Nasz profil na Facebook.com - polub nas

 • „Umowy pośrednictwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe obowiązki, nowe uprawnienia, nowe sankcje.” Katowice, 26 września 2017 r.

  dodano: 13.09.2017

  grafika_opis

  Seminarium rekomendowane przez Federację Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości w ramach kształcenia ustawicznego profesjonalistów rynku nieruchomości. „Umowy pośrednictwa po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nowe obowiązki, nowe uprawnienia, nowe sankcje.” 26 września 2017 r.  Prelegenci pragną przedstawiać fakty i obalać mity na ten tematy funkcjonujące wśród pośredników. Szczególną uwagę zwrócimy na nowe regulacje, które weszły w życie 1 września br.

  Jakie nowe obowiązki przyniosła nowelizacja? Jak im sprostać, aby nie narazić się na sankcje? Co z definicją pośrednika i definicją umowy pośrednictwa? Forma elektroniczna umowy pośrednictwa. Jak realizować dostęp do rejestrów? Kto musi wykupić obowiązkową polisę OC (pracownik, zleceniobiorca, agent współpracujący)? Jak rozumieć przepisy karne zawarte w nowelizacji?

  Odpowiemy na powyższe i wiele innych pytań. Niestety, nowelizacja budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Obaj prelegenci brali czynny udział w pracach legislacyjnych nad nowelizacją: na etapie uzgodnień publicznych, w komisjach sejmowych i senackich. Posiadają ugruntowaną wiedzę na temat uchwalonych przepisów.

  Program seminarium

  1. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. 

  Formalne podstawy zawierania umowy pośrednictwa.

  – istotne warunki umowy pośrednictwa,

  – czynności pośrednictwa,

  – wynagrodzenie (kwota czy procent)

  – umowa nazwana czy nienazwana,

  – zasada swobody zawierania umów a umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,

  – umowa rezultatu czy należytej staranności – czy ktoś ma jeszcze wątpliwości?,

  – okres, na jaki umowa zostaje zawarta (czas oznaczony, nieoznaczony),

  – podstawy wygaśnięcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (porozumienie stron, wypowiedzenie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, upływ okresu, na jaki została zawarta, realizacja celu zawarcia umowy pośrednictwa)

  – miara staranność wykonywania usług na rynku nieruchomości.

  2. Pojęcie i istota niedozwolonych postanowień umownych. Rola klauzul abuzywnych w praktyce pośrednictwa.

  3. Potoczność (umowy otwarte, zamknięte, wyłączność ekskluzywna)

  4. Praktyka zawierania umów pośrednictwa w związku z ustawą o prawach konsumenta.

  Zasady zawierania umów pośrednictwa w lokalu przedsiębiorstwa i poza lokalem przedsiębiorstwa. Skutki ignorancji.

  5. Umowa na wyłączność w obowiązujących regulacjach prawnych. Jaka wyłączność w pośredniczeniu?

  6. „Bez umowy” to nie znaczy „bez odpowiedzialności”

  7. Ubezpieczenia OC w działalności zawodowej na rynku nieruchomości – obowiązkowe i konieczne.

  8. Przegląd zmian legislacyjnych:

  Nowe regulacje w zakresie ustanawianie odrębnej własności lokali

  Najem instytucjonalny i zmiany w najmie okazjonalnym

  Przegląd wybranych zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami (opłata adiacencka, użytkowanie wieczyste)

  Plan seminarium 26 września 2017 r.:

  9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

  9.30 – 13.00 – wykład i dyskusja

  13.00 – 13.30 – przerwa kawowa / bufet kanapkowy

  13.30 – 17.00 – wykład i dyskusja

  Miejsce:

  Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, sala 401, piętro czwarte, ul. Jordana 18, Katowice

  Wydział Teologiczny

   

  Koszt uczestnictwa – obejmuje całodniowy udział w seminarium, serwis kawowy, bar kanapkowy, materiały w formie elektronicznej, zaświadczenie o uczestnictwie)

  155 zł – bilet standard

  135 zł – bilet zniżkowy dla absolwentów kursu licencyjnego w Szkole Nieruchomości lub osób posiadających licencję F PPRN

  Tutaj możesz kupić bilety – Evenea.pl

  Dokonaj opłaty poprzez Evenea a następnie wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij skan na adres:

  biuro@szkola.nieruchomosci.pl

  lub faksem pod numer:

  32 729 84 38

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj: 

  Formularz PDF

  Formularz Word

  W razie pytań:         kom:.  793 905 215, email:  biuro@szkola.nieruchomosci.pl

  Prowadzący:

  mgr Zbigniew Kubiński

  Radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, honorowy Prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości, współwłaściciel Biura Obrotu Nieruchomościami EXPERT s.c. w Łodzi, wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych, członek honorowy wielu stowarzyszeń, wielokrotnie wyróżniany za działalność na rzecz rynku nieruchomości, m.in. przez Ministra Infrastruktury odznaką honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

   

  mgr Rafał Szczeponek

  Prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2006 r. uzyskał licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 5913 w Ministerstwie Budownictwa, doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w dziale ekspansji dużej sieci dyskontowej, kancelariach prawniczych i biurach nieruchomości na Śląsku, od 2006 roku prowadzi własne biuro nieruchomości w Katowicach, w ramach projektu Szkoła Nieruchomości prowadzi kursy licencyjne FPPRN dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami, prowadzi wewnętrzne szkolenia prawne dla firm pośrednictwa obrotu nieruchomościami, nagrodzony brązowym medalem „Pro Aequo Et Bono” za szczególne zasługi dla polskiego rynku nieruchomości.

statystyka