Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • MASZERUJ (ZMIENIAJ SIĘ) ALBO GIŃ – TWÓJ BIZNES W NIERUCHOMOŚCIACH! / DOMY BEZ WAD – PRAWDA CZY FAŁSZ? SEMINARIUM PTEiDRN 8-9 grudnia 2017r.

  dodano: 06.11.2017

   

  Ostatnie w 2017 roku spotkanie w ramach Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN. W dniach 8-9 grudnia 2017 roku spotykamy się  na kolejnym seminarium PAN PTEiDRN w Hotelu  MOLO w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim, wspaniałe miejsce pomiędzy Łodzią a Warszawą. W ramach dwudniowego Seminarium będą poruszone tematy:  

  I. „DOMY BEZ WAD – PRAWDA CZY FAŁSZ? Wady budynków – podstawy wiedzy dla profesjonalistów rynku nieruchomości. Rozpoznawanie przyczyn powstawania wad budynków. Skutki wad budynków . ”.

  II. „ MASZERUJ (ZMIENIAJ SIĘ) ALBO GIŃ – TWÓJ BIZNES W NIERUCHOMOŚCIACH!”.

  Pteidrn_doradcy_logo

  Uczestnicząc w seminarium możesz ubiegać się o prestiżowy tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN, (uczestnictwo zalicza dwie sesje)- zobacz ten LINK

  Sesja pierwsza – piątkowa. DOMY BEZ WAD – PRAWDA CZY FAŁSZ?

  Pierwsza sesja naszej Akademii PTEiDRN poświęcona będzie podstawom budowania bez błędów. Chcemy przedstawić profesjonalistom rynku nieruchomości unikalną wiedzę w zakresie oceny budynków pod względem ich wadliwości.

  • Wiedza niezbędna  dla pośredników w obrocie nieruchomościami – kwestia umiejętności oceny stanu technicznego budynku uwzględniającej podstawową wiedzę budowlaną, przydatną w procesie opisu budynków, prezentacji i ich obrotu.
  • To podstawowa wiedza dla każdego zarządcy nieruchomości zarówno ze względu na ciążące na nim obowiązki (okresowe przeglądy) jak również wiedza niezbędna do bezpiecznego zarządzania (planowane remonty, modernizacje).
  • To także wiedza dla rzeczoznawców majątkowych albowiem nieruchomości dotknięte wadami niewątpliwe mają niższą wartość niż te, które wad nie posiadają. Brak umiejętności dostrzeżenia tych wad może powodować, że wykonany operat nie będzie odzwierciedlał rzeczywistej wartości.

  Do tej pory temat wad budynków występował jako towarzyszący innym zagadnieniom. Na naszym seminarium temat wad budynków zostanie wyeksponowany jako samodzielne i bardzo istotne dla każdego profesjonalisty rynku nieruchomości zagadnienie.  Podczas sesji odpowiemy sobie na szereg  pytań. Jakie są przyczyny powstawania wad budynku? Jak wykryć występujące wady? Jak naprawiać wykryte wady budynków? Omówimy niebezpieczeństwa związane z wadliwym budowaniem, klasyfikację obiektów budowlanych i ich wad, genezę ich powstawania, analizę i kontrole stanu obiektu.

   

  Sesja druga – sobota. MASZERUJ (ZMIENIAJ SIĘ) ALBO GIŃ – TWÓJ BIZNES W NIERUCHOMOŚCIACH! Debata o rynku nieruchomości.

  W drugim dniu Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN przeprowadzimy DEBATĘ o rynku nieruchomości. Moderatorzy debaty będą inicjować dyskusję, będą pomagać w jej prowadzeniu,  natomiast owoc debaty będzie wynikiem „burzy mózgów” wszystkich uczestników seminarium. Jest o czym dyskutować.

  • Mamy bowiem zmiany w otoczeniu prawnym obrotu nieruchomościami; nowe regulacje dla zawodów rynku nieruchomości i ich implikacje dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości i rzeczoznawców majątkowych. Co robić aby legislatura nie popełniała błędów przy regulacji rynku nieruchomości? Co z umowami pośrednictwa, ubezpieczeniami? Zmiany w kwestiach najmu lokali mieszkalnych… Czekające na wejście w życie istotne zmiany w obrocie nieruchomościami – nowe prawo wodne, istotne obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych.
  • Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców na rynku nieruchomości w obliczu wzrastających drastycznie kosztów prowadzenia firm. Rosnące w tempie nadzwyczajnym koszty promocji ofert na portalach, koszty korzystania z programów obsługi biur nieruchomości przy jednoczesnej rywalizacji pomiędzy tymi firmami i zaniżaniu cen za usługi. To właśnie wzrost cen ogłoszeń wymusza zmiany w zakresie funkcjonowania firm.  Jak to zrobić? Rezygnacja z jednych portali na rzecz innych? Jakie kryteria stosować, jaki portal wybrać i dlaczego? Zmiany wewnątrz firm, jaka polityka wobec klientów, czy brać wszystkie oferty „jak leci”, czy wyłączność staje się koniecznością, panaceum na kłopoty?  Specjalizacja? Na sesję zaprosimy przedstawicieli niektórych portali nieruchomości.
  • Jak zarabiać na rynku nieruchomości? Dywersyfikacji świadczonych usług na rynku nieruchomości, doradztwo i usługi wsparcia dla klientów biur nieruchomości. Jest o czym rozmawiać.

  Harmonogram sesji.

  8 grudnia 2017 rok – piątek

  9 30 – rejestracja uczestników sesji
  10 00 – Początek sesji I – w trakcie przerwy kawowe
  14 00 Obiad
  16 30 Zakończenie Seminarium

  16 30 Dla zainteresowanych osób spełniających warunki – egzamin na tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Patrz LINK do Komunikatu CKK
  20 00 Uroczysta kolacja mikołajkowa

  9 grudnia 2017 rok – sobota

  8 30 Sekretariat Seminarium – rejestracja
  9 00 – Początek Sesji II – w trakcie przerwa kawowa
  15 30 Zakończenie sesji. Wręczenie Certyfikatów dla osób które uzyskały tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN
  15 30 Obiad
  RAZEM 14 godzin edukacyjnych w ramach kształcenia ustawicznego – doskonalenia zawodowego. Seminarium interdyscyplinarne przeznaczone dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, doradców nieruchomości. Uwaga możliwe są przesunięcia czasowe w ramach poszczególnych sesji.

  Program Pierwszej Sesji – piątek

  Jan Kozicki

  Jan Kozicki

  Wykładowca:

  Doc. dr Jan Kozicki ukończył studia na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Budownictwa otrzymując dyplom inżyniera, magistra. W roku 1980 obronił pracę doktorską. Wieloletni pracownik  Politechniki Łódzkiej, Katedra Budownictwa Betonowego. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą projektową. Naukowiec z bogatym doświadczeniem zawodowym, które zdobywał między innymi w spółdzielczości mieszkaniowej, biurach projektowych i we własnej działalności gospodarczej. Pracownik dydaktyczny PŁ 1973 do chwili obecnej. Prodziekan ds. studenckich w latach 1991-1996 r. i 200-2005 r. Promotor około 150 prac dyplomowych. Prace prowadzone pod jego kierunkiem były wielokrotnie nagradzane. Opracował programy trzech przedmiotów oraz program studiów na kierunku dyplomowania :”Budownictwo miejskie” Aktywnie uczestniczy w prowadzonych przez Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska programach rewitalizacyjnych w Łodzi.  Od 1997 r. do 2015 r. był przewodniczącym zarządu Oddziału Łódzkiego PZITB. W trakcie działalności naukowej opublikował jako autor lub współautor 55 artykułów i referatów.

  Tematyka Pierwszej Sesji

  • Klasyfikacja obiektów budowlanych.

  Budynki

  • Budownictwo tradycyjne (wprowadzenie do klasyfikacji elementów konstrukcji i wykończenia), budownictwo uprzemysłowione (systemy, elementy), budownictwo betonowe.

  Obiekty budowlane

  • Obiekty przemysłowe, zbiorniki i kanały, obiekty małej architektury,

  Wady obiektów klasyfikacja przyczyn ich powstawania

  • Ogólna klasyfikacja przyczyn wad w obiektach budowlanych. Klasyfikacja wad i ich opis z uwagi na „szkodliwość” dla obiektu. Ogólna klasyfikacja przyczyn powstawania uszkodzeń w budynkach. Czynniki zewnętrzne. Wady projektowe. Wady wykonawstwa. Wady eksploatacyjne.

  Diagnostyka stanu obiektu

  • Posadowienie i fundamenty. Hydroizolacje. Stropy. Mury. Dachy. Elementy wykończenia. Ścianki działowe.  Tynki. Posadzki i podłogi.

  Metodyka napraw

  ———————————

  Program Drugiej Sesji – sobota

  Moderatorzy sesji: 

   

  andrzej-jakiel

  Andrzej Jakiel

   Andrzej Jakiel Doradca Rynku Nieruchomości. Znakomity praktyk pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości w Opolu,

  Jarosław Krajewski

  Jarosław Krajewski

  Jarosław Krajewski Doradca Rynku Nieruchomości, wieloletni zarządca i pośrednik, wiceprezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości.

  Zbigniew Kubiński

  Zbigniew Kubiński

  Zbigniew Kubiński Radca prawny. Doradca Rynku Nieruchomości, Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości i wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości.

   

  Tematyka Drugiej Sesji, DEBATA. Tezy do debaty.

  Debata o sytuacji obecnej i przyszłości zawodów rynku nieruchomości

  I. Aspekty prawne, legislacyjne.

  Niektóre z tematów naszej dyskusji. Wpływ otoczenia prawnego na wykonywanie zawodów rynku nieruchomości w szczególności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Trudności w egzekwowaniu wynagrodzenia. Wyłączność w pośredniczeniu – ograniczenia prawne. Ubezpieczenia OC w działalności zawodów rynku nieruchomości. Nieuczciwa konkurencja. Praktyczne wnioski. Wpływ nowych rozwiązań prawnych na rynek nieruchomości. Najem lokali mieszkalnych. Zapowiedzi nadchodzących zmian w regulacjach dotyczących rynku nieruchomości. Prawo wodne. Ochrona danych osobowych. Postulat nieustannego kształcenia w kwestiach prawnych obrotu nieruchomościami.

  II. Inny model funkcjonowania pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – warunek utrzymania się na rynku nieruchomości.

  Rynek (koszty) wymuszają zmiany w funkcjonowaniu biur nieruchomości.

  • Zmiany zasad przyjmowania ofert do pośrednictwa. Utrzymywanie ofert martwych, przeszacowanych, zdublowanych i trudno zbywalnych – obciążenie biur nieruchomości bez korzyści dla pośredników. Inne myślenie o wynagrodzeniach. Zaliczki  na poczet wydatków?
  • Zmiany kierunku z ilości na jakość ofert. Co zrobić z bagażem złych ofert? Jak zmienić standardy pozyskiwania wartościowych ofert? Oferty na wyłączność –  ekonomiczna konieczność.
  • Zmiana strategii promocji ofert i ponoszonych kosztów. Portale nieruchomościowe to wróg, przyjaciel czy zło konieczne pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Podnoszenie cen przez portale to skutek twardej walki konkurencyjnej pomiędzy portalami wymuszającej określone decyzje w biurach nieruchomości. Popularność a skuteczność portali, lokalne preferencje. Koszty promocji totalnej a promocja wybiórcza – jak szukać  oszczędności. Alternatywne formy promocji ofert.
  • Rozważania dotyczące zmian modelu funkcjonowania biur nieruchomości. Krytyczna ocena nawyków dotychczasowego modelu pośrednictwa. Kryzys szansą na zmianę. Co można jeszcze zrobić aby wzmocnić swoja kondycję i poprawić płynność finansową. Wizja przyszłości.

  III. Jak zarabiać na rynku nieruchomości

  Dobra koniunktura – czy już początek kryzysu.

  • Diagnoza obecnej i przyszłej sytuacji na rynku nieruchomości.

  Pośredniczyć – czy doradzać.

  • Doradztwo na rynku nieruchomości szansą na dodatkowe przychody.

  Stare grzechy – nowe przyzwyczajenia.

  • Koniec sprzedaży przez pośredników adresów nieruchomości. Czas skutecznych i innowacyjnych działań.
  • Przemyślane strategie marketingowe kluczem do sukcesu. Skuteczny marketing nieruchomości zaczyna się już w chwili przyjmowania oferty do obrotu. Reklama kosztuje i jest opłacana z „góry” z pieniędzy pośrednika bez gwarancji sukcesu.

  Na te tematy będziemy debatować w drugim dniu naszej Powszechnej Akademii Nieruchomości PTEiDRN.

  Uczestnicząc w naszym Seminarium otwierasz sobie możliwość otrzymania prestiżowego tytułu Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN. Jeśli chcesz więcej wiedzieć o Certyfikacie Doradcy Rynku Nieruchomości PTEiDRN zobacz ten LINK A najlepiej zadzwoń i zapytaj o sesję lub o Certyfikat Doradcy Rynku nieruchomości PTEiDRN telefon Sekretariatu PTEiDRN 510 069 316 lub 501 213 604.

  ZAPRASZAMY! Pobierz zgłoszenie wypełnij i po opłaceniu wyślij skan mailem na adres mail biuro@profesjonalista.net lub faxem na numer 42 636 40 20

  Zgłoszenie w formacie doc

  Zgłoszenie w formacie pdf

  Koszt

  Koszt Seminarium: 440,00 złotych od uczestnika. Opłata obejmuje: udział w zajęciach, obiad i uroczysta kolacja w dniu 8 grudnia 2017 r. (piątek), obiad w dniu 9 grudnia 2017 r. (sobota), przerwy kawowe i materiały seminaryjne – opłata nie obejmuje zakwaterowania. Opłata nie podlega zmianie przy rezygnacji z części świadczeń. Osoba towarzysząca na uroczystej kolacji dodatkowo 150,00 złotych, (Członkowie PTEiDRN z opłaconymi składkami za uczestnictwo płacą 340,00 zł).

  Zakwaterowanie
  Hotel Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne MOLO. 97-213 Smardzewice ulica Klonowa 16. Uczestnicy rezerwują noclegi w swoim zakresie (ilość miejsc ograniczona) – dla uczestników Sesji noclegi z bonifikatą na hasło Doradca Rynku Nieruchomości – ilość miejsc limitowana.
  Kontakt RECEPCJA Tel. +48 44 726 40 00, kom: 695 380 368, e-mail: recepcja@centrummolo.pl

  Centrum MOLO położone jest w malowniczej scenerii lasów Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, w centralnej Polsce (120 km od Warszawy, 60 km od Łodzi). Wyjątkowa lokalizacja obiektu – nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego, z doskonałym dojazdem praktycznie z każdego miejsca w Polsce i miłą profesjonalną obsługą sprawia, że każdy pobyt, zarówno biznesowy jak i indwiwidualny pozostawia miłe wrażenia i dawkę pozytywnej energii.

  Partner edukacyjny:

  nowy-obraz-1

  NewMap_standard_CMYK

  Partner medialny:

  logo_estate_tagline_300

    Bez tytułu

statystyka