Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • NewMap – nowa usługa dla branży nieruchomości

  dodano: 11.01.2018

  Creotech Instruments (CTI) i Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji (WIZIPISI) połączyły siły, żeby stworzyć usługę, która wnosi nową jakość do branży Real Estate Intelligence dostarczającej danych dla deweloperów i inwestorów wyspecjalizowanych w rynku nieruchomości. NewMap to połączenie doświadczenia obu firm w zakresie przetwarzania danych satelitarnych i wykorzystywaniu technologii opartych na sztucznej inteligencji. Usługa, usprawnia proces podejmowania decyzji dotyczących obrotu nieruchomościami. Z racji przyjętego modelu działania NewMap, dla profesjonalistów branży nieruchomości usługa może być nie tylko ciekawym narzędziem, ale przede wszystkim może stanowić nowe źródło przychodów.

  Wspomagamy proces podejmowania decyzji dotyczących obrotu nieruchomościami
  Podjęcie decyzji dotyczącej nabycia lub zbycia nieruchomości oraz ewentualne opracowanie strategii negocjacyjnej to istotne procesy biznesowe, ich trafność zależy od kompletności wiedzy na temat przedmiotowej nieruchomości.

  Nowy obraz

  Zebranie kompletnych danych wymaga wizyt w kilkudziesięciu urzędach, instytutach, kwerend w archiwach i Internecie, zamawiania analiz i pomiarów inżynierskich, a następnie pracochłonnego opracowania tych kilkudziesięciu źródeł danych do formy przejrzystego raportu.

  Nowy obraz (1)

  Użytkownicy aplikacji internetowej NewMap mogą w dowolny sposób skonfigurować zakres raportu, jaki otrzymają w ramach usługi. Punktem wyjścia jest wskazanie na mapie działki, której dotyczyć będzie analiza. W kolejnym kroku użytkownik określa jakie dane go interesują z pośród kilkudziesięciu dostępnych zbiorów takich jak: ewidencji gruntów, uzbrojenie terenu, plan zagospodarowania, numeryczny model terenu, dane demograficzne, natężenie ruchu, sieć transportową, analizy warunków gruntowych i hydrologicznych, map geologicznych, mapa osuwisk, obiektów górniczych, otworów wiertniczych, form ochrony przyrody lub ewidencji wydanych pozwoleń na budowę, wykazu innych działek w okolicy wystawionych na sprzedaż i wielu innych. Na chwilę obecną nasze raporty są zasilane danymi z ponad 60 różnych źródeł.

  Nowy obraz (2)

  Klient może także zażyczyć sobie bardziej skomplikowanych opracować obejmujących m.in. wycenę gruntów i nieruchomości, czy ocenę biegłego rzeczoznawcy, wizję lokalną, pomiary deformacji terenu. Usługa NewMap obejmuje także wykonywanie dokładnych fotoplanów i przygotowywanie trójwymiarowych modeli terenu w oparciu o naloty realizowane przez drony.
  Zaproponowana usługa to dopiero początek działalności NewMap w najbliższym czasie planujemy rozszerzenie jej o analizy oparte o technologie sztucznej inteligencji wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe, czy analizy grafowe, a związane z predykcją cen nieruchomości czy automatyczną selekcją działek inwestycyjnych

  Korzyści dla klienta
  • Możliwość dotarcia do większej liczby źródeł danych w krótszym czasie,
  • Ograniczenie kosztów pozyskania i analizy danych,
  • Wyeliminowanie konieczności wizyt w urzędach,
  • Możliwość ukrycia tożsamości zainteresowanego zakupem,
  • Możliwość przeanalizowania większej liczby potencjalnych działek,
  • Standaryzacja procesu,
  • Anonimowość

  Nasza oferta dla parterów biznesowych
  W naszej działalności chcemy skupić się przede wszystkim na opracowaniu i dostarczaniu produktu na jak najwyższym poziomie. Z tego powodu jesteśmy zainteresowani budową sieci partnerów dla pozyskiwania klientów końcowych i sprzedaży raportów. Wierzymy, że doświadczenie i znajomość specyfiki rynków lokalnych, na których działają firmy z branży nieruchomości usprawnią proces penetracji i poszukiwania nowych rynków zbytu przynosząc obu stronom wiele korzyści.
  Korzyści dla partnerów biznesowych NewMap:
  • Nowe źródło przychodu,
  • Nowe pola ekspansji dla rozwoju firmy
  • Powiększenie bazy potencjalnych klientów
  • Szansa na wyróżnienie pośród konkurencji

  www.newmap.eu

  Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt pod adresem:
  Piotr.Koszelak@newmap.eu

statystyka