka retencji danych
  • RODO a sieci wymiany ofert

  Organizator zastrzega sobie możliwość dokonani zmiany osoby prowadzącej.

  ……………………………………………………………..
  Seminarium kierowane jest do podmiotów działających na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd. Sesja jest organizowana w ramach cyklu Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN, jednocześnie spełniać będzie wymogi kształcenia ustawicznego F PPRN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. RAZEM 6 godzin edukacyjnych. Uwaga mamy ograniczoną ilość miejsc zastrzegamy sobie zamknięcie listy uczestników.
  Koszt
  Koszt Seminarium: 250,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, przerwy kawowe, lunch, materiały szkoleniowe. (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 180,00 zł).

  SONY DSC

  SONY DSC

  Miejsce szkolenia. „Browar Księży Młyn” w Łodzi na Tymienieckiego 22/24 I piętro.

  Zgłoszenia należy nadsyłać na e mail: biuro@profesjonalista.net lub FAKSEM na numer 42 636 40 20. Informacje telefon: Sekretariat PTEiDRN: 510 069 316

   

   

  Pobierz zgłoszenie w formacie doc wypełnij i wyślij skan na mail biuro@profesjonalista.net :

   

  Partner edukacyjny:

statystyka